• Doprava

Doprava

Doprava je zajištěna převážně moderními zahraničními autokary. Při menším počtu klientů může dojít k využití dopravy Karosou lux, mikrobusem, případně k rozvozu klientů jedním autokarem do více středisek. Sedadla se přidělují již při rezervaci zájezdu. Platí tedy zásada, kdo dříve objedná zájezd, má větší možnost výběru místa v autokaru. Při on-line objednávce nám můžete své přání ohledně místa v autokaru sdělit v poznámce. CK si však vyhrazuje právo ze závažných důvodů (např. při nutnosti změny typu autokaru) místa v autokaru pozměnit.

Trasy / nástupní místa – informativně (další místa jsou možná po písemné dohodě):

  1. Trutnov – Hradec Králové – Pardubice – Kolín – PRAHA – Písek / Tábor – České Budějovice – Dolní Dvořiště
  2. Trutnov – Hradec Králové – Pardubice – Kolín – PRAHA – PLZEŇ – Rozvadov
  3. Ústí nad Labem – Kladno – PRAHA – Beroun – PLZEŇ – Rozvadov
  4. Ústí nad Labem – Kladno – PRAHA – Písek / Tábor – České Budějovice – Dolní Dvořiště
  5. Ústí nad Labem/Trutnov – PRAHA – Brno – Mikulov/Znojmo
  6. Ústí nad Labem/Trutnov – PRAHA – Brno – Frýdek Místek – Český Těšín
  7. PRAHA – Ústí nad Labem
  8. Ústí nad Labem – Kladno – PRAHA – Brno – Mikulov
  9. Trutnov – Hradec Králové – Pardubice – Kolín – PRAHA – Brno – Mikulov
  10. Ústí nad Labem/Trutnov – PRAHA – Brno – Břeclav

Důležité upozornění: odjezdová místa musí být písemně objednána (a následně písemně potvrzena) na cestovní smlouvě. CK si vyhrazuje zajistit případný svoz do Prahy mikrobusy či automobily. V případě, že je v jednom místě odjezdu méně než 8 cestujících může cestovní kancelář změnit zajištění dopravy klientů k zájezdu na veřejnou hromadnou dopravu s nárokem na úhradu jízdenky.

PROGRAM u autobusových zájezdů rozlišujeme: program A, tzn. odjezd z ČR v ranních hodinách a příjezd do pobytového místa většinou v odpoledních či večerních hodinách. V tomto případě je ubytování zajištěno hned po příjezdu bez čekání. A dále program B, tzn. odjezd z ČR ve večerních hod. a příjezd do pobytového místa většinou druhý den v ranních hodinách. Ubytování pak dle programu může být až v pozdních odpoledních hodinách.