• Summit Tour
  • »Zájezdy
  • »Velká Británie, Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland

Velká Británie, Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland

Velká Británie

č. zájezdu: 337688/1
od56 280,-/osoba
-0.7%sleva
Velká Británie, Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland - Skotsko - Velká Británie - Pobytové zájezdy

…ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland

Země: Velká Británie

Destinace: Skotsko

Středisko: Orkneje, Shetlandy


Stravování: polopenze
Doprava: letecky

Typ zájezdu: Pobytové zájezdy, Poznávací zájezdy

Termíny: Červen, Červenec

Délka pobytu: 7 dnů


Výhody:

Možnosti dopravy

  • letecky

Možnosti stravování

  • polopenze

Program

1. den: Odlet z Prahy, let na Shetlandy (s přestupem), přejezd do místa do ubytování (3 noci na jednom místě), posezení v typické hospodě na ostrovech, seznámení skupiny.

2. den: Snídaně, přejezd do přístavu a trajektem na ostrov MOUSA, kde se nachází 13 m vysoká Mousa Broch z počátku letopočtu, která je viditelná z pevniny, v této podobě se nedochovala nikde jinde ve Skotsku. Procházka po ostrově s ptačí rezervací a zátokou s tuleni (4,5 km, po rovině, 3 hod.). Návrat na pevninu, procházka minulostí na JARLSHOFU. Na konci 19. století obrovská bouře a mořský příboj odkryly fascinující osídlení Jarlshof – obydleno nepřetržitě od neolitických dob před více než 4 000 lety až do 17. století. Pěšky k majáku s pozorováním ptačích kolonií na SUMBURGH HEAD. A také pěšky po nádherném tombolu – písečné kose na ostrov ST. NINIAN ISLE až k ruinám kaple svatého Niniana, kde byl nalezen poklad 28 stříbrných předmětů z 8. století se zdobením reflektujícím piktské a anglosaské vlivy (kopie v Shetland museum v Lerwicku). Prohlídka hlavního města Shetland LERWICKU (8 000 obyvatel), možnost pozorování tulení kolonie, prohlídka sídliště Clickimin Broch, zde na malém ostrůvku na jezeře CLICKIMIN osídlení od doby bronzové. Návrat do místa ubytování, večeře. Večerní Lerwick.

3. den: Snídaně, přejezd k severu po pevnině a dvěma trajekty na další ostrovy. Po prvním vylodění napříč ostrovem YELL, kde je většina povrchu pokryta rašelinou, po překonání Bluemull Sound a dalším vylodění pak přes ostrov UNST. U vesnice HAROLDSWICK uvidíme repliku vikingské lodi, kterou zde zanechala skupina skandinávských dobrodruhů. Odešleme pohlednice se speciálním razítkem z nejsevernější britské pošty v BALTASOUND. Túra ptačí rezervací HERMANESS, která je s více než 100 tisíci hnízdících párů domovem jedné z největších ptačích kolonií v Británii. Pozorování tisíců hnízdících ptáků na členitém pobřeží: bělostných terejů, útočných chaluh, rybáků, alkounů a dalších druhů včetně kouzelných papuchalků (shetlandský výraz Tammy Norie), kteří postávají, batolí se, přeletují kolem hnízd (nor) vyhrabaných vodorovně do travnatého pobřeží. Výhled na Muckle Flugga s majákem a Outstack, nejsevernější ostrovy Británie. (délka 5 km, téměř po rovině, 2 hod.). Zpět na Mainland. Návrat do místa ubytování, večeře.

4. den: Snídaně, túra jednou z nejkrásnějších shetlandských pobřežních scenérií ESHANESS. Vycházíme od majáku. Uvidíme rozeklané útesy, drsné moře, divoký příboj, koberce přímořské květeny, Broch of Houlland na malém ostrůvku na jezeře bez obvyklého výhledu na moře (délka 6 km, téměř po rovině, 2,5 hod.). Zastávka u MAVIS GRIND, kde lze přes úzkou šíji přehodit kamenem ze Severního moře do Atlantiku, prohlídka pozůstatků hradu v historickém hlavním městě SCALLOWAY. Návrat do Lerwicku, odjezd trajektem z Lerwicku ze Shetland. Večeře na lodi, příjezd do Kirkwallu v před půlnocí. Ubytování (2 noci na jednom místě).

5. den: Snídaně, prohlídka hlavního města KIRKWALLU. Návšěva Orkney Museum v Tankerness House s velmi cennými a rozmanitými sbírkovými předměty z historie a současnosti Orknejí. Prohlídka impozantní katedrály St. Magnus, biskupského a vévodského paláce, prohlídka s ochutnávkou velmi ceněné whisky v HIGHLAND PARK DISTILLERY. Prohlídka hrobky MAESHOWE, dle mnohých nejkrásnějšího historického monumentu v Británii. Procházka k asi nejfotografova­nějšímu prehistorickému monumentu na Orknejích RING OF BRODGAR a od něj míli na východ ke stojícím kamenům STANDING STONES OF STENNESS. Prohlídka starobylé osady SKARA BRAE ukryté více než 4 000 let pod navátým pískem. Návrat do místa ubytování, večeře.

6. den: Snídaně, přejezd do Tingwallu a krátkým trajektem na ostrov ROUSAY, který je charakterizován jako „Egypt severu“. Procházka po WESNESS WALK, nejdůležitější archeologické míli ve Skotsku s brochy, norským osídlením, vikingskými a piktskými hroby. MIDHOWE BROCH, nejzachovalejší broch jižně od Shetland s výškou stěny 4,3m (cca 5 km téměř po rovině). Návrat na Mainland. Prohlídka MINE HOWE, mystéria 29 schodů. Přejezd přes ostrovy BURRAY a SOUTH RONALDSAY, které jsou dnes přístupné po CHURCHILL BARRIERS. Nařídil je v roce 1940 W. Churchill vybudovat tak, aby bylo zabráněno přístupu z východu do zátoky SCAPA FLOW. Zastávka u ITALIEN CHAPEL na Lamb Holm vybudované italskými vězni za 2. svět. války. Procházka po HOXA HEAD s pobřežními bateriemi z 2.světové války (vzdálenost 3 km po rovině). Večeře na rozloučenou s ostrovy, před půlnocí odjezd trajektem z Kirkwallu z Orknejí. Nocleh v kajutách na trajektu.

7. den: Snídaně, ráno příjezd trajektu do Aberdeenu, přejezd na letiště, let do Prahy.

Úvod:

Během jednoho zájezdu uvidíme mnohá nej na Orknejích a Shetlandech. Na ostrově Mousa nejzachovalejší broch ve Skotsku (obydlí pevnostního typu z počátku letopočtu), na ostrově St. Ninian místo nálezu nejkrásnějšího shetlandského pokladu, v přírodní rezervaci na ostrově Unst uvidíme jednu z největších ptačích kolonií v Británii a půjdeme k vyhlídce na nejsevernější britské ostrovy Muckle Flugga a Outstack, pohlednici odešleme z nejsevernější pošty v Británii v Baltasound, nejdramatičtější pobřežní scenerii na Shetlandech spatříme při túře na Eshaness. Projdeme se mezi nejslavnějšími orknejskými prehistorickými monumenty Skara Brae, Ring of Brodgar, Standing Stone of Stenness, které jsou zároveň na seznamu UNESCO. Na ostrově Rousay půjdeme procházkou Westness Walk, nejdůležitější „archeologickou mílí“ ve Skotsku. Navštívíme impozantní středověkou katedrálu St. Magnus a poté palírnu Highland Park, kde ochutnáme velmi ceněnou jednodruhovou whisky. Přejedeme se zastávkami přes jedinečné Churchillovy bariery z 2. světové války, uzavírající zátoku Scapa Flow, hlavní základnu Royal Navy v obou válkách. Prohlédneme si největší a hlavní města Orknejí – Kirkwall a Shetland – Lerwick a užijeme si jejich příjemné atmosféry. Severní ostrovy opravdu stojí za návštěvu.

Poznámka I:

GARANCE MALÉ SKUPINY (MAX. 8 OSOB)

Cena zahrnuje:

Letenka Praha-Shetlandy a Aberdeen-Praha vč. let. tax a poplatků cca 14 000 Kč, kompletní doprava pronajatým mikrobusem, kompletní trajektová doprava ze Shetland na Orkneje, z Orknejí do Aberdeenu, zpáteční trajekty na ostrovy Mousa, Yel, Unst, Rousay, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, 5× ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích, 1× nocleh ve 4lůžkové kajutě na trajektu z Kirkwallu do Aberdeenu, 6× snídaně, 5× večeře, vedoucí zájezdu, informační materiály.

Cena nezahrnuje:

Vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Příplatky:

Zvýšení pojištění storna do 80000Kč za 600Kč, jednolůžkový pokoj 7 800 Kč.

Ubytování:

5× ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích, 1× nocleh ve 4lůžkové kajutě na trajektu z Kirkwallu do Aberdeenu.

Stravování:

6× snídaně, 5× večeře.

Velká Británie, Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland - Skotsko - Velká Británie - Pobytové zájezdyVelká Británie, Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland - Skotsko - Velká Británie - Pobytové zájezdyVelká Británie, Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland - Skotsko - Velká Británie - Pobytové zájezdyVelká Británie, Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland - Skotsko - Velká Británie - Pobytové zájezdyVelká Británie, Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland - Skotsko - Velká Británie - Pobytové zájezdyVelká Británie, Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland - Skotsko - Velká Británie - Pobytové zájezdyVelká Británie, Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland - Skotsko - Velká Británie - Pobytové zájezdyVelká Británie, Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland - Skotsko - Velká Británie - Pobytové zájezdyVelká Británie, Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland - Skotsko - Velká Británie - Pobytové zájezdyVelká Británie, Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland - Skotsko - Velká Británie - Pobytové zájezdyVelká Británie, Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland - Skotsko - Velká Británie - Pobytové zájezdy

Slevy

FIRST MOMENT platí do 31.12.2017

  • 500 Kč – u zájezdu v hodnotě do 9 999 Kč
  • 1000 Kč – u zájezdu v hodnotě 10 000 Kč a výše
  • 2000 Kč – u zájezdů v hodnotě 30 000 Kč a výše
  • 3000 Kč – u zájezdů v hodnotě 50 000 Kč a výše

Aktuálně

28.11.2019

Sleva na exotické poznávací zájezdy až 15%

Slevy na exotické poznávací zájezdy pokračují nyní se slevou až 15% pouze do konce listopadu.

4.11.2019

Adventní zájezdy 2019

Doporučíme kam vyrazit nasát Vánoční atmosféru. Nabízíme Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko a další země.

RSS, více aktualit

Novinky E-mailem

Zaregistrujte se k odběru novinek e-mailem


zpracováním os. údajů