Okruh Vietnamem - cesta za romantikou

č. zájezdu: 484449/24
od59 770,-/osoba
Okruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdy

Okruh Vietnamem - cesta za romantikou

Země: Vietnam


Stravování: snídaně
Doprava: letecky

Typ zájezdu: Poznávací zájezdy

Termíny: Listopad

Délka pobytu: 13 dnů


Možnosti dopravy

 • letecky

Možnosti stravování

 • snídaně

Popis

Program

1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Vietnamu (s přestupem v Doha).

2. den: Ráno přílet do Saigonu, transfer do hotelu, uložení zavazadel a dopoledne prohlídka Prezidentského paláce. Po poledni ubytování a odpočinek v hotelu. Odpoledne procházka centrem Saigonu, které je kombinací supermoderních staveb s historickými budovami a krásnými parky. Projdeme nejvýznamnější památky města – historickou budovu pošty, katedrálu Notre Dame, radnici, budovu opery. Ubytování v Saigonu.

3. den: Po snídani odjezd do delty řeky Mekong. Program začne plavbou povodím Mekongu se zastávkami na ostrovech, kde můžeme pozorovat výrobu rýžových produktů, kokosového cukroví, pěstování tropického ovoce i s jeho ochutnávkou i návštěva medové farmy, ke ochutnáme místní produkty z medu. Projížďka po menších kanálech řeky, kde si budeme moci vychutnat krásy okolní krajiny. Uvidíme tradiční obydlí v deltě řeky Mekong postavená ze dřeva a palmových listů a budeme moci pozorovat každodenní aktivity místních zemědělců. Po projížďce povodím řeky zastávka na oběd, kde ochutnáme místní speciality. Odpoledne návrat zpět do Saigonu na ubytování. Večer fakultativně projížďka lodí po řece Saigon s bohatou večeří, kulturním pořadem a krásnými pohledy na osvětlené město. Nocleh v Saigonu.

4. den: Po snídani volno k návštěvě jednoho z nejživějších krytých trhů v Saigonu – tržiště Ben Thanh, kde budeme mít možnost nákupů tradičních předmětů. Okolo poledne transfer na letiště a odlet do Hue. Po příletu přivítání místním průvodcem a transfer do hotelu na ubytování.

5. den: Celodenní prohlídka města Hue a jeho okolí. Po snídani Poté se nalodíme na tzv. dračí lodě a poplujeme po Voňavé řece – Perfume River. Poté návštěva budhistické pagody Thien Mu, jejíž původ sahá do počátku 17. století a je jedním z nejvýznamnějších center budhistů ve Vietnamu. Dále navštívíme Císařské město, ze které dynastie Nguyen vládla Vietnamu od roku 1802–1945. Odpoledne si prohlédneme dvě z nejkrásnějších mauzoleí v oblasti Hue – Hrobku císaře Tu Duc a hrobku císaře Khai Dinh. Jedná se o rozsáhlé areály s nádhernými bohatě zdobenými chrámy, sochami mandarínů a slonů, zahradami i jezírky. Odpoledne navštívíme Ubytování v Hue.

6. den: Ráno odjezd z Hue do oblasti hor Bana Hills nad městem Danang, kde navštívíme jedno z moderních center vybudovaných ve Vietnamu v posledních letech a proslavené zejména mostem Golden Bridge. Lanovkou vyjedeme postupně až na samý vrchol a kromě slavného mostu uvidíme i řadu dalších zajímavostí vybudovaných nebo restaurovaných na místě bývalé koloniální francouzské vesnice ve výšce 1.487 m.n.m., jako je Pagoda Linh Ung, francouzská vesnice, Vong Nguyet Hill, květinové zahrady a další atrakce. Odpoledne zastávka ve městě Danang, kde navštívíme Muzeum chamské kultury a dle časových možností se zastavíme i na slavné Čínské pláži (China beach). Poté odjezd na pobřeží k městu Hoi An a ubytování v hotelu u pobřeží.

7. den: Návštěva okouzlujícího města Hoi An, kdysi jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních přístavů v jihovýchodní Asii a dnes asi nejlépe zachovaným městečkem zapsaným na seznam UNESCO od roku 1999. Projdeme se starobylou historickou částí města s kupeckými domy, úzkými uličkami a čínskými chrámy, navštívíme 400 let starý Japonský most, který je hlavní památkou města a budeme obdivovat pestrou výzdobu uliček s všudypřítomnými barevnými lampióny a fáborami. Poté navštívíme místní farmu ve vesnici Tra Que village, kde se seznámíme s místním zemědělstvím a kde bude i oběd připravovaný místními obyvateli složený ze spousty místních specialit. Odpoledne návrat do hotelu a individuální volno k odpočinku na pobřeží Jihočínského moře.

8. den: Celodenní pobyt na pobřeží Jihočínského moře, koupání, masáže, odpočinek. Fakultativně polodenní výlet do bývalého náboženského centra Chamské říše – My Son vyhlášeného za kulturní památku UNESCO. Procházka oblastí jedinečných cihlových věží typických pro chamskou kulturu a často zdobených reliéfy s hinduistickými motivy. Celý chrámový areál je vystavěný v krásném údolí obklopeném horami s bujnou vegetací deštného pralesa. V podvečer návštěva centra Hoi Anu, které má neopakovatelnou atmosféru umocněnou rozsvícenými lampiony a osvětlenými památkami kolem řeky, posezení v kavárnách a restauracích, výhodné nákupy, procházky. Později večer návrat do hotelu.

9. den: Po snídani uvolnění pokojů a odjezd do Mramorových hor. Procházkou projdeme oblast neuvěřitelně bohatou na zdobené chrámy, pagody a další posvátná místa ukrývaná mezi kopci i v hlubokých jeskyních. Poté transfer na letiště do Danangu a odlet do Hanoje. Přílet do Hanoje, přivítání místním průvodcem a transfer do hotelu, ubytování. Večer možnost individuálních procházek historickou čtvrtí Starého města, kde se zastavil čas.

10. den: Ráno odjedeme z Hanoje na dvoudenní výlet, který bude jistě vrcholem naší cesty. Navštívíme Dračí zátoku Halong Bay zařazenou mezi nejvýznamnější přírodní divy světa a pod ochranou UNESCO. Nalodíme se na výletní loď, kde se ubytujeme ve dvoulůžkových kajutách a vyrazíme na plavbu po zálivu. Ohromí nás nádherné přírodní scenérie tisíců vápencových ostrůvků, které vystupují z vody a vytváří úžasnou kulisu. Při obědě na lodi si pochutnáme na čerstvě ulovených mořských plodech. Odpoledne zastávka na některém z ostrovů nebo návštěva plovoucí vesnice. Po návratu na loď večeře a nezapomenutelný nocleh na palubě výletní lodi. (V případě nepříznivého počasí si lodní společnost vyhrazuje právo uskutečnit jen půldenní okruh lodí a nocleh zajistit na pobřeží).

11. den: Hned po probuzení budeme moci přímo na palubě lodi absolvovat cvičení Thai Chi a obdivovat okouzlující scenérie skalnatých krasových věží vyrůstajících ze zelených vod moře. Po snídani se vydáme malými loděmi na návštěvu jednoho z ostrovů s rozsáhlou krasovou jeskyní, možnost projížďky na kajacích či koupání. Okolo poledne návrat do přístavu a cesta do Hanoje. Po cestě ještě krátká zastávka k seznámení se zpracováním perel. Příjezd do Hanoje, ubytování v hotelu a procházka kolem jezera Hoan Kiem s chrámem a Želví věží, podíváme se na katedrálu sv. Josefa a poté historické centrum města. Večer možnost individuálních procházek historickou čtvrtí Starého města, kde se zastavil čas.

12. den: Po snídani prohlídka Hanoje – začneme návštěvou Ho Chi Minhova pamětního komplexu: Mauzoleum, Prezidentský palác, Pagoda na jediném sloupu, která je postavena na jediném betonovém sloupu a je jedním z nejpůsobivějších chrámů Vietnamu. Poté prohlídka Chrámu literatury věnovaného Konfuciovi. Zde se nachází Císařská akademie – vietnamská první národní univerzita. Chrám literatury je vzácným projevem vietnamské úcty ke vzdělání a k literatuře obecně. Odpoledne transfer na letiště a odlet z Hanoje.

13. den: Přestup v Doha a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu do Vietnamu a zpět vč. letištních tax  – leteckou přepravu ve Vietnamu vč. tax  – 9× bytování ve dvoulůžkových pokojích ve 3–4
 • hotelech  – 1× ubytování ve dvoulůžkové kajutě na lodi v Halong Bay  – dopravu a výlety dle programu  – 10× snídani  – 3× oběd a 1× večeři dle programu  – služby místních anglicky mluvících průvodců  – služby českého průvodce

Cena nezahrnuje

 • pojištění léčebných výloh a storna ERV pojišťovny (doporučujeme připlatit)

Příplatky

 • jednolůžkový pokoj 9.700 Kč  – vyřízení víz 1.000 Kč  – fakultativni výlet lodí s večeří v Saigonu 500 Kč  – Předpokládané náklady na vstupy 90USD  – Předpokládané náklady na spropitné 50 USD

Doprava

Doprava do Vietnamu je zajištěna leteckou společností Qatar Airways
Předpokládaný letový řád: Praha – Doha 08:40–16:30, Doha – Saigon 20:05–07:15 Hanoj – Doha 19:10 – 23:20, Doha – Praha 02:00–06:30 **Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou. ** **V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 23 kg (při vnitrostátních letech 20 kg) a jedno příruční zavazadlo do 8 kg. **

Způsob prodeje

Na vyžádání

Okruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdyOkruh Vietnamem - cesta za romantikou - Poznávací zájezdy

Podobné zájezdy

Vietnam – velká cesta

Vietnam – velká cesta

Země: Vietnam

Typ: Poznávací zájezdy

Termíny: Listopad

Délka pobytu: 18 až 22 dnů

č. zájezdu: 453400/133
snídaně
letecky
od72 800,-/osoba
  Vietnam, Laos A Kambodža

  Vietnam, Laos A Kambodža

  Země: Srí Lanka, Vietnam

  Destinace: Poznávací zájezd

  Středisko: To nejlepší z Vietnamu

  Typ: Poznávací zájezdy

  Termíny: Listopad

  Délka pobytu: 15 dnů

  Osob: 1-3 osoba

  č. zájezdu: 470136/97
  snídaně
  letecky
  od89 990,-/osoba
   To Nejlepší Z Vietnamu

   To Nejlepší Z Vietnamu

   Země: Srí Lanka, Vietnam

   Destinace: Poznávací zájezd

   Středisko: To nejlepší z Vietnamu

   Typ: Poznávací zájezdy

   Termíny: Listopad

   Délka pobytu: 12 dnů

   Osob: 1-3 osoba

   č. zájezdu: 464528/97
   snídaně
   letecky
   od59 990,-/osoba

    Mohlo by vás zajímat:

    Poznávací zájezdy Norsko 2024 letecky i autobusem

    Norské fjordy, Lofoty, Velký okruh Skandinávií se Summit Tour

    Opravdu široký výběr shromažďuje nabídku většinu pořadatelů v České republice a umožňuje Vám zvolit si program a termín podle Vašich představ bez nutnosti ztrácet čas hledáním jinde.

    Zájezdy s názvem Cesta kolem světa

    Přehled zájezdů, které se zaměřují na cestování kolem světa.

    Pobytově poznávací zájezdy

    Pobyty s výlety

    Pobyt s výlety, ubytování na jednom místě a v ceně výlety. Levné zájezdy letecky a autobusem. Pobytově poznávací zájezdy do Itálie, Řecka, Španělska, Francie.

    Aktuálně

    12.4.2024

    Sleva na poznávací zájezdy až 40%!

    Nabízíme mimořádné slevy na vaše oblíbené poznávací zájezdy plné zážitků do bezpečných zemí celého světa! 530 nových termínů, i na rok 2024 se slevami až 33% Upozornění: Aktuální slevy platí na prvních 4-6 míst na jednotlivé termíny zájezdů. Následně se slevy podstatně snižují.

    11.4.2024

    Island nejen pro seniory 55+

    Během zájezdu navštívíte ikonická místa, jako je národní park Þingvellir (UNESCO), gejzír Strokkur, vodopád Gullfoss, termální bazén pod otevřenou oblohou a další.

    10.4.2024

    Tipy na zajímavý zájezd každý týden

    Mallorca, USA, Azory nebo třeba Vietnam?....

    RSS, více aktualit