• Pojištění

Pojištění

Cestovní kancelář CK nezahrnuje cestovní pojištění do základní ceny zájezdu. Pokud tedy není u daného zájezdu uvedeno jinak, nezahrnují zájezdy nebo pobyty žádné cestovní pojištění!

Zde Vám nabízíme a doporučujeme osvědčené kompletní cestovní pojištění České podnikatelské pojišťovny Vienna Insurance Group a.s. za velmi výhodné ceny!

Kompletní cestovní pojištění si můžete koupit i při on-line objednávce zájezdu zaškrtnutím políčka „pojištění ANO“.

Kompletní cestovní pojištění na evropské krátkodobé turistické pobyty České podnikatelské pojišťovny a.s. Kód pojištění: CS4S Oblast platnosti: všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr. Cena kompletního pojištění na evropské krátkodobé turistické pobyty na osobu a den: 30 Kč zahrnuje: Cena zahrnuje pojistění v tomto rozsahu (maximální limity plnění kompletního pojištění):

stornopoplatky

  • (max.80% z výše poplatků za storno do výše max.80% ceny zájezdu) max. 12.500 Kč (na základě lékařského potvrzení)

pojištění léčebných výloh: celkový limit 2.000.000 z toho:

  • zdravotní péče 2.000.000, repatriace a převoz 2.000.000,

ošetření zubů 5.000 úrazové pojištění:

  • plná invalidita do 100.000 Kč
  • trvalé následky do 100.000 Kč
  • úmrtí následkem úrazu do 50.000 Kč

pojištění odpovědnosti:

  • odpovědnost za škodu na zdraví 500.000 Kč
  • odpovědnost za škodu na věci 100.000 Kč
  • odpovědnost za škodu finanční 25.000 Kč

pojištění zavazadel:

  • pojištění zavazadel 1 pojistná událost 10.000 Kč
  • pojištění zavazadel 1 věc max. 5.000 Kč

K výše uvedenému pojištění si můžete k základnímu pojištění dokoupit: Připojištění „storno plus“ max. 80% z ceny záj. max. 25.000 Kč cena 290 Kč/osoba/zájezd Připojištění „storno plus“ max. 80% z ceny záj. max. 30.000 Kč cena 490 Kč/osoba/zájezd

Všeobecné pojistné podmínky pro sdružené cestovní pojištění ČPP a.s. Vienna Insurance Group v PDF
Formulář oznámení škodné události z cestovního pojištění ČPP a.s. Vienna Insurance Group v PDF