• Pojištění

Pojištění

**V cenách pobytových i poznávacích zájezdů do Řecka, na řecké ostrovy a Kypr z katalogu ŘECKO 2011 je zahrnuto základní pojištění asistenčních služeb a léčebných výloh BASIC od Evropské Cestovní Pojišťovny a. s. **Aktivní asistence poskytovaná 24 hodin denně obsahuje i zabezpečení lékařského převozu, repatriaci do vlasti a zajištění opatrovníka při hospitalizaci klienta v zahraničí.

Přesné znění pojistných podmínek Evropské Cestovní Pojišťovny a.s.. ve formátu PDF (velikost souboru 203 kB)

Storno zájezdu kvůli ztrátě zaměstnání

Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. od loňského roku uznává jako důvod ke zrušení plánované dovolené a z toho vyplývajícího storna zájezdu i nezaviněnou ztrátu zaměstnání v důsledku organizačních změn či zrušení zaměstnavatele, k níž dojde po úhradě služeb cestovní kanceláři nebo leteckému dopravci, která nastala u pojištěného, jeho spolucestujícího nebo jeho nejbližšího příbuzného, který se měl účastnit téže cesty.

Pokud dojde k uvedené situaci, lze zájezd zrušit a požádat o pojistné plnění dle pojistných podmínek sjednaného pojištění. Při uplatnění storna z důvodu ztráty zaměstnání musí klient cestovní kanceláře Greece Tours pojišťovně předložit::

  • vyplněný škodní protokol
  • cestovní smlouvu
  • doklad o platbě zájezdu a vrácené částce
  • stornofakturu cestovní kanceláře
  • výpověď či dohodu se zaměstnavatelem, z nichž bude zřejmé, že pracovní poměr skončil či skončí z důvodu organizačních změn či zrušení zaměstnavatele
  • potvrzení o registraci na pracovním úřadu či potvrzení o nástupu do nového zaměstnání

Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s., nabízí svým klientům možnost on-line ohlášení pojistné události prostřednictvím webové stránky www.evropska.cz. Po zaslání požadovaných dokladů bude klientovi a jeho spolucestujícím rodinným příslušníkům (nejbližším příbuzným) vyplaceno pojistné plnění po odečtení spoluúčastí dle sjednaného pojištění.

Postup pojišťovny při vyplácení storna:

Jestliže klient zruší v souladu s pojistnými podmínkami zájezd, stanoví pojišťovna pojistné plnění tak, že od celkové výše stornopoplatků z ceny zájezdu (tzn. bez případných fakultativních výletů, letištních tax, palivových příplatků, pojistného apod.) či z ceny letenky odečte spoluúčast, jejíž výše je uvedena v přehledu pojistného plnění, který je nedílnou součástí pojistných podmínek Evropské Cestovní Pojišťovny, a.s..