Paříž letecky 27.9.2012

Cena Last Minute 12.890,- Kč

Paříž letecky 27.9.2012 – 30.9.2012
Cena Last Minute 12.890,– Kč

NOTRE DAME – JUSTIČNÍ PALÁC – PAŘÍŽSKÁ RADNICE – LA DÉFENSE – MOTMARTRE – INVALIDOVNA – EIFFELOVA VĚŽ – VÍTĚZNÝ OBLOUK – LODÍ PO SEINĚ

Cena zahrnuje

leteckou přepravu ČSA Praha – Paříž – Praha, letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, 3× ubytování v hotelu**, 3× snídani, průvodce

Web: //www.summittou­r.cz/pariz-metropole-nad-seinou/?produk­t=48697
Rezervace: //www.summittou­r.cz/rezervace?ter­min=2893640