Doprava

Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní kvalita dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou pozornost výběru smluvních dopravců.

Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo na pravidelných linkách českých nebo známých zahraničních leteckých společností. V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým provozem se charterové lety realizují převážně v nočních hodinách. V souladu s platnými mezinárodními předpisy a dohodami nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit případné změny letecké společnosti, typu letadla, letového řádu a trasy (včetně mezipřistání). V některých případech nastávají změny jen několik hodin před odletem. Ve Vašich pokynech uvedenou dobu letu je nutné chápat jako orientační, neboť může být změna např. vlivem nepříznivých letových podmínek. Délka trvání zájezdu vychází z platného letového řádu v době zpracování katalogu. Změnou řádu, především v případě nočních letů, může být zkrácen celkový počet dní trvání zájezdu, avšak bez vlivu na zkrácení zaplacených služeb v cílovém místě.

Délka pobytového zájezdu je v tomto katalogu vyjádřena počtem nocí. Počet nocí Vám naše CK garantuje. Jedna noc, v případě pozdních nočních letů, je započítávána do celkového počtu nocí v případě, že je účastník ubytován v hotelu dříve než ve 14 hod. následujícího dne. Změnou letového řádu může být zkrácen celkový počet dní trvání Vašeho pobytu, odlet se tedy může uskutečnit již v brzkých ranních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. První a poslední den leteckých zájezdů je určen zásadně k přepravě, nikoliv k vlastní dovolené. Nelze vycházet z toho, že se odlet na dovolenou uskuteční v dopoledních hodinách a zpáteční let z destinace pak ve večerních hodinách. Změny času letů se mohou uskutečnit v některých případech i krátce před plánovaným odletem. Klienti jsou vyrozuměni o těchto změnách na kontaktní adresu, či telefon, email uvedený v cestovní smlouvě. Zpoždění letů jsou v posledních letech bohužel běžná. Je to způsobeno nejen povětrnostními podmínkami, ale i provozními důvody, kterými jsou pak zejména přeplněné vzdušné koridory, nebo technická závada letadla. CK i letecké společnosti usilují nejvyšší možnou měrou na vyloučení těchto rušivých vlivů a prosíme Vás, v případě změn letových časů, popř. zpoždění, o Vaše pochopení. Při plánování Vašich cest k odletu a po příletu, zejména v případě následných přípojů, počítejte raději s dostatečnou časovou rezervou. Při zpoždění odletu letadel se řídí poskytnuté náhrady ve formě občerstvení přepravními podmínkami jednotlivých leteckých společností. V případě zpoždění letu nenese CK žádnou zodpovědnost za vzniklé škody způsobené na návazných spojích objednaných přímo zákazníkem mimo cestovní kancelář.

Pokud se dostavíte po času určeném k odbavení na letišti nebo nebudete vybaveni všemi potřebnými doklady, nebudete moci odcestovat.V tomto případě není CK zodpovědná za škody, které Vám následně vzniknou. Jednotlivá místa v letadle jsou přidělována cestujícím dle pořadí u přepážky odbavení na letišti a jsou potvrzena na palubní vstupence. Bohužel nemůžeme předem zaručit přidělení Vámi zvoleného místa v letadle. Tuto službu můžeme zaručit pouze při objednání a zpětné potvrzení z naší strany, kategorie sedaček komfort class U některých leteckých společností u skupin existuje společný sestiny, který je leteckou společností připraven předem. Změna místa pak není možná.

Další platící ustanovení, které se týkají letecké přepravy:

  • U letecké přepravy je dopravce oprávněn z povětrnostních, technických nebo jiných příčin nezávislých na letecké společnosti let odložit, zrušit nebo předčasně ukončit.
  • Při zpoždění odletů z výše uvedených důvodů nemůže být poskytováno finanční plnění za dobu čekání na letišti ani akceptováno zrušení účasti na zájezdu klientem bez účtování odstupného, není-li ve všeobecných podmínkách stanoveno jinak.
  • Na okrajích sezóny mohou být lety u některých destinací sloučeny s tím, že nástupní a výstupní místo nemusí být shodné.
  • V případě nízkého zájmu o dopravu svozem na/z letiště může být tato doprava zrušena. Děje se tak, pokud počet zájemců o tuto službu klesne pod 6 osob. Za zrušenou dopravu nenáleží klientům finanční kompenzace.