• Doprava

Doprava

DOPRAVA

Doprava klientů CK do Řecka, na řecké ostrovy a Kypr je zajišťována zpravidla charterovými lety. K odbavení se dostavte na letiště v dostatečném předstihu, nejlépe 2 hodiny před odletem, budete odbaveni k odletu na svůj pobytový nebo poznávací zájezd v klidu a bez problémů, zvláště chcete-li usadit početnější rodinu v jedné řadě, zajistit dětem místo u okénka apod. Počítejte s časovou rezervou i vzhledem stále přísnějším k bezpečnostním opatřením a zvýšenou kontrolou cestujících, která je časově náročnější. Kontrole je podroben nejen obsah příručních zavazadel, ale i dětské kočárky. Požadujete-li jako občerstvení v letadle vegetariánskou nebo jinou dietní stravu, nahlaste to alespoň týden před odletem v cestovní kanceláři GREECE TOURS. Bez poplatku lze zajistit i asistenci na letišti pro méně pohyblivé cestující – vozík bude přistaven k odbavovací přepážce a cestující bude přepraven až k letadlu. Pro pohodlné odbavení k odletu na dovolenou nabízíme odbavení ve VIP salónku nebo službu Travel Plus Class. Letenky k zájezdům do Řecka, na řecké ostrovy a Kypr platí vždy i na zpáteční cestu, proto si je dobře uschovejte! Za vystavení nových letenek se platí zvláštní poplatek.
Přepravní podmínky společnosti ČSA
Přepravní podmínky společnosti Travel Service a Smart Wings

Těhotné ženy

Letecká přeprava je povolena pro ženy do konce 34.týdne těhotenství včetně doby návratu a je podmíněna předložením lékařského potvrzení, že jsou schopny ji bez rizika absolvovat.

Děti

Pokud není sjednáno v Cestovní smlouvě cestovní kanceláře GREECE TOURS jinak, pak děti do dvou let, tedy děti, které do dne návratu ze zájezdu nedovrší dva roky, cestují do Řecka, na řecké ostrovy a Kypr zdarma. Nemají však nárok na samostatné sedadlo v letadle. Přeprava skládacího dětského kočárku je zdarma, předává se letištnímu personálu až před nástupem do letadla.

Zavazadla

Počítejte s tím, že zavazadla pro jednu osobu v letové přepravě mají hmotnostní limit 20 kg (nevztahuje se na děti do dvou let, které nemají v letadle vlastní sedadlo). Za nadváhu se vybírají poplatky. Příruční zavazadlo, které si berete na palubu letadla, může mít maximální hmotnost 5 kg a rozměry 55×40×20 cm. Zavazadla označte jménem a cílovou adresou jak na visačce vně, tak i uvnitř, zamezíte tak případným nedorozuměním při odbavení. Případné poškození nebo ztrátu zavazadla nahlaste ihned po příletu na reklamačním oddělení příslušného letiště, popřípadě požádejte o pomoc delegáta. Pro uplatnění nároku na odškodnění je nezbytné sepsání protokolu P.I.R. Odškodnění je vždy uplatňováno u letecké společnosti, případně u pojišťovny, nikoliv u cestovní kanceláře. Nadměrná zavazadla nebo zavazadla, která mají nestandardní rozměr (např. kolo, invalidní vozík, surf, vak s golfovými holemi apod.) je nutno nahlásit nejlépe ihned při závazné rezervaci pobytového nebo poznávacího zájezdu v cestovní kanceláři GREECE TOURS, nejpozději však 14 dní před odletem. Přeprava nadměrných zavazadel do Řecka, na řecké ostrovy nebo Kypr bývá zpoplatněna, informace o aktuálních cenách poskytneme v cestovní kanceláři. Bezpečnostní opatření ** Na palubu letadla je zakázáno brát ostré předměty jako nože, manikúry apod. Podle bezpečnostních pravidel Evropské unie nelze brát na palubu letadla ani tekutiny v množství větším než 100 mililitrů. Pokud budou v příručních zavazadlech nebezpečné předměty a tekutiny, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci. Na léky a dietologické přípravky včetně dětské výživy, potřebné pro dobu letu, se omezení povoleného množství nevztahuje. Více informací o bezpečnostních předpisech naleznete na stránkách společnosti ČSA a společnosti Travel Service a Smart Wings .

Upozornění

V důsledku vytížení letových tras a přeplněnosti vzdušného prostoru může dojít ke změnám původních letových časů. V souladu s platnými mezinárodními předpisy a dohodami nemůže cestovní kancelář ovlivnit případné změny typu letadla, letového řádu a trasy, včetně mezipřistání. Dopravce je oprávněn z povětrnostních, technických nebo jiných příčin let odložit, zrušit nebo předčasně ukončit. Navíc pravidelné linky mají přednost před charterovými lety. Při plánování přípoje do místa bydliště po návratu, popřípadě důležitých schůzek apod. počítejte s časovou rezervou. Vzhledem ke stále hustšímu leteckému provozu může dojít i ke změně odletového dne. O tom jsou samozřejmě zákazníci cestovní kanceláře GREECE TOURS informováni s dostatečným předstihem. Cestovní kancelář nenese za zpoždění letadla odpovědnost, a proto nemůže v takovém případě poskytovat žádné kompenzace – viz Všeobecné smluvní podmínky. Nelze předpokládat, že se odlety do Řecka, na řecké ostrovy a Kypr uskuteční vždy dopoledne a zpáteční let večer. Odlet i přílet se může uskutečnit v kteroukoli denní dobu. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. Délka trvání pobytového nebo poznávacího zájezdu vychází z platného letového řádu v době zpracování katalogu zájezdů. Změnou letového řádu, především v případě nočních letů, může být zkrácen celkový počet dní trvání zájezdu, avšak bez vlivu na zkrácení zaplacených služeb v cílovém místě, tedy i bez možnosti refundace.

Přepravní podmínky

Kompletní informace o přepravních podmínkách společnosti ČSA a společnosti Smart Wings..

Přeprava zvířat

Chcete-li si vzít na dovolenou do Řecka, na řecké ostrovy nebo Kypr svého čtyřnohého miláčka, informujte se prosím předem v naší cestovní kanceláři GREECE TOURS, zda vámi vybraný hotel pobyt zvířat akceptuje. V předstihu je rovněž nutné nahlásit letecký převoz zvířete, protože jejich počet v jednom letu je omezen. Zvíře, které si s sebou povezete na pobytový zájezd do Řecka, na řecké ostrovy nebo Kypr musí mít cestovní pas vystavený v České republice, čitelné tetování nebo čip a platné očkování proti vzteklině, ne starší než rok. Přeprava je možná pouze ve speciální schráně a je zpoplatněna.

Vlastní doprava

V případě, že si od naší cestovní kanceláře GREECE TOURS objednáte pouze ubytování a dopravu do Řecka, na řecké ostrovy nebo Kypr si zajišťujete sami, jste odpovědni za dodržení termínu nástupu dovolené a termínu ukončení pobytu. Pozdější příjezd je nutno ohlásit kontaktní osobě, neopravňuje však zákazníka k prodloužení pobytu.

Transfery po příletu a při odletu

Po přistání v Řecku, na řeckých ostrovech nebo Kypru vás v příletové hale bude čekat delegát naší cestovní kanceláře GREECE TOURS nebo zástupce řecké kanceláře, který vás nasměruje do dopravního prostředku, určeného k přejezdu do vašeho ubytovacího zařízení. Věnujte jeho pokynům dostatečnou pozornost a ověřte si , že všechna vaše zavazadla jsou uložena v dopravním prostředku, kterým pojedete do místa ubytování. Dětské sedačky nejsou při transferech součástí běžného vybavení. O času odjezdu ke zpátečnímu odletu z Řecka, řeckých ostrovů nebo Kypru vás bude informovat náš delegát osobně nebo písemně na nástěnce, v informační knize GREECE TOURS či vzkazem na hotelový pokoj. K odjezdu buďte raději připraveni 15 minut předem, odevzdejte klíče od pokoje, vyrovnejte účty za služby doobjednané na místě a případné telefony. Zkontrolujte si rovněž cestovní doklady a zavazadla.

Přeprava nadměrných zavazadel (surfů, kol apod.) k ubytovacím objektům není zahrnuta v ceně zájezdu. Z bezpečnostních důvodů se nemohou převážet autobusy, určenými pro transfer klientů do/z hotelu. Doprava na místě je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Na tuto přepravu se nevztahuje cestovní pojištění a cestovní kancelář GREECE TOURS nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené na přepravované věci.