Budapešť – Královna Dunaje

č. zájezdu: 491704/26
od4 991,-/osoba
Budapešť – Královna Dunaje

Budapešť – Královna Dunaje

Země: Maďarsko


Stravování: snídaně
Doprava: autobusem

Typ zájezdu: Pobytové zájezdy, Poznávací zájezdy

Termíny: Květen - Září

Délka pobytu: 3 dny


Možnosti dopravy

 • autobusem

Možnosti stravování

 • snídaně

Anotace

Budapešť, královna Dunaje, město historie, termálních lázní, dobrého jídla a pití. Najdeme zde vše od památek, lázní, největší synagogu v Evropě, restaurace, kavárny a další stavební skvosty z tzv. „Belle Epoque“ z počátku 20. století. V průběhu zájezdu do Budapešti navštívíme velkolepou budovu Parlamentu, zámek Gödöllö, – letní sídlo okouzlující císařovny Sissi a absolvujeme nezapomenutelnou večerní plavba lodí po „krásném modrém Dunaji“ nasvícenou Budapeští. 

Budapešť – interiéry Parlamentu – zámek Gödölló

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v ranních hodinách (Brno cca 7:00 hod) přes Slovensko do Maďarska, v poledne BUDA­PEŠŤVelká tržnice, úchvatná budova a možnost nákupů typických maďarských produktů a specialit, znamenitá maďarská kuchyně zdejších restaurací. Odpoledne prohlídka městské čtvrti BUDA – Hradní návrší s Budínským hradem a jeho zahradami, korunovační Ma­tyášův chrámRybářské bašty s úchvatným výhledem na budovu Parlamentu, středověké uličky na Hradním návrší, památník – ruiny kostela Máří Magdalény, tajuplný podzemní Labyrint. Večer ubytování v hotelu.

2. den zájezdu:
Po snídani prohlídka městské části PEŠŤ. Po Dunajském nábřeží, kolem Památníku bot se vydáme na prohlídku velkolepých interiérů Par­lamentu a korunovačních insignií uherských králů – komentovaná prohlídka. Následuje náměstí Svobody a nejvýznamnější duchovní „stánek“ Maďarska – bazilika sv. Štěpána, náměstí Vörösmarty s věhlasnou Ger­beaudovou cukrárnou a nejstarší secesní evropská stanice metra (UNESCO). Odpoledne výlet na okraj Budapešti – přepychový barokní palác GÖDÖLLŐ s r­ozlehlým okolním parkemuherské sídlo císařského páru Františka Josefa I. a císařovny „Sissi“. K večeru návrat do hotelu. Pro zájemce vyhlídková plavba po Dunaji nasvícenou Budapeští. Návrat na ubytování do 22:30 hod.

3. den zájezdu:
Po snídani si můžete vybrat ze 2 variant programu:
1. Gellértovo návrší 
– úchvatný výhled na město od citadelyPokračování prohlídky PEŠ­TI s průvodcem – Židovská čtvrt a Velká synagoga na ulici Dohány, nebo individuálně bez průvodce procházka a individuální volno na ulici Váci – nejznámější nákupní zóna s nespočtem příjemných kaváren a restaurací.
 Variantně půldenní fakultativní návštěva termál­ních lázní Széchenyi – jeden z největších lázeňských komplexů Evropy – rezervace vstupu nutná předem v CK.
S Budapeští se rozloučíme na Náměstí Hrdinů s Památníkem Tisíciletí – pantheon uherských dějin. Odpoledne odjezd, návrat do ČR ve večerních hodinách (Brno do 20:30 hod).

Cena zahrnuje

Dopravu lux. klim. autobusem (v pří­padě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),2× ubytování v hotelu** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,2× snídani formou bufetu,průvodce CK

Cena nezahrnuje

Vstupné v průběhu zájezdu, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůž. pokoj 1300 Kč,komplexní pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč,vyhlídková plavba po Dunaji záloha a rez. poplatek 700 Kčprohlídka Parlamentu záloha a rez. poplatek dospělí 500 Kč, děti do 15 let a studenti 280 Kč – nutná rezervace v CK při objednání zájezdu, lázně Széchenyi záloha a rez. poplatek 880 Kč – nutná rezervace v CK při objednání zájezdu

Nástupní místa

08.05. – 10.05. Odjezd C
19.09. – 21.09. Odjezd C

Podnadpis

VEČERNÍ PLAVBA PO DUNAJI, PARLAMENT

Podnadpis2

POZNÁVACÍ ZÁJEZD MAĎARSKO – BUDAPEŠŤ 2025

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
---

Hotel

Ikony pro web

Oblíbené

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
2× ubytování v hotelu *** – 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
2× snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Orientační ceny

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v HUF a €
Matyášův chrám – individuální vstupné 2 900 HUF, senioři 2 300 HUF,
Matyášův chrám – věž – 3 400 HUF, senioři 2 300 HUF,
Rybářská bašta – kaple sv Michala – vyhlídková terasa cca 1 200 HUF, senioři 600 HUF,
Labyrint na Hradním návrší – individuální 4 000 HUF (skupina min. 15 os.) 2 500 HUF
Lanovka na Hradní vrch – 2000 HUF/jedna cesta
Bazilika sv. Štěpána – 2 300 HUF, skupina nad 15 os. 1 500 HUF,
Velká synagoga Dohány útca 10 800 HUF,
Jízdenka MHD Budapešť 350 HUF/os. v automatu, 450 HUF/os. u řidiče, 530 HUF přestupní, 10 jízdenek 3 000 HUF, 65+ zdarma
Budapest Card (v ceně neomezené jízdné MHD, slevy nebo vstupné zdarma do muzeí a ostatních turistických atrakcí) na 24h 22 €, 48h 33 €, 72h 43 €

Služby v lázních:
Zapůjčení ručníku 1 000 HUF + 2 000 HUF kauce
Koupací čepice – (Nezbytná pro plavecké bazény v lázních. Možnost mít vlastní.) 1 000 HUF
 
Nutná rezervace předem v CK:
vyhlídková plavba po Dunaji záloha a rez. poplatek 670 Kč
prohlídka Parlamentu záloha a rez. poplatek dospělí 500 Kč, děti do 15 let a studenti 280 Kč - nutná rezervace v CK při objednání zájezdu
lázně Széchenyi záloha a rez. poplatek 880 Kč – nutná rezervace v CK při objednání zájezdu
zámek Gödöllő – cca 5 300 HUF – závazná rezervace při objednání zájezdu


******DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 30 000 HUF, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

Vstupné do některých lázní je možno platit vedle forintů i v € popřípadě i platební kartou. (Při platbě v € je zpět vraceno v HUF, a to ve značně nevýhodném kurzu.) V případě zvýhodněných skupinových cen je však podmínkou, aby min. 21 osob hradilo vstup ve stejné měně. V opačném případě není na skupinovou slevu nárok.

UPOZORNĚNÍ
Do plaveckých bazénů v lázních je nezbytné mít koupací čepici. Lze mít vlastní, nebo jí zakoupit na místě (cca 1000 HUF).

******MĚNA A KURZ

Maďarský forint (značení HUF), 1 HUF = cca 0,071 Kč; 100 HUF = cca 7 Kč

Cestovní dokumenty, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

******CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s p­ojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách . Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na **

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Napětí: 230 V, Frekvence: 50 Hz. Zástrčka typu C je tvořena 2 hroty (tzv. eurozástrčka). Tyto zástrčky jdou kromě Velké Británie a Irska použít v celé Evropě. Ve většině hotelů najdete zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény. Euroadaptér (většinou se dá půjčit na recepcích hotelů či campingů).

******VELVYSLA­NECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Budapešť – Cseh Köztársaság Nagykövetsége
Rózsa utca 61., 1064 Budapest
Telefon: +361/4625010,11, sekret.-4625013, 12, KO-4625014, 25, 26, konzul-4625024, OEÚ-4625038,15, hospodář-4625020 účetní 4625021
Nouzová linka: +36/309247081
E-mail: budapest@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 07.45 – 16.15
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí – pátek 09.00 – 11.00

Konzulární oddělení velvyslanectví Budapešť
Szegfú utca 4, 1063 Budapest VI., 1064 Budapest
Telefon: sekretariát +361/4625014, vízový úsek-4625025, 4625026, 4625027, konzul-4625024
Fax: +361/3519189
E-mail: budapest@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 07.45 – 16.15
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí – pátek 09.00 – 11.00

České centrum Budapešť
Szegfű utca 4., 1063 Budapest
Telefon: +361/4625066
E-mail: ccbudapest@czech.cz
Web: www.czechcentres.cz/budapest
Provozní hodiny úřadu: pondělí – čtvrtek 09.00 – 17.00, pátek 09.00 – 14.00

******DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Policie: 107 nebo 112
Záchranka: 104
Hasiči: 105
Informace o telefonních číslech v Maďarsku: 198

******DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí

Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

********CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY**
Od 1. ledna 2009 lze bezcelně ze zemí vně EU ( Srbsko, Ukrajina) dovézt výrobky podléhající spotřební dani a určené pro osobní potřebu v níže uvedeném množství na osobu:
Tabákové výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let) v silniční, železniční a lodní dopravě
40 ks cigaret
nebo 20 ks doutníčků
nebo 10 ks doutníků
nebo 50 gramů tabáku

Alkoholické výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let)
- celkem 1 litr alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 objemových procent

 • celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nejvýše 22 objemových
  procent, nepočítaje v to nešumivé víno a pivo
 • celkem 4 litry nešumivého vína
 • 16 litrů piva

  Pohonné hmoty (výhradně v případě cestujících starších 17 let)
  Pohonné hmoty nacházející se v běžné nádrži motorového dopravního prostředku
  a pohonné hmoty dovážené v přenosné nádrži v množství nejvýše 10 litrů.

  Jiné zboží
  Kromě výše zmíněného zboží lze bezcelně a bez daně dovážet zboží v hodnotě do 300 EUR, resp. 430 EUR v letecké dopravě.
  Cestující ve věku do 15 let mohou – nezávisle na druhu dopravy – dovážet zboží v hodnotě do 150 EUR.

  Další podmínkou bezcelního a nezdaněného dovozu je, aby:
 • dovoz byl příležitostného charakteru (v rozumném časovém úseku neprobíhal jako součást řady dovozů),
 • sestával výhradně ze zboží určeného pro osobní spotřebu rodinných příslušníků nebo určeného jako dárek,
 • jeho charakter a také množství dováženého zboží nebyly takové, aby nasvědčovaly dovozu pro obchodní účely.

  DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
   – Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK- Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.- CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.- Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.- Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.- Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.- Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.- Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.- CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.
  V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

  Program zájezdu
  dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Ohlasy klientů

11.7.2022
Vážený Redoku,
letos v květnu jsem se zúčastnila zájezdu Budapešť, královna Dunaje s průvodcem pane Alešem Jůzou. Sice trochu později, ale musím pochválit našeho průvodce – je profesionál, velmi vstřícný a staral se o nás velmi dobře.
Byla radost s ním absolvovat tento zájezd.
Marie P.5.11.2021
V termínu 28.10.- 30.10.2021 jsme navštívili s vaší cestovní kanceláří Budapešť. Program byl jako vždy atraktivně sestavený, takže jsme viděli během 3 dnů ta nejzajímavější místa v Budapešti. Vše proběhlo hladce podle plánu, a tak jsme si Budapešti v navíc krásném počasí užili. Také díky průvodkyni, která měla ke každému velice příjemný přístup a řidičům za profesionální a bezpečnou jízdu.

Alena N.

08.09.2020
Vážení,
chci svým jménem i jménem mé sestry velmi poděkovat za úžasné zážitky, které jsme prožily na poznávacím zájezdu Budapešť, královna Dunaje. Poděkování patří i průvodci panu PhDr. Jeřábkovi za spoustu informací i řidičům společnosti Symphonytravel. Skvěle byly připraveny i pokyny na cestu.

Budapešť díky Vám už pro nás není neznámá a ze všech krás bychom chtěly hlavně poděkovat za prohlídku Parlamentu, která byla skvostná.

Ivana V. a Lenka H.


23.9.2019
Dobrý den,
chtěla jsem jen poděkovat za krásné tři dny v Budapešti. Zájezd se opravdu vydařil – viděli jsme toho spousty, užili si lázní, měli skvělou průvodkyni, šikovného řidiče.

Martina B.

20.4.2017
Dobrý den,byli jsme s manželem teď o víkendu na vašem zájezdě,Budapeš­ť,královna Dunaje".Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat za krásné zážitky a hlavně ještě jednou poděkovat našemu průvodci panu Tomášovi Rezlerovi.
Jana Ch.

19.4.2017
Vážení,
zúčastnili jsme se poznávacího zájezdu do Budapešti ve dnech 15.04.-17.04.2017. Chtěli bychom touto cestou poděkovat průvodci panu Tomáši Rezlerovi, který nás provázel po dobu zájezdu. Byli jsme velmi spokojeni.
Ludvík a Jarmila

18.4.2017
Dobrý večer,
ráda bych poděkovala za velmi pěkný zájezd, kterého jsem se zúčastnila od soboty 15.4. – 17.4.2017.
Cesta proběhla v pořádku, bez problémů. Pan řidič je profesionál. Totéž obdobně byl pan průvodce – šikovný, klidný, v pohodě, program vždy krásně poupravil, aby byli všichni cestující, co nejvíce spokojeni.

Jana I.

Budapešť – Královna DunajeBudapešť – Královna DunajeBudapešť – Královna DunajeBudapešť – Královna DunajeBudapešť – Královna DunajeBudapešť – Královna DunajeBudapešť – Královna DunajeBudapešť – Královna DunajeBudapešť – Královna Dunaje

Doprava

Svozová a nástupní místa u autokarových zájezdů

Trasa A Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250) – základní trasa CK nebo v obráceném pořadí dle výjezdu z republiky. Trasa bude plánována efektivně tak, aby vaše cestování po republice bylo co nejkratší.

Trasa B Karviná (+450), Ostrava (+450), Nový Jičín (+450), Hranice (+350), Olomouc (+250)

Trasa C Brno, Velké Meziříčí, Jihlava – Pávov, Humpolec, Praha (dle výjezdu z ČR i v obráceném pořadí)

Trasa D Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Brno (+200)

Trasa E Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Frýdek Místek, Český Těšín, Brno (+150)

Trasa F Plzeň (-200)

Trasa G Trutnov (+300), Dvůr Králové n. Labem (+300), Náchod (+200), Jaroměř (+100)

Trasa H Brno (+400), Olomouc (+300), Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa I Chrudim (+330), Pardubice (+330), Hradec Králové (+330), Svitavy (+430), Praha

Trasa J Brno (+400), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa K Brno (+330), Velké Meziříčí (+330), Jihlava – Pávov (+330), Humpolec (+330), Praha

Trasa L Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+200), Česká Třebová (+100)

Trasa M Pardubice (+300), Hradec Králové (+300), Vysoké Mýto (+250), Litomyšl (+250), Svitavy (+200), Letovice (+200), Brno

Trasa N Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha

Nástup České Budějovice – trasa u zájezdů směřujících do Rakouska a Itálie, vede téměř vždy přes České Budějovice, u těchto zájezdů je zde možný nástup. Ostatní zájezdy – svozy za příplatek a nástupní místa na vyžádání v CK.


Podobné zájezdy

Budapešť - Szentendre - Ostřihom

Budapešť - Szentendre - Ostřihom

Země: Maďarsko

Ubytování: …- Szentendre - Ostřihom

Typ: Poznávací zájezdy

Termíny: Listopad, Prosinec

Délka pobytu: 2 dny

č. zájezdu: 483413/102
snídaně
autobusem
od2 790,-/osoba
  LION´S GARDEN HOTEL - Budapest

  LION´S GARDEN HOTEL - Budapest

  Země: Maďarsko

  Destinace: Budapešť a okolí

  Středisko: Budapest

  Typ: Pobytové zájezdy

  Termíny: Srpen - Listopad

  Délka pobytu: 3 až 5 dnů

  Osob: 1-3, 1-2 osoba

  č. zájezdu: 472987/62
  snídaně
  vlastní doprava
  od4 110,-/osoba
   Bratislava, Budapešť adventní, památky, termální lázně

   Bratislava, Budapešť adventní, památky, termální lázně

   Země: Maďarsko

   Středisko: Budapešť a okolí

   Typ: Poznávací zájezdy, Pobytové…

   Termíny: Listopad

   Délka pobytu: 3 dny

   Osob: 1-3, 1-2 osoba

   č. zájezdu: 477616/25
   snídaně
   autobusem
   od5 990,-/osoba

    Mohlo by vás zajímat:

    Poznávací a pobytové zájezdy Kuba

    Nabídka pobytových, poznávacích a pobytově poznávacích zájezdů na karibský ostrov Kuba. Jsme specialisté na tuto destinaci. Poznejte tu pravou Havanu!

    Pobytově poznávací zájezdy

    Pobyty s výlety

    Pobyt s výlety, ubytování na jednom místě a v ceně výlety. Levné zájezdy letecky a autobusem. Pobytově poznávací zájezdy do Itálie, Řecka, Španělska, Francie.

    Pobytové zájezdy pro seniory

    Pobytové zájezdy k moři pro seniory 55+ se slevou. Výhoda komfortního ubytování, delegát s individuálním přístupem. Zájezdy do Španělska, Řecka, Albánie, Portugalska, Itálie, Maďarska, Chorvatska.

    Aktuálně

    16.7.2024

    First minute poznávací zájezdy

    Nabízíme mimořádné slevy na oblíbené poznávací zájezdy do všech bezpečných zemí na sezónu 2024-2025

    5.6.2024

    Fjordy a další klenoty Norska

    Poslední volná místa na červencový termín 2024! Sleva 2000 Kč pro osoby starší 55 let

    11.4.2024

    Island nejen pro seniory 55+

    Během zájezdu navštívíte ikonická místa, jako je národní park Þingvellir (UNESCO), gejzír Strokkur, vodopád Gullfoss, termální bazén pod otevřenou oblohou a další.

    RSS, více aktualit