Cestovní pojištění - léto

Možnosti pojištění v letní sezóně

Klienti nemají zahrnuto v ceně zájezdu základní pojištění léčebných výloh. Klient má možnost si objednat fakultativní nabídku pojištění, která je připravena ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA a vztahuje se na následující plnění.

pojištění „komplet“ … cena 25 Kč / os. / den

předmět plnění / plnění do maximální výše:

  • pojištění léčebných výloh v zahraničí, repatriace a asistenční služba / 3.000.000 Kč
  • pojištění smrti následkem úrazu / 150.000 Kč
  • pojištění trvalých následků úrazu / 300.000 Kč
  • pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby / 1.000.000 Kč
  • pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby / 1.000.000 Kč
  • pojištění pro případ hospitalizace v nemocnici mimo ČR, denní odškodné / 300 Kč
  • pojištění zavazadel / 10.000 Kč
  • pojištění zrušení účasti na zájezdu – 80% z částky stornovacích poplatků / 10.000 Kč

pojištění „komplet plus“ … cena 32 Kč / os. / den

„předměty plnění“ a „plnění do maximální výše“ jsou shodné s pojištěním „komplet“, rozdíl je jen ve výši plnění do maximální výše u pojištění zrušení účasti na zájezdu, která je omezena vrchní hranicí 80% z částky stornovacích poplatků a částkou plnění 25.000 Kč.

Pojištění ve spolupráci s Evropskou Cestovní Pojišťovnou, a.s. obsahuje též automatické a bezplatné prodloužení platnosti v případě zpožděného návratu pojištěného do ČR z důvodu zásahu vyšší moci.

pojištění „Summer … cena 190 Kč / os. / 1 – 5 dnů, 390 Kč / os. / 6 – 10 dnů
pojištění „Summer rodina … cena 390 Kč / rodina* / 1 – 5 dnů, 790 Kč / rodina* / 6 – 10 dnů
*rodinou se rozumí až 2 dospělé osoby a až 3 děti nedovršených 18ti let, které spolu cestují v rámci jedné cestovní smlouvy

Pojistitel prostřednictvím asistenční služby pojistitele či sám ještě pojištěnému poskytuje: Úhradu nákladů na vyslání opatrovníka (do 60.000 Kč), úhradu zachraňovacích nákladů (do 500.000 Kč), úhradu nákladů na předčasný návrat z důvodu úmrtí jemu blízké osoby a vážného úrazu nebo vážného onemocnění jemu blízké osoby (do 60.000 Kč), úhradu nákladů vzniklých ztrátou cestovních dokladů (do 60.000 Kč), úhradu nákladů vzniklých zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku (do 60.000 Kč), zprostředkování finanční pomoci pojištěnému (do 60.000 Kč), úhradu nákladů na právní pomoc v zahraničí (včetně jejího zprostředkování;do 60.000 Kč) Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. Smluvní vztah vzniká přímo mezi pojišťovnou a pojištěným, cestovní kancelář funguje pouze jako zprostředkovatel. To také znamená, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Pojištěný má povinnost řídit se všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNIQA a po návratu do ČR oznámit případnou pojistnou událost na adresu: UNIQA pojišťovna a.s., odbor cestovního pojištění, Evropská 136, 160 12 Praha 6. Podrobnější informace k pojištění jako takovému i ke smluvním podmínkám žádejte v cestovní kanceláři.
Pokyny pro případ pojistné události ke stažení