Aktuální podmínky vstupu do zemí

Chtěli bychom vás informovat o aktuálních pravidlech a možnostech cestování k dnešnímu dni v rámci České republiky a do okolních států. Snad Vám tento přehled usnadní vyznat se v současné stále se měnící situaci a pomůže vám při výběru vašeho zájezdu.

Zájezdy v létě také budou, ale čekáme, že se státy EU dohodnou na společných pravidlech cestování a doufáme, že tato pravidla by mohla být známa už kolem poloviny června.

Česká republika Dne 24. 5. byly v ČR znovu otevřeny hotely a další ubytovací zařízení. Ubytovat se je možné za těchto podmínek (neplatí pro děti do 6 let). Host nemá žádné příznaky onemocnění a splňuje jednu z následujících podmínek:

 • absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem
 • prošel alespoň první dávkou očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní
 • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem
 • podstoupí preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním výsledkem.

Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.

Od 31. května budou znovu otevřeny památky, hrady a zámky. Bez jednoho z výše uvedených potvrzení budou možné skupinové prohlídky pro maximálně 10 osob, s jedním z výše uvedených potvrzení až pro 30 osob.

Od 24. května jsou již otevřeny také vnitřní pavilony zoologických a botanických zahrad s omezením 1 osoba na 15 metrů čtverečních. Pro vstup do zoo nebo botanické zahrady není potřeba žádný test ani další potvrzení.

Nově od června budou mít občané ČR zdarma nárok na 2 PCR testy a 4 antigenní testy měsíčně.

Návrat do ČR z okolních zemí V případě návratu ze zemí s tzv. vysokým rizikem nákazy (v současné době všechny okolní země) musí cestující přijíždějící hromadnou dopravou (vlak, letadlo, autobus) ještě před příjezdem do ČR absolvovat antigenní nebo PCR test, ne starší 24 resp. 72 hodin (individuální dopravou nemusí). Po příjezdu do ČR musí každý cestující (individuální i hromadnou dopravou) absolvovat nejpozději do 5. dne od návratu PCR test a do výsledku tohoto testu musí být v karanténě.

Toto pravidlo neplatí, pokud pobyt v zahraničí není delší než 12 hodin, což se týká všech našich jednodenních zájezdů, a pokud má člověk potvrzení o nejméně první dávce očkování, starší více než 22 dnů od první dávky.

Maďarsko Pro cesty do Maďarska a zejména proto, aby vás pustili do lázní nebo ubytovali v hotelu, je potřeba certifikát u ukončeném očkování (viz příloha) a doklad totožnosti a nově též stačí potvrzení o první dávce očkování po uplynutí nejméně 22 dnů od této první dávky (viz příloha) a doklad totožnosti.

Polsko Pro cesty do Polska je nutný certifikát o ukončeném očkování (viz příloha) nebo negativní antigenní nebo PCR test ne starší než 48 hodin v angličtině nebo polštině (viz příloha). Potvrzení v angličtině vám na požádání zdarma vydají například v testovacím místě v Nemocnici u svaté Anny.

Slovensko Zatím nelze volně cestovat. Cestující z ČR musí po příjezdu nastoupit do karantény a jít na test.

Rakousko Do Rakouska lze volně cestovat za těchto podmínek:

 • certifikát u ukončeném očkování (viz příloha)
 • negativní antigenní nebo PCR test v angličtině nebo v němčině
 • potvrzení v angličtině nebo v němčině o prodělaném covidu v posledních 180 dnech
 • potvrzení v angličtině nebo němčině o absolvování 1. dávky očkování starší 22 dnů

Může být buď potvrzení v angličtině nebo v němčině od lékaře nebo na rakouském formuláři, potvrzeném lékařem (viz příloha).

Slovinsko Je možné volně cestovat s certifikátem o ukončeném očkování (viz příloha).

Německo Do Německa lze cestovat volně v rámci příhraničního styku sousedních zemí, pokud doba pobytu nepřesáhne 24 hodin. Při delším pobytu platí další pravidla a omezení – viz odkaz

https://www.mzv.cz/…_z_cr_s.html