Cestovní pojištění

Komplexní cestovní pojištění

Cestovní kancelář považuje za samozřejmé, že o vás bude dobře postaráno i za nepředvídatelných okolností. Zajistili jsme pro vás nové komplexní cestovní pojištění u UNIQA pojišťovna, a.s., které je možné přiobjednat ke všem zájezdům, pokud již není součástí základní ceny zájezdu. Komplexní cestovní pojištění UNIQA pojišťovny není limitováno věkem účastníka a zahrnuje pojistné krytí v následujícím rozsahu:

Pojištění léčebných výloh 3.000.000 Kč
Trvalá invalidita následkem úrazu 300.000 Kč
Smrt následkem úrazu 150.000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 1.000.000 Kč
Pojištění zavazadel 5.000 Kč / kus (max. 15.000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15.000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

U zájezdů je možné přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Maximální pojistná částka plnění je 30.000 Kč nebo 50.000 Kč (spoluúčast klienta 20%). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění stornovací poplatků obsahuje i pojištění stornovacích poplatků z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/10 a rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním. Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb.

Všeobecné pojistné podmínky.pdf