Nejlevnější cestovní pojištění - srovnání online

Pojištění storna zájezdu, pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, pojištění zodpovědnosti vůči třetím osobám, pojištění zavazadel

Pokud pro cestu na Vaši dovolenou využíváte vlastní vozidlo, doporučujeme sjednat jednorázové pojištění asistenčních služeb k vozidlu, které obsahuje mimo jiné i náklady na převoz nepojízdného vozidla do ČR s limitem 75.000 Kč za cenu od 390 Kč paušálně na 1 měsíc. „Pojištění vozidla můžete sjednat online ZDE“

Informační leták v PDF k autopojištění

Základní pojmy cestovního pojištění:

  • Pojištění léčebných výloh – za pojištěnce jsou uhrazeny všechny náklady, které zdravotnickému zařízení vznikly při jeho léčbě. Klient tedy žádné peníze v hotovosti nedostává. Výjimkou je situace, kdy si musel léky či převoz zaplatit v hotovosti a na pojišťovnu pošle doklady k proplacení.
  • Pojištění storna zájezdu – v případě, že klient zruší svoji účast na zájezdu a CK mu vyměří stornopoplatek, pojišťovna proplácí určitou část tohoto stornopoplatku. Obvykle je pojištění storna vázáno na pojištění léč. výloh.
  • Pojištění úrazu – po ukončení léčby a rekonvalescence klient na základě lékařských zpráv nárokuje po pojišťovně vyplacení pojistného plnění. Podle závažnosti úrazu, délky léčby, trvalých následků apod. pojišťovna vyplatí odpovídající díl pojistné částky.
  • Pojištění zodpovědnosti vůči třetím osobám – pojišťovna proplácí škodu, kterou klient způsobil svým jednáním na majetku či zdraví dalším osobám.
  • Pojištění zavazadel – poměrně kontroverzní pojištění omezené množstvím podmínek, za kterých je škoda proplacena. V případě pojistné události si vždy podrobně a několikrát prostuduj, co všechno pojišťovna požaduje.

Pojištění léčebných výloh

má stále své místo ve výbavě každého cestovatele mířícího za hranice ČR. Pojištění nabízí většina pojišťoven a je na každém, aby zvážil pro a proti jednotlivých produktů. Obvykle cestovní kanceláře nabízí svým klientům toto pojištění formou příplatku nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu. Dokladem o pojištění je prakticky u každé pojišťovny kartička pojištěnce a výpis z pojistných podmínek. Na kartičce je číslo pojistné smlouvy a datum platnosti pojištění. Vždy zde také najdete telefonní číslo na asistenční službu. Pozor – asistenční služba je pouze dispečink s nepřetržitou službou. Je provozován jako nezávislá firma, kterou si pojišťovny najímají, a proto je zbytečné telefonním operátorům nadávat za špatné služby pojišťovny! I mezi asistenčními službami jsou rozdíly v kvalitě a při výběru pojištění je stejně dobré zvážit nejen pojišťovací ústav, ale také, kterou asistenční službu používá (CORIS…).