Změna vstupních podmínek do Španělska

Od dnešního dne 6/04/2022 není třeba pro vstup do Španělska leteckou cestou vyplňovat příjezdový formulář, za předpokladu, že se cestující může prokázat platnými evropskými zdravotními certifikáty, a to:

  1. Dvě očkovací dávky, nesmí od druhé dávky uplynout více jak 270 dní; nebo 3 dávky, bez časového omezení platnosti.
  2. Evropský certifikát o negativním antigenní testu ne starší než 24 hodin před odletem nebo o negativním PCR ne starší než 72 hodin před odletem.
  3. Certifikát o prodělání nemoci, platný po 11 dnech od prodělané nemoci – délka platnosti certifikátu 180 dní.

Pokud se cestující nemůže prokázat některým z uvedených certifikátů, musí vyplnit zmíněný formulář Spain Travel Health (spth.gob.es)