Paříž a zámky na Loiře

Paříž a zámky na Loiře 13.9. – 18.9. 2011 za Last Minute cenu 5.790,– nejvýznamnější pamětihodnosti PAŘÍŽE okruh po zámcích na Loiře: CHÂTEAU DE BLOIS – CHEVERNEY – VILLANDRY – CHÂTEAU DE CHENONCEAUX – AMBOISE – CLOS-LUCÉ

Cena zahrnuje: dopravu klim.busem, 3× ubytování – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce, komplexní pojištění léčebných výloh, storna zájezdu a zákonné pojištění CK

Příplatek fakultativně 3× snídaně 450 Kč, 1lůžk.pokoj 1.800 Kč

Podrobné informace a rezervace Paříž a zámky na Loiře