• Pojištění

Pojištění

Cestovní pojištění je u všech zájezdů sjednáno formou příplatku k základní ceně zájezdu dle počtu dnů strávených v zahraničí se společností Generali Pojišťovna a.s.

Pojistné limity:

léčebné výlohy včetně repatriace 1 700 000 Kč (zubní ošetření max. 10 000 Kč
opatrovník 50 000 Kč
úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 200 000 Kč
úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 100 000 Kč
osobní věci a zavazadla 30 000 K
odpovědnost za způsobenou škodu:

 • na zdraví 500 000 Kč
 • na majetku 500 000 Kč
 • finanční náhrada 50 000 Kč

nadstandardní asistenční a právní služby:

 • kauce 300 000 Kč
 • finanční půjčka 20 000 Kč
 • náhradní doklady 20 000 Kč

  zrušení cesty (storno) . . . 80 % skutečných nákladů, max. 10 000 Kč – v základní ceně

  80 % skutečných nákladů, max. 20.000 Kč – příplatek 130 Kč

  80 % skutečných nákladů, max. 30.000 Kč – příplatek 260 Kč

Připojištění storna nelze sjednat bez základního balíčku.
Cena dospělý do 79 let 32 Kč/os./den
Cena dítě do 10 let včetně 16 Kč/os./den
Cena dospělý 80 let a více 96 Kč/os./den