Slevy ck livingstone

Výše slev se počítá z katalogové ceny zájezdu uvedené v našem tištěném katalogu nebo na webových stránkách. Sleva se nepočítá z cen doplňkových služeb (např. poplatek za vyřízení víz, příplatek za jednolůžkový pokoj, fakultativní aktivity, speciální permity, apod.).

SLEVA ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ

2% z katalogové ceny zájezdu při přihlášení a uhrazení zálohy nejpozději 4 měsíce před odletem.
3% z katalogové ceny zájezdu při přihlášení a uhrazení zálohy nejpozději 5 měsíců před odletem.
4% z katalogové ceny zájezdu při přihlášení a uhrazení zálohy nejpozději 6 měsíců před odletem.

SKUPINOVÁ SLEVA

Sleva pro skupinu nejméně 4 zákazníků, kteří se přihlašují na stejný zájezd. Výše slevy závisí na velikosti skupiny, minimálně však 1 500 Kč/osoba. Tuto slevu je možné kombinovat se slevou pro věrné zákazníky, nebo se slevou za včasné přihlášení (bude přiznána vyšší z těchto dvou slev).

SLEVA PRO LÉKAŘE VÝPRAVY

Sleva činí 2% z katalogové ceny zájezdu. Na akci musí mít zákazník plně vybavenou lékárničku a ukončené zdravotnické vzdělání. Slevu pro lékaře výpravy lze přiznat vždy.

SLEVA ZA SPOJENÍ ZÁJEZDŮ

Sleva činí 3 000 Kč a lze ji uplatnit při spojení dvou či více zájezdů (jedná se o spojení zájezdů, které nejsou uvedeny v rámci katalogu pod samostatným číslem). Tuto slevu lze kombinovat se všemi běžnými slevami (pro věrné zákazníky, za včasné přihlášení, pro lékaře výpravy).

MIMOŘÁDNÁ SLEVA

Pokud je u některého zájezdu vypsána mimořádná sleva, nelze ji již kombinovat s žádnou další běžnou slevou!

Požadované slevy poznamenejte do rezervačního formuláře nebo do Smlouvy o zájezdu. Děkujeme.

U nekatalogových akcí je cena stanovena dohodou a nevztahují se na ni žádné uvedené slevy.