Pojištění

Možnosti pojištění

Cestovní pojištění klientů není zahrnuto v ceně zájezdu. Jako obchodní zástupce pojišťovny Allianz a.s Vám pojištění na Vaši žádost zajistíme dle následující nabídky. Dále nabízíme zprostředkování cestovního pojištění od České pojišťovny a .s a od Evropské Cestovní Pojišťovny, které si můžete sjednat na našich webových stránkách nebo v naší CK.

Allianz pojišťovna, a.s.

K10 – (max. 10 dnů) pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, odpovědnost za škody, pojištění zavazadel, storno zájezdu (15.000,–Kč, osoba) dospělí 198,– Kč, dítě do 15 let 99,– Kč, dospělí nad 70 let 396,– Kč; K17 – (max. 17 dnů) pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, odpovědnost za škody, pojištění zavazadel, storno zájezdu (15.000,– Kč, osoba) dospělí 306,– Kč, dítě do 15 let 153,– Kč, dospělí nad 70 let 612,– Kč; K24 – (max. 24 dnů) pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, odpovědnost za škody, pojištění zavazadel, storno zájezdu (15.000,– Kč, osoba) dospělí 396,– Kč, dítě do 15 let 198,– Kč, dospělí nad 70 let 792,– Kč.

Evropská Cestovní pojišťovna, a.s.

Komplexní pojištění balíčku s názvem HolidayEasy na cesty do zahraniční je po dobu 24dní včetně storna zájezdu zahrnuje například: léčebné výlohy, úrazové pojištění, asistenci 24 hod. denně, pojištění zavazadel, a další služby jak je uvedeno v tabulce. Přesný rozsah plnění a pojistné podmínky obdržíte při sjednání pojištění u všech prodejců zájezdů a na www.evropska.cz. Cestovní pojištění lze sjednat také inviduálně

Podrobné informace o storno zájezdu – postup a likvidace

Proti stornu se klienti mohou pojistit v naší CK, ale pouze v balíčku včetně s cestovním pojištěním. Allianz pojišťovna vyplácí maximálně 80% z celkové ceny zájezdu, max. však 15 000 Kč / os., Evropská cestovní pojišťovna vyplácí 70–80% z celkové ceny zájezdu. Storno je akceptováno jen ze závažných důvodů, tzn. je nutné doložit originál lékařského potvrzení o nemoci, úmrtí člena v rodinně apod. V případě zrušení pojištění bez nároku na storno (odstoupení od smlouvy před odjezdem) nelze zrušit, tzn. částka uhrazená za pojištění propadá ve prospěch pojišťovny!!! Podrobné informace naleznete na www.allianz.cz, www.evropska.cz.

Storno podmínky CK

  • Do 30 pracovních dnů před začátkem zájezdu … 10% z celkové ceny zájezdu, minimálně však 1.000,–Kč.
  • 29  – 21 pracovních dnů před začátkem zájezdu … 30% z celkové ceny zájezdu
  • 20  – 11 pracovních dnů před začátkem zájezdu … 70% z celkové ceny zájezdu
  • 10 pracovních dnů a méně před začátkem zájezdu ..... 100% z celkové ceny zájezdu

Částečné storno např. odstoupení či změny dopravy, termínu, ubytovací kapacity, typu ubytování, cestovního pojištění, jména osob, dodatečné fakturaci na zaměstnavatele, potvrzení pro vízovou povinnost ….., si vyhrazuje CK právo účtovat administrativní poplatek ve výši 250,–Kč.