Pojištění

Ceny zájezdů zahrnují povinné smluvní pojištění CK dle zákona č. 159/1999 Sb. Ceny zájezdů nezahrnují cestovní zdravotní pojištění. Doporučujeme klientům sjednat toto pojištění u Vámi vybrané pojišťovny. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK je prostředníkem při sjednání pojistné smlouvy. Případnou pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou.

Pro letní zájezdy doporučujeme typ CK 2 a pro zimní lyžařské zájezdy je vhodný typ CK 3, které zahrnuje pojištění léčebných výloh v důsledku provozování zimních sportů. Typy CK2 a CK3 platí pro zájezdy v hodnotě do 20.000,– Kč/osoba. Typ CK1 je vhodný pro zájezdy v hodnotě do 40.000,–Kč/osoba.

Přehledy pojistného plnění v PDF ke stažení
Přehled pojistného plnění STORNA v PDF ke stažení

Samostatné STORNO – platí při zrušení zaplaceného zájezdu, kromě standardních důvodů (hospitalizace, nemoc,..) platí také v nečekaných životních událostech jako jsou rozvod, ztráta zaměstnání, těhotenství apod.