Poslední volná místa na karneval v Benátkách

!!POSLEDNÍ MÍSTA!! SUPER LAST MINUTE – BENÁTKY
Termín: 17.2. – 19.2.2012
Cena: 3.290,–
Náměstí sv. Marka, Canal Grande, Dóžecí palác, Rialto, Kampanila, ostrov Murano, Burano …

Cena zahrnuje

dopravu klim. busem,
1× ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
1× snídani,
průvodce

Rezervace zájezdu do Benátek od 17. – 19.2.2012