Francie - Paříž a Zámek Versailles

č. zájezdu: 469048/26
od7 990,-/osoba
Francie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdy

Francie - Paříž a Zámek Versailles

Země: Francie


Stravování: snídaně
Doprava: autobusem

Typ zájezdu: Pobytové zájezdy, Poznávací zájezdy

Termíny: Srpen, Září, Říjen

Délka pobytu: 5 dnů


Možnosti dopravy

 • autobusem

Možnosti stravování

 • snídaně

Anotace

Zájezd Paříž 2024, za kouzlem města nad Seinou, které sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli – posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa. Zájezdy provází Petr Horák, PhDr. Tomáš Jeřábek

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v odpoledních hodinách (cca 19:00 hod. překročení hranic ČR).

2. den zájezdu
Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově La Cité – Notre Dame – 800 let stará gotická katedrála, Prefektura,Jus­tiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.

3. den zájezdu
Dnešní den poznávacího zájezdu v Paříži bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES, královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý loveckýzámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Poté odjedeme na náměstí La Défense – moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži.

4. den zájezdu
Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk – 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd zájezdu do ČR.

5. den zájezdu
Příjezd do ČR v dopoledních hodinách (přejezd hranic v cca 8 hod.).

Cena zahrnuje

Dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),2× ubytování v hotelu v Paříži – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2× snídani, průvodce CK

Cena nezahrnuje

Vstupné,místní dopravu,pobytovou taxu (platba na místě, cca 1,90 €/os./noc), fa­kult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 2900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 230 Kč,Muzeum Louvre – vstupné a rez. poplatek 600 Kč dospělý, do 25 let zdarma – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odletem,Versailles zámek a zahrady – vstupné a rez. poplatek 850 Kč dospělý, 5–24,9 let 260 Kč, dítě do 4,9 let zdarma – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odjezdem

Nástupní místa

27.04. – 01.05. odjezd A, B + Plzeň22.05. – 26.05. odjezd A, B + Plzeň
16.08. – 20.08. odjezd A, B + Plzeň
25.09. – 29.09. odjezd A, B + Plzeň
26.10. – 30.10. odjezd A, B + Plzeň

Ubytování

Hotel na hranicích centrální Paříže nebo v centrální Paříži – čtvrť Montparnasse, poloha hotelu nám umožní i individuální večerní procházky a vstřebání jedinečné atmosféry města

Podnadpis

HOTEL V CENTRU PAŘÍŽE

Podnadpis2

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO FRANCIE, DOVOLENÁ PAŘÍŽ 2024

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)

Hotel***

Ikony pro web

Oblíbené@ubytovani

Příznaky termínů

FR526–23–3%Doobsazení pro ženu FR526–24–1%Doobsazení pro ženu

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu. Po Paříži městskou hromadnou dopravou.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
2× ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím. Hotel na hranicích centrální Paříže nebo v centrální Paříži – čtvrť Montparnasse, poloha hotelu nám umožní i individuální večerní procházky a vstřebání jedinečné atmosféry města. CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

STRAVOVÁNÍ
2× snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

Orientační ceny z roku 2023 – CENY V EUR
Pantheon 11,5 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Justiční palác 11,5 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Tour Montparnasse 21
Loď po Seině 16
Metro – magnetická karta Navigo 2 + jízdné (předpokládáme na jízdy metrem cca 25 €)
Příměstský vlak RER – Versailles 9 (zpáteční jízdenka)
Invalidovna 14 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Vítězný oblouk 13 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
St. Chapelle 11,5 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Museum Orsay 16 (občané EU do 25 let vč. zdarma)
Eiffelova věž
výtah do 2. patra 18,10 (dítě 12–24 let 8,60, dítě 4–11 let 4,30)
výtah do 3. patra 28,30 (dítě 12–24 let 13,40, dítě 4–11 let 6,70)
pěšky do 2. patra 11,30 (dítě 12–24 let 5,40, dítě 4–11 let 2,70)
pěšky 2.patro + výtah do 3. patra 21,50 (dítě 12–24 let 10,20, dítě 4–11 let 5,10)

Muzeum Louvre –vstupné a rez. poplatek 600 Kč dospělý, do 25 let zdarma– rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odletem,
Versailles zámek a zahrady –
vstupné a rez. poplatek 850 Kč dospělý, 5–24,9 let 260 Kč, dítě do 4,9 let zdarma– rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odjezdem

INFORMACE KE VSTUPŮMVětšina muzeí a zámků je pro osoby ze zemí EU do 25 let zdarma. Nutno předložit pas nebo občanský průkaz, karta ISIC nestačí, nelze z ní poznat národnost. Zdůrazňujeme, že u vstupů na Eiffelovu věž, Versailles a do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu). Doporučujeme zakoupení 2–4 denní muzejní karty PARIS MUSEUM PASS. Karta umožní shlédnout na 60 objektů v Paříži včetně Versailles. 2 denní karta – 55 €, 4 denní karta – 70 € – především pro zájemce o individuální prohlídky pařížských muzeí.

UPOZORNĚNÍDo kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.

******DOPORUČENÉ KAPESNÉNa vstupné doporučujeme částku ve výši cca 180 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.  ******POBYTOVÁ TAXACena nezahrnuje pobytovou taxu, která je cca 1,90 €/dospělá osoba/noc. Průvodce od vás bude tuto částku vybírat společně se vstupným do památek.
  **********MĚNA A KURZ**
EURO (značení €)

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

******CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

******CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)

Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s p­ojišťovnou UNIQA a.s. **

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách . Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na******

Doplňující info k zájezdu

**********ELEK­TRICKÉ ADAPTÉRYSíťové napětí ve Francii je, jako v České republice 220 V. Zástrčky jsou stejné jako v České republice, a proto není třeba žádného adaptéru. ******VELVYSLA­NECTVÍ A KONZULÁTYPokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem. Velvyslanectví Paříž – Ambassade de la République tchque
15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris
Telefon: +331/40651300, sekretariát vv. 40651301, sekretariát dipl. 40651303, obchodní oddělení 40651315
Fax sekret.dipl.: +331/40651313, OEÚ-40651316, sekret.vv-40651332
Nouzová linka: +420 222 264 234
E-mail: paris@mzv.gov.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 09.00 – 13.00, 13.30 – 17.30
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek 09.00 – 13.00, 13.00 – 17.30

Konzulární oddělení velvyslanectví Paříž
18, rue Bonaparte, 75006 Paris
Telefon: +33/144 320 200
Fax: +331/44 320 212
Nouzová linka: +420 222 264 234
E-mail: paris.consulate@mzv.gov.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 8.30 – 17.00
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí, úterý, středa, pátek 09.30 – 12.30, čtvrtek zavřeno ******DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLAPrvní pomoc: 15Policie – pohotovostní služba: 17Požárníci: 18Evropské číslo pohotovostní služby: 112Směrové číslo z Francie do ČR: 00420Směrové číslo z ČR do Francie: 0033
******DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí

Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Jestliže cestujete z jedné země Evropské unie do jiné, můžete si s sebou vzít tabákové a alkoholové výrobky určené k osobní spotřebě, nikoliv však k dalšímu prodeji.
Do Francie lze pro osobní spotřebu z jiné země EU dovézt:
800 cigaret, 400 doutníčků, 200 doutníků, 1 kg tabáku, 10 litrů destilátů, 20 litrů, alkoholizovaného vína, 90 litrů vína (včetně max. 60 litrů šumivého vína), 110 litrů piva.
Do Francie je zakázáno dovážet:
Materiály s pedofilní tématikou, produkty osahující nebezpečné látky, narkotika a psychotropní látky, kojenecké lahve obsahující sloučeninu bisfenol A, výrobky osahující azbest, do Francie se též nesmí dovážet některá bojová plemena psů.
Devizové předpisy:
Všechny osoby překračující francouzské hranice mají povinnost ohlásit dovoz i vývoz finančních prostředků přesahujících 10 000 EUR celním orgánům.
**********DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
** – Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK- Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.- CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.- Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.- Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.- Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.- Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.- Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.- CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.
V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena! 

Ohlasy klientů

30.5.2024
Dobrý den, v neděli jsme se vrátili z poznávacího zájezdu do Paříže. Chtěla bych vám touto cestou poděkovat za skvělou organizaci zájezdu, který jsme si moc užili. Hlavně bych chtěla pochválit průvodce pana Horáka, jeho znalost historie, vzorně se staral o všechny účastníky. Ještě jednou děkuji a příště s vámi znovu za poznáním.
P.

27.5.2024
Dobrý den, ve dnech od 22.5.-.26.5 2024 jsme se s manželem zúčastnili zájezdu do Paříže – musím moc poděkovat našemu úžasnému průvodci p. Petru Horákovi za jeho organizační schopnosti, přehled vědomostí – díky němu jsme si zájezd moc užili – dokázal vždy poradit a správně nasměrovat.
Díky NĚMU jsme včera ještě zastihli Vámi objednaný svoz autobusem RegioJet v 10 hod Praha – Brno pan Horák, byl tak moc ochotný a pozdržel autobus RegioJet než si vyzvedneme zavazadla a přesuneme se zájezdového autobusu, který dorazil na nádraží Florenc v 9:55.
Moc děkujeme, manželé Kovaříkovi

03.05.2024
Dobrý den, děkuji za zájezd do Paříže, byl po všech stránkách velmi pěkný
a nejlepší byl skvělý průvodce pan Petr Horák. Již jsem s ním byl na
více zájezdech a vždy odvedl vynikající výkon.
Děkuji
S pozdravem
Tomáš K.
4.11.2022
Dobrý den,
ráda bych vaší cestovní kanceláři touto cestou poděkovala za zážitky, které nám zájezd od vás přinesl.
Děkujeme za perfektní organizaci, program, krásné ubytování v centru a hlavně za paní průvodkyni Jitku Rýdlovou. Je velmi příjemná, ochotná, připravená, empatická. Prosím, vyřiďte jí od nás poděkování.
Zároveň bych chtěla moc pochválit pány řidiče, Romana a Rosťu, za jejich vystupování a ochotu. Jsou to víceméně oni, kteří dělají zájezd autobuse pohodový.
Moc rádi s vámi zase pojedeme na zájezd.
Zdraví Veronika S.
10. 5. 2019
Vážená cestovní kancelář,
touto cestou bychom Vám rády poděkovaly za zprostředkování zájezdu do Paříže ve dnech 4.5. – 8.5. 2019. Zájezd se nám velice líbil a předčil naše očekávání. Viděly jsme mnoho krásných památek a míst, které se nám vepsaly do paměti. Chtěly bychom zejména vyzdvihnout přístup a chování Vašeho průvodce pana Petra Horáka neboť je to člověk na pravém místě, který nebere svou práci jako povinnost, ale celoživotní zálibu. Již od prvního kontaktu se ke Všem choval velice mile, přátelsky, otevřeně. Cesta tam i zpět utekla rychle nejen díky pouštěním filmů, ale i jeho zajímavým vyprávění zážitků a zkušeností z cest . Program na každý den měl do detailu naplánovaný a čas byl maximálně využitý. Dostalo se nám plno informací nejen o historii celé Francie, ale i o všech místech, které jsme viděly či navštívily. Při výskytu jakéhokoliv sebemenšího problému se ho snažil řešit hned na místě. Jeho vědomosti, znalosti a zkušenosti jsou obdivuhodné. Ač jsme se v životě setkaly s mnoha průvodci, nikdo se tak pečlivě, starostlivě a zodpovědně o nás nestaral jako pan Horák. Dle rozhovorů i s jinými účastníky si troufáme sdělit, že svým lidským přístupem si nás všechny získal. Velké poděkování patří rovněž sympatickým pánům řidičům, kteří nás bezpečně přepravili a byli též nápomocní. Tento zájezd byl pro nás prvním od Vaši cestovní kanceláře a určitě ne posledním.
Ještě jednou velice všem děkujeme
S úctou
Eliška a Helena F.23. 4. 2019
Dobrý den,
Děkuji moc za pěkný zájezd do Paříže a ještě velký dík za pana průvodce Petra Horáka, který je vážně profík ve svém oboru a měl znalosti až jem nevěřil, že si to může někdo tak pamatovat a tak skvěle se vyznat v Paříži v metru když byla výluka kvůli žlutým vestám. Pan průvodce to vyřešil na jedničku, jako by byl pařížan a znal tam město do posledního domu.
Takže ještě jednou díky
S pozdravem J. B.

Francie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdyFrancie - Paříž a Zámek Versailles - Pobytové zájezdy

Doprava

Svozová a nástupní místa u autokarových zájezdů

Trasa A Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250) – základní trasa CK nebo v obráceném pořadí dle výjezdu z republiky. Trasa bude plánována efektivně tak, aby vaše cestování po republice bylo co nejkratší.

Trasa B Karviná (+450), Ostrava (+450), Nový Jičín (+450), Hranice (+350), Olomouc (+250)

Trasa C Brno, Velké Meziříčí, Jihlava – Pávov, Humpolec, Praha (dle výjezdu z ČR i v obráceném pořadí)

Trasa D Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Brno (+200)

Trasa E Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Frýdek Místek, Český Těšín, Brno (+150)

Trasa F Plzeň (-200)

Trasa G Trutnov (+300), Dvůr Králové n. Labem (+300), Náchod (+200), Jaroměř (+100)

Trasa H Brno (+400), Olomouc (+300), Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa I Chrudim (+330), Pardubice (+330), Hradec Králové (+330), Svitavy (+430), Praha

Trasa J Brno (+400), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa K Brno (+330), Velké Meziříčí (+330), Jihlava – Pávov (+330), Humpolec (+330), Praha

Trasa L Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+200), Česká Třebová (+100)

Trasa M Pardubice (+300), Hradec Králové (+300), Vysoké Mýto (+250), Litomyšl (+250), Svitavy (+200), Letovice (+200), Brno

Trasa N Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha

Nástup České Budějovice – trasa u zájezdů směřujících do Rakouska a Itálie, vede téměř vždy přes České Budějovice, u těchto zájezdů je zde možný nástup. Ostatní zájezdy – svozy za příplatek a nástupní místa na vyžádání v CK.


Podobné zájezdy

Paříž a Versailles

Paříž a Versailles

Země: Francie

Ubytování: Paříž a Versailles

Typ: Poznávací zájezdy

Termíny: Srpen, Září, Říjen

Délka pobytu: 5 až 6 dnů

č. zájezdu: 483407/102
snídaně
autobusem
od11 490,-/osoba
  Kouzelná Paříž a Versailles

  Kouzelná Paříž a Versailles

  Země: Francie

  Středisko: Versailles

  Typ: Pobytové zájezdy

  Termíny: Říjen

  Délka pobytu: 5 dnů

  č. zájezdu: 485342/109
  snídaně
  autobusem
  od6 899,-/osoba
   Last minute
   -30%sleva
   Paříž, perla na Seině letecky, Versailles a výlet do Remeše rychlovlakem TGV

   Paříž, perla na Seině letecky, Versailles a výlet do Remeše…

   Země: Francie

   Destinace: Paříž a Île-de-France

   Středisko: Champagne, Paříž a…

   Typ: Poznávací zájezdy, Pobytové…

   Termíny: Září

   Délka pobytu: 5 dnů

   Osob: 1-2, 1 osoba

   č. zájezdu: 477640/25
   snídaně
   letecky
   od21 990,-/osoba

    Mohlo by vás zajímat:

    Poznávací a pobytové zájezdy Kuba

    Nabídka pobytových, poznávacích a pobytově poznávacích zájezdů na karibský ostrov Kuba. Jsme specialisté na tuto destinaci. Poznejte tu pravou Havanu!

    Pobytově poznávací zájezdy

    Pobyty s výlety

    Pobyt s výlety, ubytování na jednom místě a v ceně výlety. Levné zájezdy letecky a autobusem. Pobytově poznávací zájezdy do Itálie, Řecka, Španělska, Francie.

    Poznávací zájezd do Paříže 2024

    Paříž letecky z Prahy, eurovíkend Paříž a Paříž Last Minute nejlevněji se Summit Tour

    V naší nabídce se představuje několik programů, které se zabývají poznáním významných památek Paříže, která určovalo módní směry nejen celé Evropě, ale i celému světu.

    Aktuálně

    12.6.2024

    Super Last Minute - letecký poznávací zájezd do Francie

    Objevte krásy Francie a Normanského ostrova Jersey na exkluzivním zájezdu s odletem z Prahy 30. června. Navštivte historická města jako Orléans, Mont St. Michel, St. Malo, a Paříž, a užijte si výlet lodí na Jersey. Cena zahrnuje leteckou dopravu, ubytování, snídaně, průvodce a další služby. Rezervujte již nyní za superlast cenu od 15 990 Kč!

    5.6.2024

    Fjordy a další klenoty Norska

    Poslední volná místa na červencový termín 2024! Sleva 2000 Kč pro osoby starší 55 let

    12.4.2024

    Sleva na poznávací zájezdy až 40%!

    Nabízíme mimořádné slevy na vaše oblíbené poznávací zájezdy plné zážitků do bezpečných zemí celého světa! 530 nových termínů, i na rok 2024 se slevami až 33% Upozornění: Aktuální slevy platí na prvních 4-6 míst na jednotlivé termíny zájezdů. Následně se slevy podstatně snižují.

    RSS, více aktualit