• Pojištění

Pojištění

Pojištěním klienta vzniká smluvní vztah mezi klientem a Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s. a s Českou pojišťovnou a.s. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. je zprostředkovatelem tohoto smluvního vztahu. Pojistné náhrady a limity jsou následující:

Česká podnikatelská pojišťovna a.s.

Rozsah pojištění Oblast E*
limit plnění v Kč

Pojištění léčebných výloh celkem 2 000 000

 • zdravotní péče 2 000 000
 • repatriace a převoz 2 000 000
 • ošetření zubů 5 000

Úrazové pojištění

 • smrt následkem úrazu 100 000
 • trvalé následky úrazu 200 000

Pojištění zavazadel

 • 1 věc 15 000

max.10 000 Pojištění odpovědnosti

 • za škodu na zdraví 2 000 000
 • za škodu na věci 1 000 000
 • za škodu finanční 500 000

Pojištění nevyužité dovolené max. 20 000

Pojištění storna zájezdu max. 80% poplatků za storno zájezdu

 • i z důvodu ztráty zaměstnání max. 15.000

Právní asistence 200 000 Asistenční služby

 • předcestovní asistence neomezeně
 • cestovní asistence neomezeně
 • poskytnutí půjčky pojištěnému max. 50 000

Cena: 250 Kč/osoba/pobyt vč. storna, děti do 18 let 200 Kč/osoba/pobyt Pojištění lze sjednat na dobu maximálně 12 dní.

 • Oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr. Pojištění je sjednáno bez spoluúčasti.

Česká pojišťovna a.s.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 1 500 000 Kč Úrazové pojištění

 • pro případ smrti v důsledku úrazu 100 000 Kč
 • pro případ trvalých následků v důsledku úrazu 200 000 Kč
 • doba nezbytného léčení 20 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škody

 • pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 2 000 000 Kč
 • pojištění odpovědnosti za škodu na věci 1 000 000 Kč
 • pojištění odpovědnosti za škodu finanční 500 000 Kč

Pojištění cestovních zavazadel 10 000 Kč Pojištění storna zájezdu vč. ztráty zaměstnání max. 15 000 Kč Cena: 250 Kč/osoba/pobyt vč. storna, děti do 18 let 200 Kč/osoba/pobyt Cena platí pro jakoukoliv délku pobytu do max. 60 dnů.