Pojištění

Pojišťovna připravuje na sezonu 2012–2013 nové výhodnější pojištění pro lyžaře. Aktuální ceny, rozsah a limity pojistného plnění nejsou dosud známy, po jejihc zveřejnění je najdete zde. Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně pobytů s vlastní dopravou ani v ceně zájezdů, doporučujeme vám však sjednat si pojištění pro zahraniční cesty i pro cesty v rámci ČR. Toto pojištění vám sjednáme u UNION poisťovně a.s.. Pro cesty do zahraničí si můžete vybrat z následujících typů pojištění: Typ A 25, A75, B, C. Pro cesty v rámci České republiky lze zvolit pojištění typu A 10, A20, B. V našich kancelářích si můžete rovněž sjednat pojištění pro vaši zahraniční cestu i jako samostatnou službu (tj. bez čerpání dalších cestovních služeb), tzv. Individuální komplexní cestovní pojištění – a to pojištění Léčebných výloh v zahraničí, Zavazadel, Odpovědnosti a Úrazu nebo jejich kombinaci.

Pojištění lze sjednat jak pro občany ČR tak i pro cizí státní příslušníky. Ke sjednání pojištění je nezbytné znát příjmení, jméno, datum narození a adresu. Pojištění lze sjednat kdykoli před zahájením cesty. Upozorňujeme však, že nárok na plnění z pojištění storna vzniká pouze při jeho sjednání nejpozději v termínu úhrady zálohy za sjednanou akci. Pracovníci v našich prodejnách vám rádi poradí a pomohou s výběrem pojištění a sjednají vám ho za podmínek uvedených v následujících tabulkách. ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ – Zahraničí KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY DO ZAHRANIČÍ SAZBY Základní pojistné typ A25 typ A75 typ B typ C „oblast Evropy“ 30 Kč 90 Kč 16 Kč 14 Kč „oblast mimo Evropy“ 40 Kč 120 Kč 26 Kč 20 Kč „svět“ 55 Kč 165 Kč 36 Kč 25 Kč

„Slovenská republika“  —  — 12 Kč

Přirážka 100% – riziková skupina „Sport“ typ A25 typ A75 typ B typ C „oblast Evropy“ 60 Kč 180 Kč 32 Kč 28 Kč „oblast mimo Evropy“ 80 Kč 240 Kč 52 Kč 40 Kč „svět“ 110 Kč 330 Kč 72 Kč 50 Kč „Slovenská republika“  —  — 24 Kč ---

Evropa – evropské státy a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko a evropská část Ruské federace, s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Mimo Evropy – kdekoliv na světě kromě: USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Jihoafrické republiky, České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Svět – kdekoli na světě s výjímkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Riziková skupina „Sport“ Pokud se v pojistné smlouvě sjedná riziková skupina „Sport“, pak pojišťovna Union nahradí i léčebné náklady definované v čl. 1 bod 2 části pojistných podmínek a náklady definované v čl. 1, bod 3 a 4 části pojistných podmínek (které vznikly v důsledku smrti pojištěného, jeho úrazu nebo onemocnění) jestliže smrt, úraz nebo onemocnění vnikly v důsledku, nebo náklady musely být vynaložené v důsledku:

 1. přípravy na soutěž nebo soutěže v jakýchkoli sportovních disciplínách (amatérských i profesionálních
 2. provozování zimních sportů
 3. provozování rizikových sportů, t.j. při ledním hokeji, pilotáži, seskoku padákem z letadla nebo z výšek, letech na padáku, letech na rogalu, paraglidingu, motoristických disciplínách včetně jízdy na vodním skútru, bojových sportech, potápění, raftingu, kaňoningu, windsurfingu, střeleckých sportech, skialpinizmu, skocích na lyžích, lyžování mimo vyznačené trasy, akrobatickém lyžování, freestylovém a freeridovém lyžování, speleologii, horolezectví, alpinizmu, turistice provozované na ledovcích a při turistice provozované po značených i neznačených cestách, pokud jsou na této cestě umístěné umělé jisticí prostředky (např. lana, řetězy, stupačky, žebříky) nebo je na překonání takové cesty potřebné použití jakékoli součásti horolezecké výbavy (lano, sedací úvaz, prsní úvaz, přilba, karabina, skoba)

Stručný popis jednotlivých typů pojištění pro účastníky cest do zahraničí Pojištění A 25 obsahuje:

 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí,
 2. asistenční službu v zahraničí,
 3. pojištění zavazadel,
 4. pojištění odpovědnosti za škodu,
 5. úrazové pojištění,
 6. pojištění storna zájezdu,
 7. doplňkové připojištění: pojištění nevydařené dovolené, pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu, pojištění doprovodu, pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb, pojištění nákladů na cestu blízké osoby pojištěného, pojištění nákladů v případě nemoci dítěte, pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla, pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku, pojištění opožděného nástupu na zájezd

Pojištění A 75 obsahuje: Pojištění tohoto typu má stejný rozsah jako pojištění typu A 25, přičemž pojistné částky jednotlivých rizik pojištění typu A 75 jsou stejné jako v typu A 25 s výjimkou stornopoplatku – viz.limity Pojištění B obsahuje:

 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí,
 2. asistenční službu v zahraničí,
 3. pojištění zavazadel,
 4. pojištění odpovědnosti za škodu,
 5. pojištění storna zájezdu

Pojištění C obsahuje:

 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí,
 2. asistenční službu v zahraničí,
 3. pojištění odpovědnosti za škodu.

Podrobný rozpis pojištění a limitů pojistného plnění typu A 25, A 75, B a C najdete zde Více informací o Podmínkách Komplexního cestovního pojištění do zahranicí najdete zde

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ – tuzemsko KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO DOMÁCÍ CESTY SAZBY Základní pojistné typ A10 typ A20 typ B dospělé osoby 10 Kč 20 Kč 4 Kč děti do věku 15 let 5 Kč 10 Kč 4 Kč Přirážka 100% – riziková skupina „Sport“ typ A10 typ A20 typ B dospělé osoby 20 Kč 40Kč 8 Kč děti do věku 15 let 10 Kč 2 Kč 8 Kč

Stručný popis jednotlivých typů pojištění domácích cest Pojištění A 10 obsahuje:

 1. pojištění zavazadel,
 2. pojištění odpovědnosti za škodu,
 3. úrazové pojištění,
 4. pojištění storna zájezdu

Pojištění A 20 obsahuje: Pojištění tohoto typu má stejný rozsah jako pojištění typu A 10, přičemž pojistné částky jednotlivých rizik pojištění typu A 20 jsou stejné jako v typu A 10 s výjimkou stornopoplatku – viz limity domácí Pojištění B obsahuje:

 1. pojištění odpovědnosti za škodu,
 2. úrazové pojištění

Podrobný rozpis pojištění a limitů pojistného plnění typu A 10, A 20 a B najdete zde Více informací o Podmínkách Komplexního cestovního pojištění domácích akcí najdete zde