• Doprava

Doprava

U odjezdů autobusů a u leteckých zájezdů při odbavování Vám pomohou zaměstnanci nebo delegáti CK. Všechny lety nabízené naší CK jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. První a poslední den zájezdů je určen k přepravě a nikoliv k vlastnímu pobytu jak u autobusových (na přepravu do/z Řecka je potřeba počítat cca s 28 hodina mi na 1 cestu), tak i leteckých zájezdů. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem jako jsou čekání na hraničních přechodech, počasí, technické problémy, může dojít ke změně nebo k prodloužení plánované dopravy. CK se bude snažit o minimalizaci těchto rušivých faktorů. Změny letových časů se mohou uskutečnit i několik hodin před plánovaným odletem a zpoždění či odlet dříve jsou v posledních letech běžné. Je to způsobeno nejen počasím, ale i technickými problémy, zejména přeplněním vzdušných koridorů. CK a letecká společnost usilují o vyloučení těchto rušivých vlivů, a prosí v případě změn od letových časů, popř. zpoždění o Vaše pochopení. CK nenese odpovědnost za škody s tím spojené a upozorňuje na možnost jejich vzniku. CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou (letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek….). Případný palivový příplatek je stanoven leteckou společností dle aktuální ceny paliva a klient bude o jeho výši informován.