• Pojištění

Pojištění

Součástí zájezdů není pojištění. Nabízíme a doporučujeme klientům fakultativně uzavřít pojistnou smlouvu. Pojistná smlouva vzniká výhradně mezi cestujícím a pojišťovnou, to znamená, že případnou pojistnou událost řeší klient přímo s pojišťovnou. Doporučujeme klientům, aby se podrobně seznámili s všeobecnými podmínkami pojišťovny. Pojistit lze pouze všechny klienty na cestovní smlouvě.

Všeobecné pojistné podmínky [PDF] „Smluvní ujednání cestovního pojištění TURISTA [PDF]“[http://www.mile.cz/…eny-2011.pdf]