Doprava

Doprava BUS Je za příplatek, většinou je prováděna vlastními autobusy, což jistě přispěje k lepší atmosféře a Vaší větší spokojenosti s pohodlím. V termínech s vyšší poptávkou využíváme i jiných dopravců. Zasedací pořádek je sestavován zpravidla dle termínu přihlášení. Místa a hodiny odjezdů (svozů). Za místo zahájení zájezdu se bere zpravidla Plzeň, CK organizuje pro své klienty pravidelné svozy z Prahy, Brna, Olomouce, Prostějova, Ústí nad Labem, Teplic, Mostu, Chomutova, Karlových Varů, Pardubic, Hradce Králové, Liberce, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Písku, Strakonic, Horažďovic.

Ve výjimečných případech, kdy se nepodaří naplnit celý bus, mohou jet v buse z ekonomických důvodů klienti z více středisek, pak počítejte s možností přestupování v údolí, ev. časovou ztrátou způsobenou zajížďkou do druhého střediska. Ve střediscích nelze zpravidla dojet až k vlastnímu ubytování, tzn., že Vaše zavazadla by měla být snadno přenositelná jak tvarem, tak i váhou zavazadel. Odjezdy z Francie jsou v odpoledních hodinách, blíže viz konkrétní středisko. CK zajišťuje dále rozvozy do jednotlivých míst, zde je nutno počítat s přestupováním a určitou prodlevou způsobenou postupným příjezdem autobusů. Z ekonomických důvodů nelze např. 30 osob vézt do Liberce nadvakrát apod. Typ dopravy je garantován cestovní kanceláří až z Plzně a při zpáteční cestě jen do Plzně. K dopravě z (do) jiných odjezdových míst může být dle počtu účastníků využit i jiný typ dopravy (např. svoz s jiným zájezdem, minibus, obyčejná Karosa, ev. auto). Počítejte proto s možností přestupování. Přistoupení ev. vystoupení na trasách, mimo trasu Praha–Plzeň a dále na trase, je možné jen po písemném potvrzení a zaplacení příplatku 350,– až 650,– Kč/os./zájezd. Nástupní místa (za příplatek) budou dodržena při min. počtu 3 klientů v daném místě nebo na svozové trase (trasa Olomouc – Prostějov min. 6 osob). Neuvedete-li v cestovní smlouvě nástupní místo, je za Váš nástup považována Plzeň! Za příplatek zajišťujeme skupinám i kolektivům dopravu z celé ČR, při obsazení celého autobusu z jednoho místa neúčtujeme dopravné do vzdálenosti 100 km od Plzně. Typ dopravy BUS: patrový autobus zn. Neoplan (70 míst/12 m), Beulas (54 míst/13,7 m), Berkhof (50 míst/12,9 m), Ayats (46 míst/12 m), ev. další lux busy smluvních dopravců (49 míst/12 m, 53–55 míst/12,9 m, 57–59 míst/13,7 m, 74 míst/12 m atd.). V případě menšího počtu osob může být doprava zajištěna i minibusem do 26 míst bez WC. Vybavení BUS: ABS, retardér, klimatizace, kávovar, lednice, video/DVD a většinou pohodlná sklopná sedadla s ev. možností vysunutí do uličky, některé s bezpečnostními pásy. Nevýhodou lux busů smluvních dopravců je většinou menší rozteč sedadel. Toaleta je v provozu v termínech od 15. 3., vyjma pobytových busů. Pokud je v autobuse zádržný systém – bezpečnostní pásy, je pro cestující jejich použití povinné. Po konzultaci s CK den před odjezdem doporučujeme vzít pro děti vlastní autosedačku (není povinné).

Cesta BUS Maximální čekací doba na odjezdu pro opozdilce je 15 minut. Autobusy jsou nekuřácké, WC jsou v autobusech v zimním období (z důvodu možného zamrznutí vodních čerpadel) mimo provoz. Během cesty následuje po každých 3–4 hodinách cca 30minutová bezpečnostní přestávka pro řidiče a hygienická zastávka pro klienty na vytipovaných odpočívadlech vybavených WC. Harmonogram cesty je naplánován, je třeba dodržovat dobu přestávek, v nočních hodinách jsou intervaly mezi přestávkami delší. Během dopravy řidiči podávají klientům za poplatek nápoje (pivo, colu, vodu atd.), v době zastávek navíc i kávu, čaj a polévku (konzumace mimo bus). V průběhu cesty mají účastníci možnost zhlédnout filmy na DVD. Ne vždy jsme schopni vyřešit rozdílné požadavky cestujících na výběr filmu a na dobu provozu DVD. Žádáme účastníky zájezdu o vzájemnou toleranci. Osoby, které svým chováním hrubě naruší kulturu cestování, osoby pod vlivem alkoholu či drog budou technickým doprovodem po dohodě s dopravcem, ev. klienty, vyloučeni ze zájezdu bez náhrady. CK si vyhrazuje právo na pozdější příjezd z důvodů dopravních zácp, stávek, kalamit, lavin, objížděk, zdržení na hranicích apod., které CK nemůže nijak ovlivnit.