Doprava

Možnosti dopravy a autobusové svozy

Autobusová doprava

Dopravu zajišťujeme jak vlastními luxusními autobusy, tak i dopravními prostředky osvědčených společností. Rozlišujeme označení luxusní a standardní autobus. Luxusní autobus má WC, ABS, klimatizaci a občerstvení. Autobusy najímané v zahraničí na některé zájezdy nebo transfery nemusí mít plnou výbavu (např. WC, občerstvení). Na tuto skutečnost budete upozorněni v informačním dopisu rozesílaném před odjezdem na zájezd. Standardní autobus (Karosa pro dálkovou přepravu cestujících) má většinou video, občerstvení a často i klimatizaci (nemá WC). Všechny autobusy jsou nekuřácké. Protože jsme vedeni snahou o realizaci většiny zájezdů, vyhrazuje si CK při výrazně nižším počtu přihlášených zákazníků použít i jiný typ autobusu a to včetně mikrobusů. Garantujeme typ dopravy pro daný zájezd až z Plzně, resp.do Plzně.

Odjezdová místa pro autobusovou dopravu, svozy na letiště

  • N1 – Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň (garantovaná odjezdová místa – platí u všech zájezdů a termínů) – **bez příplatku!
  • N2 – Ústí n. L., Teplice, Bílina, Most, Louny, Slaný, Kladno, Chomutov, Ostrov n. O., K. Vary – příplatek 400 Kč
  • N3 – Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Poděbrady, Kolín – příplatek 400 Kč
  • N4 – České Budějovice, Vodňany, Písek, Tábor – příplatek 400 Kč
  • N5 – Liberec, Jablonec, Turnov, Mladá Boleslav – příplatek 400 Kč
  • N6 – Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně – příplatek 400 Kč
  • N7 – Klatovy, Domažlice – příplatek 400 Kč
  • N8 – Brno, Jihlava – příplatek 400 Kč

Doprava z odjezdových míst u autobusových zá jezdů skupiny N1 nebo na trase zájezdu je bez příplatku. Případné vyjímky jsou uvedeny u konkrétního zájezdu. V případě, že klient nevyužije transfer v jednom směru bez předchozího písemného nahlášení, automaticky ztrácí nárok na využití transferu při zpáteční cestě. Minimální počet osob pro realizaci transferu jsou 4 osoby. Při nižším počtu osob je CK INEX oprávněna i již potvrzený transfer zrušit. O uskutečnění či zrušení objednaného transferu bude klient informován v pokynech k odjezdu. V případě zrušení transferu bude zákazníkovi poskytnuta dodatečná sleva ve výši 200 Kč na osobu. Zrušení objednaného transferu není důvodem k odstoupení od cestovní smlouvy. Případné storno je řešeno dle Všeobecných smluvních podmínek.

Letecká doprava – pobytové a poznávací zájezdy

K organizaci našich zájezdů využíváme především pravidelné linky a charterové lety renomovaných leteckých společností. K některým letům nabízíme svozy ZDARMA – vyznačeno u zájezdu piktogramem. Podmínkou transferu zdarma je objednání uvedeného zájezdu 60 (poznávací zájezdy), resp. 90 dnů (pobytové zájezdy) před odletem. V případě pozdější rezervace je možné eventuální transfer pouze na vyžádání a to za poplatek. V některých případech může dojít k nenadálé změně letového času, typu letadla, koridoru či změně trasy a počtu mezipřistání. Tyto případné změny plynoucí z mezinárodních úmluv a dohod nemůžeme ovliv¬nit. V případě pozdního nočního příletu či odletu se zkrácená noc považuje za plnohodnotnou a CK za toto neposkytuje žádnou kompenzaci a ani z toho neplyne nárok na delší používání pokoje. K uvedeným cenám zájezdů se ještě připočítávají letištní a bezpečnostní taxy, které tvoří jednotný povinný příplatek. V cenách leteckých zájezdů nejsou zahrnuty případné palivové příplatky. Tyto se mohou během roku v závislosti na cenách paliva výrazně měnit. CK INEX si vyhrazuje právo je doúčtovat klientům v plné výši a to před odjezdem zájezdu. Případný nárůst ceny paliva a tím i navýšení palivového příplatku bude řešen při doplatku nebo před odletem.

Letecká doprava – exotické zájezdy

K organizaci zájezdů jsme volili renomované letecké společnosti ať už na pravidelných linkách či charterových letech. Obrovským posunem ke kvalitě jsou přímé lety z Prahy dálkovými letadly ČSA do Cancúnu (Mexiko) nebo Travel Service do Varadera (Kuba) a Punta Cana (Dominikánská republika). Na těchto charterových letech můžete za příplatek cestovat ve třídě Comfort Class, které Vás opravňuje k přednostnímu odbavení na letišti u samostatné přepážky, občerstvení ve VIP salónku v Praze a přepravě zavazadel o vyšší hmotnosti. Dále máte zajištěny širší sedačky oddělené přepážkou od Economy Class, více prostoru, neomezenou konzumaci alkoholických a nealkoholických nápojů, speciální servis a exkluzivní občerstvení v průběhu letu.

Do všech námi prezentovaných zemí je možné spojení na pravidelných linkách s více leteckými společnostmi, které se liší jak kvalitou servisu na palubě, tak pohodlností spojení a cenou. Výhodou pravidelných linek je však možnost libovolné délky pobytu a jistota, že Váš let nebude zrušen. Přesná trasa letu vč. počtu a míst případných přestupů Vám bude sdělena při rezervaci. Platné letové časy obdržíte spolu s odbavením na zájezd. V některých případech může dojít k nenadálé změně letového času, typu letadla, koridoru či změně trasy a počtu mezipřistání. CK nemůže ovlivnit tyto případné změny plynoucí z mezinárodních úmluv a dohod. V případě pozdního či zpožděného letu do cílové destinace neposkytujeme slevy a kompenzace za služby, které nemohly být z tohoto důvodu využity (např. večeře v hotelu). Na pravidelných linkách cestují děti do 2 let bez nároku na sedačku a občerstvení v letadle a platí většinou 10 % ceny letenky.

K uvedeným cenám zájezdů se ještě připočítávají letištní a bezpeč¬nostní taxy, které tvoří jednotný příplatek a v některých případech si letecké společnosti účtují i palivové příplatky. Tyto poplatky se mohou výrazně během roku v závislosti na cenách leteckého paliva měnit a CK INEX si proto vyhrazuje právo změny jejich výše. Na všech letech je zajišťováno občerstvení dle mezinárodních standardů. Místem nástupu všech leteckých zájezdů do exotických destinací je letiště Praha-Ruzyně, ale samozřejmě není problém, abyste odlétali z Vídně, Mnichova či jiného pro Vás výhodného letiště. Místa v letadle a odlet

CK INEX nemůže předem zajistit určitá místa v letadle. Místa v letadle jsou potvrzena na palubní vstupence a jsou přidělována cestujícím dle pořadí u přepážky odbavení na letišti. Cestujete-li rodiny, příp. více osob a máte-li zvláštní požadavky na místa v letadle, doporučujeme dostavit se včas k odbavení. Upozorňujeme na nutnost dostavit se k odbavení na letiště nejpozději 90 minut před plánovaným odletem letadla. Pokud se nedostavíte včas tak, abyste mohli být řádně odbaveni a nebudete moci odcestovat, CK INEX nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo výdaje způsobené tím, že jste nesplnili řádně požadované povinnosti.