Připojištění trvalé invalidity

Pojišťovna UNIQA, která je partnerem rakouského Alpenverein nabízí finanční zabezpečení pro případ úrazu s následky trvalé invalidity od 50 %., které se Vám nebo členům Vaší rodiny mohou přihodit při sportovních aktivitách ve Vašem volném čase. Připojištění je celoroční, platné do 31. 12. kalendářního roku a platí po celém světě.

Pro jednotlivce:

  • činí poplatek 210,–Kč /rok (420,–Kč/rok – dvojnásobné výši plnění)
  • měsíční odškodné po celý zbytek života je ve výši 364 €, resp. 728 € (od trvalé invalidity 50%)

Pro rodinu s dětmi do 15 let:

  • poplatek činí 780,–Kč/rok (1560,–Kč/rok – dvojnásobné pojištění)
  • v případě poúrazové trvalé invalidity od 50% u rodičů činí měsíční renta postiženému 364 €, resp. 728 € (od trvalé invalidity 50%)
  • vznikne-li trvalá poúrazová invalidita u pojištěného dítěte do 15 let, bude vyplaceno místo měsíční renty jednorázové odškodné ve výši 72.680 €
  • v rámci pojištění rodiny je zároveň pojištěn manžel(ka), druh(družka), jako i děti do dovršení 15 let žijící ve společné domácnosti (vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované děti )

Zemře-li pojištěný člen AV, který již pobíral měsíční odškodné 364 EUR nebo dvojnásobek, pojišťovna zaručuje partnerovi/dědici vyplácení renty po zbytek období 20 let po vzniku nehody.