• Londýn a sídla anglických králů

Londýn a sídla anglických králů

Poznávejte s námi svět! Nyní je tu neopakovatelná nabídka na poslední místa u poznávacího zájezdu Londýn a sídla angl. králů v termínu 12.5.-16.5.2011. Jedinečná cena v Last Minute činí 6.490,–, ubytování v lux.**** hotelu se snídaní.

Cena zahrnuje

dopravu klim. busem, přejezd kanálu La Manche, 2× ubytování v lux.hotelu **** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2× snídani, průvodce, komplex. pojištění str. 2 katalogu Příplatek

Fakultativně

1lůžk. pokoj 1.600 Kč

Sleva

sleva pro 3.osobu na přistýlce 400 Kč

Podrobné informace e rezervace zájezdu Londýn a sídla anglických králů

Program zájezdu

1.den Ráno odjezd z republiky přes území Německa do francouzského CALAIS.

2.den Trajektem nebo Eurotunelem dojedeme na angl. území. Prohlídku Londýna zahájíme návštěvou čtvrti Westminster. Od dominanty jižního břehu Temže, London Eye s krásným výhledem na Houses of Parliament, se přes Westminster Bridge vydáme do vládní čtvrti Whitehall, kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guard, na slavné Trafalgar Square. Prohlédneme si některé expozice v National Gallery, cca 10 minut chůze odtud se nachází půvabné místo pouličního umění, trhů, obchůdků a občerstvení všeho druhu Covent Garden, ideální místo pro odpočinek. Přes Shaftesbury Avenue se vydáme na Picadilly Circus – pro Londýňany Hub of the World, neboli „pupek světa“. Sejdeme dolů po ulici Picadilly, přes Green Park k Buckinghamskému paláci a dále přes St. James Park k nejvýznamnější duchovní stavbě Londýna Westminster Abbey, místo korunovací králů a zpět k Parlamentu. Odjezd na ubytování do hotelu.

3.den Dnes navštívíme hrad WINDSOR, nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence. Nevynecháme samozřejmě klenot zámku – kapli sv. Jiří a reprezentační síně. Návštěva ETON COLLEGE – nejstarší soukromá chlapecká škola ve Velké Británii, kde studovali synové princezny Diany a prince Charlese. Na konec dne zařadíme nejoblíbenější sídlo Jindřicha VIII., nádherný tudorovský palác HAMPTON COURT s rozlehlou barokní zahradou a labyrintem..

4.den Prohlídka katedrály Sv. Pavla. Toto mistrovské dílo Christophera Wrena, se pyšní druhou největší kopulí na světě. Pokračujeme kolem srdce finančnictví, the Bank, kolem populárního mrakodrapu „Kyselá okurka“, dále přes City a následují Doky Sv. Kateřiny. Prohlídka Tower of London, kde jsou mimo jiné ukryty i korunovační klenoty, určitě stojí za to. Fakultativně se vydáme lodí po Temži od Tower Bridge. Prohlídka areálu Old Royal Naval College. Na místě, kde dnes sídlí University of Greenwich se narodil Jindřich VIII. V GREENWICH si prohlédneme Královskou observatoř, místo nultého poledníku, kde se Země dělí na východní a západní polokouli. Z observatoře je krásný výhled na Temži a působivé Docklands. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

5.den Návrat do ČR v odpoledních hodinách.