Velký Okruh Latinskou Amerikou

č. zájezdu: 461059/33
od123 990,-/osoba
Velký Okruh Latinskou Amerikou - Poznávací zájezdy

Velký Okruh Latinskou Amerikou

Země: Peru


Stravování: snídaně
Doprava: letecky

Typ zájezdu: Poznávací zájezdy

Termíny: Září, Říjen, Listopad

Délka pobytu: 17 dnů


Možnosti dopravy

 • letecky

Možnosti stravování

 • snídaně

Program1. den: Praha – Rio De Janeiro

Odlet z Prahy do Rio de Janeira /noční let/.2. den: Rio De Janeiro

Po uvítání na letišti reprezentantem America Tours transfer do města a instruktáž k pobytu v Brazílii. Následně Vás čeká návštěva velké atrakce Ria – výjezd lanovkou na skalní monolit Sugar Loaf tyčící se nad zátokou Guanabara. Kromě jedinečného pohledu na město, ikonické Corcovado a pláže se zde s trochou štěstí setkáte s roztomilými opičkami titi.. Po návratu ze Sugar Loaf a krátké orientační prohlídce centra města následuje transfer do hotelu a ubytování. Volné odpoledne si užijte k aklimatizaci a vycházce po pacifické pláži…                                3. den: Rio De Janeiro, Corcovado

Po snídani Vás čeká návštěva Corcovada – známé sochy Krista nad městem, ke kterému z města na zdánlivě nepřístupnou horu jezdí ozubnicová železnice. Ve zbytku dne budete mít možnost poznat slavné pláže Copacabana a Ipanema, a okusit koupel ve zdejších vlnách… Večer Vám doporučujeme fakultativní návštěvu Samba Show v některém ze známých tanečních podniků.4. den: Vodopády Iguacu – Brazílie

Časně odjezd na letiště a odlet do Iguacu /v některých termínech není k dispozici ranní let do Iguacu, program předchozího dne je tedy zakončen odletem do Iguacu v odpoledních hodinách/. Zdejší atrakcí jsou světoznámé vodopády ležící na hranici mezi Brazílií a Argentinou. Dnes si prohlédnete jejich brazilskou část, která Vám dá pojem o mohutnosti a rozlehlosti vodopádů, které před Vámi budou defilovat v délce několika kilometrů. Od­poledne Vám doporučíme navštívit Bird Park – expozici ptactva situovanou přímo v prostředí tropického pralesa, která Vás seznámí s ptačími druhy a jejich výskytem nejenom v Brazílii/vstup není v ceně na místě/. V některých voliérách žijí ptáci jako ve volné přírodě, a Vy s nimi budete v přímém kontaktu. Ubytování ve večerních hodinách.5. den: Vodopády Iguacu – Argentina

Dnes Vás čeká prohlídka vodopádů z argentinské strany. Absolvujete nejprve cestu elektrickým vláčkem a poté po můstcích nad řekou k „Ďáblovu chřtánu“ – nejužšímu místu vodopádů. Hřmot padající vody je ohlušující!! Následuje trail podél stěn padající vody, který prochází svěžím tropickým pralesem. Nabídneme Vám i možnost plavby na člunu Zodiac po řece přímo pod vodní stěnu /není v ceně/. Po návratu do hotelu Vás čeká volný podvečer k relaxaci u bazénu. 6. den: Puerto Iguazu – Buenos Aires, Tango Show

Transfer na letiště a odlet z Puerto Iguazu do argentinského Buenos Aires. Po příletu Vás čeká okružní prohlídka centra Buenos Aires, během které zhlédnete největší atrakce a pamětihodnosti města. Po ubytování Vás Večer pozveme k návštěvě Tango Show, bez které by návštěva Buenos Aires nebyla kompletní. /v některých termínech není k dispozici ranní let do Buenos Aires, program předchozího dne je tedy zakončen odletem do Buenos Aires ve večerních hodinách/7. den: Colonia Del Sacramento

Dnes Vás čeká celodenní výlet lodí mohutnou deltou řeky Paraná do uruguayského historického města Colonia del Sacramento, které je jako památka pod ochranou Unesco. Pěší prohlídka pitoreskního starobylého městečka, nákup suvenýrů.. Návrat lodí do Buenos Aires ve večerních hodinách.8. den: Buenos Aires, Tigre

Dopoledne Vás pozveme na projížďku lodí v malebné spleti říčních ramen delty řeky Paraná v oblasti Tigre. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Santiaga de Chile. Transfer, ubytování v pozdních hodinách  /z provozních důvodů je možný i odlet do Santiaga v časných ranních hodinách následujícího dne/  9. den: Santiago De Chile

Celodenní prohlídka tohoto krásného města pod Andami včetně návštěvy některé ze slavných vinic v okolí a ochutnávky zdejšího skvělého vína /v některých termínech noční odlet do Limy/.10. den: Lima

Ráno transfer na letiště a odlet do peruánské Limy. Zde Vás čeká polodenní prohlídka města zahrnující náměstí Plaza Mayor, založené Franciscem Pizarrem, vládní palác, radnici a katedrálu. Do večera ještě uvidíte mnoho architektonických skvostů jako například Torre Tagle Palace a Osambela House. Ubytování po prohlídce města. 11. den: Cuzco

Po snídani transfer na letiště a odlet do Cuzca. Prohlídka tohoto skvostného města, které je směsicí kultury Inca a španělské architektury. Mimo jiné uvidíte chrám Slunce s katedrálou, ruiny Tambomachay /incké fontány/, „rudou pevnost“ Puca-Pucara a pevnost Sacsahuaman.12. den: Machu Picchu

Celodenní výlet vlakem údolím Urubamba do „Ztraceného města Inků“ – Machu Picchu. Návrat do hotelu v pozdních hodinách.13. den: Cuzco – Puno

Odjezd do města Puno na březích jezera Titikaka. Cestou budete okouzleni panoramatem andských hřebenů lemujících Vaši cestu a navštívíte několik pitoreskních indiánských vesnic. Ubytování ve večerních hodinách.14. den: Tiwanaco, La Paz

Časně odjezd k hranicím Bolívie. Prvním navštíveným místem na území Bolívie bude Tiwanaco, podle mnohých vědců kolébka civilizace Inků. Prohlídka vykopávek kdysi velkolepého města. Pokračování cesty do La Pazu, jednoho z nejvýše položených velkoměst světa. Po příjezdu do La Pazu absolvujete prohlídku města, během které uvidíte mimo jiné Indian Witch Market, koloniální kostel San Francisco, náměstí Murillo, katedrálu, vládní palác, Národní kongres. Vaši prohlídku zakončíte návštěvou posvátného údolí Měsíce se skalními věžemi připomínajícími Bryce Canyon v Utahu. Ubytování ve večerních hodinách.15. den: Jezero Titikaka, Ostrov Slunce

Dopoledne opustíme La Paz a vydáme se k světoznámému jezeru Titikaka. Následuje nalodění na katamaran k cestě napříč jezerem. Cestou navštívíte ostrov Slunce, kde je umístěna jedinečná expozice historie říše Inků. Kromě seznámení s inckou historií se stanete svědky šamanského obřadu a absolvujete krátkou plavbu na rákosovém katamaranu k jednomu ze starých obětních míst na ostrově. Odpoledne po vylodění ve starobylé Copacabaně následuje prohlídka zdejšího chrámu Černé Madony. Překročení hranice zpět do Peru a ubytování v Punu dnešní den nabitý zážitky ukončí.16. den: Puno – Praha

Dle Vašeho cestovního plánu Vás dnes čeká transfer na letiště a odlet do Prahy.17. den: Přílet Do Prahy Váš Zájezd Zakončí.

Zájezd může být směrován opačně. Pořadí navštívených zemí a destinací může být různé, samozřejmě při zachování programu zájezdu.  

Nejznámější atrakce šesti zemí jižní Ameriky – BESTSELLER !!

Poznávací okruhy zahrnující více zemí jsou velmi populární. Tento zájezd si hned po uvedení v roce 2003 získal srdce našich turistů. Během cesty uvidíte výběr toho opravdu nejlepšího, co mohou navštívené země nabídnout ze svých přírodních krás a kulturního bohatství. Přejeme Vám stejné množství skvělých zážitků, jaké si odvezly z této trasy stovky našich klientů před Vámi !!!

– Zájezd může být směrován opačně a pořadí navštívených zemí a destinací může být různé, samozřejmě při zachování programu zájezdu.

– Minimální počet 8 osob

Cena zahrnuje:

 • leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě
 • letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům
 • 14× ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3–4*
 • 14× snídaně, 3× oběd, 1× večeře
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře včetně uvedených vstupů
 • služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců
 • stravu uvedenou v itineráři
 • komplexní pojištění – speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

 • pojištění storna zájezdu
 • stravu neuvedenou v itineráři
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu
 • letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě
 • poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/
 • spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací
 • eventuální nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace

Slevy:

 • pojištění storna zájezdů /ERV pojišťovna/do 120 000 Kč – 3 190 Kč
 • příplatek za jednolůžkový pokoj – 32 500 Kč
 • pojištění storna zájezdů /ERV pojišťovna/ do 140 000 Kč – 4 690 Kč
 • sleva pro třetí osobu na pokoji  – 3 700 Kč
Velký Okruh Latinskou Amerikou - Poznávací zájezdyVelký Okruh Latinskou Amerikou - Poznávací zájezdyVelký Okruh Latinskou Amerikou - Poznávací zájezdyVelký Okruh Latinskou Amerikou - Poznávací zájezdyVelký Okruh Latinskou Amerikou - Poznávací zájezdyVelký Okruh Latinskou Amerikou - Poznávací zájezdyVelký Okruh Latinskou Amerikou - Poznávací zájezdyVelký Okruh Latinskou Amerikou - Poznávací zájezdyVelký Okruh Latinskou Amerikou - Poznávací zájezdyVelký Okruh Latinskou Amerikou - Poznávací zájezdy

Doprava

Všechny lety nabízené zákazníkům CK jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi, a to zásadně linkovými spoji. Letecká doprava přes Atlantik do místa začátku zájezdu a zpět je většinou s jedním až třemi přestupy. Běžné přestupní časy se pohybují dle lokality od 40 minut do 5 hodin.

Zákazník vždy obdrží od CK zpáteční letenku podle itineráře zájezdu nebo individuální cesty. Odlety na poznávací zájezdy jsou zásadně z Prahy, na přání zákazníka AT zajistí odlet z jiných letišť za příplatek, časy odletů jsou uvedeny v letence. Při přeletech přes Atlantik je den odletu a příletu, event. první a poslední den zájezdu určen k přepravě.

CK nemůže vyhovět individuálním žádostem o konkrétní místa v letadle (např. okno, ulička apod.). Za všechny změny v letecké dopravě, které se vyskytnou z jakéhokoli důvodu, odpovídá letecký dopravce. CK nenese žádnou odpovědnost za zpoždění, přesměrování nebo zrušení letu, stejně jako za časové odchylky způsobené mimořádnými opatřeními k zajištění bezpečnosti leteckého provozu, za opoždění letu, ztrátu zavazadel a jiné problémy související s leteckou přepravou. O změnách v letecké přepravě je CK dopravcem průběžně informována a v případě časového posunu přizpůsobí začátek programu zájezdu.

Základní cena zájezdu zahrnuje letištní, bezpečnostní a palivové taxy při přepravě Praha – cílové místo a zpět. Tyto položky tvoří konečnou cenu zájezdu hrazenou zákazníkem. Změny se řídí bodem 4.6. Všeobecných podmínek. O letištních, bezpečnostních a palivových taxách při vnitrostátních přeletech hrazených v hotovosti zákazníky na místě podá CK informace při sdělení k odletu. Taxy činí nejvýše 60 USD na celý zájezd. (Týká se pouze Jižní Ameriky). Při vnitrostátních přeletech v severní Americe klienti hradí každé své odbavené zavazadlo na letišti před odletem.


Podobné zájezdy

Peru Týden V Amazonii

Peru Týden V Amazonii

Země: Peru

Typ: Poznávací zájezdy

Termíny: Říjen

Délka pobytu: 9 dnů

č. zájezdu: 472164/33
plná penze
letecky
od84 990,-/osoba
  Peru - za tajemstvím Inků II

  Peru - za tajemstvím Inků II

  Země: Peru

  Typ: Poznávací zájezdy

  Termíny: Duben, Květen

  Délka pobytu: 15 dnů

  č. zájezdu: 488911/36
  snídaně
  letecky
  od100 431,-/osoba
   First minute
   -7%sleva
   Peru - za tajemstvím Inků (podzim 2024)

   Peru - za tajemstvím Inků (podzim 2024)

   Země: Peru

   Typ: Poznávací zájezdy

   Termíny: Říjen, Listopad

   Délka pobytu: 15 dnů

   č. zájezdu: 476447/36
   snídaně
   letecky
   od103 990,-/osoba

    Mohlo by vás zajímat:

    Poznávací zájezdy Norsko 2024 letecky i autobusem

    Norské fjordy, Lofoty, Velký okruh Skandinávií se Summit Tour

    Opravdu široký výběr shromažďuje nabídku většinu pořadatelů v České republice a umožňuje Vám zvolit si program a termín podle Vašich představ bez nutnosti ztrácet čas hledáním jinde.

    Poznávací zájezdy Itálie

    Poznávací zájezdy Itálie - široký výběr a skvělé ceny!

    Od vrcholků Alp až k jižnímu cípu Sicílie je Itálie skutečným důkazem toho, že svět je jeviště. Architekti a sochaři zde vytvořili bezpočet parků a zahrad. Příroda zde vykouzlila krajinný ráz s charakteristickými cypřiši, olivovníky, fíkovníky a řadami vinic v mnoha podobách. Vyzkoušet můžete oblíbené zájezdy autobusem i letecky do Benátek, poznávací zájezdy do Říma autobusem s mnoha odjezdovými místy a další úžasná místa Itálie.

    Poznávací zájezdy Turecko

    Pestrá a široká nabídka poznávacích zájezdů do Turecka

    Turecko se rozprostírá jak známo na poloostrově Malá Asie a svoji menší částí zasahuje do jihovýchodní Evropy na Balkánském poloostrově. Turecko má pod svoji kontrolou dva strategické průlivy Bospor a Dardanely, které se nacházejí mezi Černým a Středozemním mořem a tak je spojují.

    Aktuálně

    12.6.2024

    Super Last Minute - letecký poznávací zájezd do Francie

    Objevte krásy Francie a Normanského ostrova Jersey na exkluzivním zájezdu s odletem z Prahy 30. června. Navštivte historická města jako Orléans, Mont St. Michel, St. Malo, a Paříž, a užijte si výlet lodí na Jersey. Cena zahrnuje leteckou dopravu, ubytování, snídaně, průvodce a další služby. Rezervujte již nyní za superlast cenu od 15 990 Kč!

    5.6.2024

    Fjordy a další klenoty Norska

    Poslední volná místa na červencový termín 2024! Sleva 2000 Kč pro osoby starší 55 let

    12.4.2024

    Sleva na poznávací zájezdy až 40%!

    Nabízíme mimořádné slevy na vaše oblíbené poznávací zájezdy plné zážitků do bezpečných zemí celého světa! 530 nových termínů, i na rok 2024 se slevami až 33% Upozornění: Aktuální slevy platí na prvních 4-6 míst na jednotlivé termíny zájezdů. Následně se slevy podstatně snižují.

    RSS, více aktualit