Vstupní podmínky do Tuniska

Vážení kolegové,

informujeme Vás o vstupních podmínkách do Tuniska v souvislosti s COVID-19 a dále o postupu při testování před návratem do ČR.

Do Tuniska lze vstoupit pouze s potvrzením o negativním PCR-testu na COVID-19. Toto potvrzení nesmí být v době vstupu do země starší 72 hodin. Z testování jsou vyjmuty děti do 11,99 let (avšak Smartwings má výjimku pro děti pouze do 4,99 let, čili děti starší 5 let musí mít na palubu letadla potvrzení o negativním antigenním testu ne starším než 24 hodin před odletem anebo o negativním PCR-testu ne starším než 72 hodin před odletem). Země nemá výjimku pro očkování nebo protilátky.

Klienti, kteří přiletí do země s cestovní kanceláří, od které mají zakoupen kompletní zájezd, nemají povinnost karantény. Není však dovoleno samovolně opouštět hotel (to je možné pouze za předpokladu, že si klient na vlastní náklady udělá nejdříve pátý den po příjezdu do Tuniska PCR-test, který bude negativní). Opustit hotel lze při organizovaném výletu pořádaného cestovní kanceláří (výlety nejsou nijak omezeny s výjimkou „volných rozchodů“).

Dva dny před návratem do ČR (pakliže bude stále v platnosti aktuální povinnost prokázání se negativním testem po příletu do České republiky) proběhne organizované PCR-testování. Za tento test klienti uhradí pracovníkovi laboratoře 170 TND. Všem klientům bude vystaven doklad o úhradě a samozřejmě písemné potvrzení o testu.

Všichni cestující do Tuniska musí ještě před odletem z ČR vyplnit vstupní formulář pro Tunisko na webu:

https://app.e7mi.tn/

Po vyplnění a odeslání je vygenerován QR kód. Formulář s tímto QR kódem je nutné vytisknout (mobilní verze nestačí) a předložit na přepážce odbavení v České republice.

Veškeré tyto informace budou samozřejmě také uvedeny v Pokynech k odletu.