Pojištění

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A STORNA V ceně zájezdu není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Pro Váš klid a pohodlí doporučujeme využít naším prostřednictvím nabídky pojišťovny UNIQA. Nabízíme Vám 2 druhy pojištění: Basic K3 za 33 Kč/os./den nebo Basic K3S za 36 Kč/os./den. Pojištění storna lze sjednat nejpozději měsíc před uskutečněním zájezdu.

POJIŠTĚNÍ BASIC K3 – 33 KČ/OS./DEN předmět plnění: plnění do maximální výše: pojištění léčebných výloh a repatriace do zdravotnického zařízení 3.000.000 Kč pojištění asistenčních služeb – celková pojistná částka (PČ) 3.000.000 Kč

 • repatriace pojištěného do celk. PČ
 • repatriace tělesných ostatků do celk. PČ
 • náklady na vyslání opatrovníka 60.000 Kč
 • náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60.000 Kč
 • náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 60.000 Kč
 • náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60.000 Kč
 • náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 60.000 Kč
 • zachraňovací náklady 500.000 Kč
 • odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu 60.000 Kč
 • zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60.000 Kč

POJIŠTĚNÍ BASIC K3S – 36 KČ/OS./DEN „předměty plnění“ a „plnění do maximální výše“ jsou shodné s pojištěním Basic K3, navíc zahrnuje: pojištění storna zájezdu – 80% ze storno poplatků max. však do výše PČ 15.000 Kč

 • pojištění smrti následkem úrazu (PČ) 150.000 Kč
 • pojištění trvalých následků úrazu (PČ) 300.000 Kč
 • pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby (PČ) 1.000.000 Kč
 • úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den) 300 Kč
 • pojištění zavazadel (PČ) 15.000 Kč

Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. Pojištění se vztahuje pouze na turistické cesty a cesty za účelem zimních sportů. Smluvní vztah vzniká přímo mezi pojišťovnou a pojištěným, cestovní kancelář funguje pouze jako zprostředkovatel. To také znamená, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Pojištěný má povinnost řídit se všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNIQA a po návratu do ČR oznámit případnou pojistnou událost na adresu: UNIQA pojišťovna a.s., odbor likvidace škod pojištěných osob, Bělohorská 19, 160 12 Praha 6.

Jako novinku Vám doporučujeme pojištění právní ochrany u pojišťovny D.A.S. Po dobu pojištění můžete na Vaši dovolené využít non – stop tísňovou linku právníka. Jako příklad využití této pojistky uvádíme: v Alpách se při lyžování srazíte s jiným lyžařem, přičemž dojde ke zranění Vás obou. Následně obdržíte předvolání k soudu pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Právní ochrana vám zajistí úhradu obhájce i cestu k soudu, bude-li vaše přítomnost u jednání nutná. Jednotná sazba pro dospělou osobu pro 1–11 dní je 180 Kč/os. Jednotná sazba pro rodinu (skupina maximálně 2 dospělých a maximálně 3 dětí bez ohledu na rodinné vztahy) pro 1–11 dní je 380 Kč/rodina

Podrobnější informace k pojištění jako takovému i ke smluvním podmínkám žádejte v cestovní kanceláři.