• Doprava

Doprava

Doprava u CK Adrialand

A) autobusová doprava

Protože celkový dojem Vaší dovolené nepochybně ovlivní kvalita autobusové dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou pozornost výběru smluvních dopravců. Do pobytových míst v Chorvatsku, Černé Hoře a Itálii je zpravidla zajišťována pravidelná kyvadlová doprava, tzn. rozváží klienty do pobytových míst. Počet pobytových míst a termínů je poměrně vysoký, ne do všech středisek a ve všech termínech je možné cestovat přímo, tzn. autobus rozváží klienty do více pobytových míst a ubytovacích kapacit. Pro pobyty v Chorvatsku a Itálii je hlavním odjezdovým místem v ČR Brno. K dopravě „z“ a „do“ jiných odjezdových míst organizujeme pro naše klienty tzv. svozy. Přesná odjezdová místa po ČR najdete v katalogu Jadran 2009 na str. 7 nebo na webu v sekci Klientský servis – Svozové trasy. Při svozech může být použit dle počtu klientů i jiný dopravní prostředek než autobus, například mikrobus (při menším počtu klientů než osm si CK vyhrazuje právo zajistit svoz autem, linkovým autobusem, vlakem atd.). Počítejte proto prosím s možností přestupu v Brně do „svého“ autobusu. Informace o nástupních místech uvedené v katalogu jsou pouze orientační, ADRIALAND si vyhrazuje v případě nutnosti právo na změnu nebo vzájemné kombinování tras svozů a rozvozů. Upozorňujeme klienty, že doba trvání jízdy svozových autobusů ADRIALAND po trasách A, B, C, D je oproti linkovým autobusům delší a to z důvodů zastávek v uvedených místech na jednotlivých trasách (např. Praha-Brno asi 4 hod.). O přesné hodině a nástupním místě budou všichni klienti informováni formou pokynů na cestu, které obdrží nejpozději 1 týden před odjezdem (e-mailem, faxem, poštou). Skupinám nad dvacet osob zajistíme přistavení autobusu do místa bydliště v rámci celé ČR za smluvní nejnižší příplatek v ČR.

Cena za dopravu u většiny pobytových zájezdů je kalkulována na přepravu klimatizovanými autobusy v zájezdové úpravě. Vozy jsou vždy vybaveny nápojovými automaty pro přípravu kávy, čaje, ledničkou pro chlazené nápoje, sklopnými sedadly, v průběhu cesty máte možnost zhlédnout filmy na videu. Ne vždy je možné vyřešit rozdílné požadavky cestujících na výběr filmu a dobu provozu videa. Prosíme o vzájemnou toleranci. V době zastávek si můžete u řidičů zakoupit teplé a studené nápoje. Všechny vozy jsou nekuřácké. Je-li pro kteroukoliv trasu nebo jízdu použit autobus luxusnější, s WC, s většími zavazadlovými prostory atd., jde vždy o službu cestovní kanceláře navíc, která není zahrnuta do ceny přepravy, za niž cestující nepřiplácí. V žádném případě se nejedná o službu nárokovou, a to ani v případě, že jedna cesta již byla uskutečněna tímto vozem. Přeprava při pobytových zájezdech má charakter pravidelné autobusové linky, kdy průvodce není součástí přepravních služeb (funkci plní vyškolený řidič). Místenky na sedadla se nevystavují, zasedací pořádky jsou připraveny před odjezdy a to zvlášť „tam i zpět“. I když jsou zasedací pořádky dílem náhody, snažíme se v rámci svých omezených možností vyhovět Vašim individuálním požadavkům uvedeným v cestovní smlouvě, např. zdravotní důvody atd. CK v zájmu udržení příznivé ceny dopravy využívá celou kapacitu autobusu, tzn. i poslední řadu sedadel.

Odjezdy autobusu jsou vždy 1 den před nástupem k čerpání služeb v pobytových místech. Doprava je nonstop s bezpečnostními a hygienickými přestávkami. Příjezd autobusů k ubytovacím kapacitám bývá v některých případech v časných ranních hodinách, v případě, kdy autobus rozváží klienty může být naopak až v poledních hodinách. Při organizaci autobusové přepravy na lokalitách využívá v některých případech naše cestovní kancelář transfery, což je rozvoz a svoz klientů mezi jednotlivými ubytovacími kapacitami či pobytovými místy mikrobusy nebo taxíky místních agentur. Činíme tak zejména v hlavní sezóně, kdy je vzhledem k obrovskému počtu osobních automobilů doprava autobusy v pobytových místech značně komplikována. Odjezdy autobusů z pobytových míst bývají v odpoledních až večerních hodinách, po povinném odpočinku řidičů, proto je nutné počítat s nočními přejezdy. Příjezd do ČR je pak druhý den v ranních resp. dopoledních hodinách. Příjezd autobusů do vzdálenějších míst je oproti příjezdu do Brna posunut o několik hodin. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, jako je počasí, čekání na hraničních přechodech, popřípadě technické problémy atd., může dojít k prodloužení plánované doby přepravy, případně ke změně hodiny odjezdů a příjezdů. CK nenese odpovědnost za případné zpoždění dopravních prostředků a za následky z toho vyplývající, pokud k tomuto zpoždění došlo zásluhou tzv. vyšší moci nebo některou skutečností, kterou nemohla CK přes maximální snahu ovlivnit, ani jí zabránit. Nedoporučujeme našim klientům sjednávat si důležité schůzky ve dnech příjezdů. Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že první a poslední den v cílovém místě zájezdu je určen k přepravě, nikoliv k samotné rekreaci. Trasa a časy odjezdů a návratů budou uvedeny v cestovních dokladech (pokynech na cestu, které obdržíte nejpozději 7 dnů před odjezdem). Cestovní kancelář ADRIALAND si vyhrazuje právo změny těchto údajů.

Zavazadla: vzhledem k tomu, že objem zavazadlových prostorů v autobusech je limitován a autobusy nesmějí být z důvodu bezpečnosti přetíženy, a chceme-li udržet přijatelnou kulturu cestování, je nutné, aby klienti omezili počet a velikost přepravovaných zavazadel. Doporučujeme užívat kufry a skladné tašky, nikoliv krosny. CK si vyhrazuje právo nepřepravit nepřiměřené zavazadlo (nafukovací člun, surf, jízdní kolo apod.). Z důvodu celních předpisů nemůžeme přepravovat ani uzavřené bedny, kartony piv nebo cigaret a nebezpečné náklady (plynové nebo kyslíkové bomby apod.) Všechna zavazadla je nezbytně nutné označit jmenovkou! Za běžnou velikost a počet zavazadel považujeme: 1 kufr nebo sportovní tašku na oblečení a věci osobní spotřeby o max. hmotnosti 20 kg; malé příruční zavazadlo do autobusu. Převoz nadlimitních zavazadel je možné přepravit pouze za smluvní příplatek (dle velikosti) – nutné objednat předem v CK. Početnějším skupinám doporučujeme zvážit možnost přiobjednání vleku za autobus.

Z důvodu zachování kultury cestování a zajištění klidné přepravy si cestovní kancelář vyhrazuje právo na „vyloučení z přepravy“ těch klientů, kteří svým chováním narušují její chod, popř. hrozí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je osoba v podnapilém stavu, pod vlivem drog, příp. osoba slovně napadající a hrubě se vyjadřující k pracovníkům kanceláře. V tomto případě nevzniká osobě vyloučené z přepravy nárok na jakoukoliv kompenzaci.

Upozornění:

  • Každá osoba musí mít vlastní sedadlo, tzn. zakoupenou jízdenku.
  • Přistavení autobusu v hlavním odjezdovém místě – Brně (pobyty Chorvatsko, Itálie), je vždy 30 min. před stanovenou hodinou odjezdů. Max. čekací doba na opozdilce je 15 min.
  • Příjezdy autobusů do nástupních míst dle svozových tras je asi 15 min. před stanovenou hodinou odjezdu. Čekání na opozdilce není možné.
  • Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu nebo změnu trasy autobusu. Pokud má změna trasy autobusu za následek nemožnost nástupu nebo výstupu na předem potvrzeném místě, hradí CK náhradní dopravu do nejbližšího možného nástupního či výstupního místa autobusu linkou nebo vlakem (2. třídy).
  • Přeprava psů či jiných domácích mazlíčků v autobuse není povolena, a to z důvodu ohledu na ostatní cestující.

Nástupní místa & svozy

Vážení klienti, při autobusové dopravě do pobytových míst v Chorvatsku a Itálii, můžete využít nástupní místa v ČR dle níže uvedeného souhrnného přehledu. Upozorňujeme, že pro jednotlivá pobytová místa se mohou možná nástupní místa v ČR lišit, proto si prosím při rezervaci pobytu ověřte, zda Vámi požadované místo je platné i pro Vámi vybranou lokalitu.

Chorvatsko, Itálie

Most 400 Kč Náměšť nad Oslavou 150 Kč Nový Jičín 300 Kč Olomouc 200 Kč Opava 350 Kč Ostrava 350 Kč Pardubice 300 Kč Praha 350 Kč Prostějov 150 Kč Přerov 200 Kč Příbor 300 Kč Slaný 350 Kč Svitavy 200 Kč Teplice 400 Kč Třebíč 150 Kč Uherské Hradiště 200 Kč Ústí nad Labem 400 Kč Velká Bíteš 100 Kč Velké Meziříčí 150 Kč Vysoké Mýto 250 Kč Vyškov 100 Kč Zlín 200 Kč Nástupní místo Cena za osobu Blansko 100 Kč Boskovice 150 Kč Brno 0 Kč Čáslav 350 Kč Děčín 400 Kč Frýdek-Místek 350 Kč Jihlava 250 Kč Havlíčkův Brod 250 Kč Hradec Králové 300 Kč Hranice na Moravě 300 Kč Humpolec 250 Kč Chomutov 400 Kč Chrudim 300 Kč Kladno 350 Kč Kolín 350 Kč Kroměříž 250 Kč Kutná Hora 350 Kč Letovice 150 Kč Lipník na Bečvou 300 Kč Litomyšl 250 Kč Louny 400 Kč Mikulov 0 Kč

Hlavním odjezdovým místem je většinou Brno, které zároveň slouží jako přestupní stanice ze všech svozových tras.

Černá Hora

TRASA – A: Praha , Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Havlíčkův Brod, Humpolec, Jihlava , Velké Meziříčí, Brno. TRASA – B: Praha, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Letovice, Boskovice, Blansko, Brno, Mikulov. TRASA – C: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov. TRASA – D: Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Velká Bíteš. TRASA – E: Děčín, Ústí nad labem, Most, Chomutov, Louny, Slaný, Kladno, Praha. TRASA – F: Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště, Bučovice, Slavkov, Brno.

Itálie – ostrov Ischia

Nástupní místa po dohodě se Summit Tour.

Poznámka: uvedené informace o nástupních místech jsou pouze orientační, ADRIALAND si vyhrazuje v případě nutnosti právo na změnu nebo vzájemné kombinování tras svozů a rozvozů. Upozorňujeme klienty, že doba trvání jízdy svozových autobusů po jednotlivých trasách je oproti linkovým autobusům delší a to z důvodů zastávek v uvedených místech na jednotlivých trasách (např. Praha-Brno cca 4–5 hod.). O přesné hodině a nástupním místě budou všichni klienti informováni formou pokynů na cestu, které obdrží nejpozději 1 týden před odjezdem. V případě změny času či místa odjezdu budou klienti informováni telefonicky nejpozději v den předcházející dni odjezdu autobusu. Minimální počet na svozovou trasu je 8 klientů, při menším počtu nabízíme náhradní řešení.

B) letecká přeprava

Všechny lety provozované naší cestovní kanceláří jsou provozovány renomovanými leteckými přepravci. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké přepravě si vyhrazujeme možnost změny místa odletu/příletu, trasy letu (možnost mezipřistání), typu letadla, letecké společnosti a letového plánu. Platné časy odletu a příletu jsou uvedeny na Vaší letence. První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě, nikoliv k vlastní dovolené. Nelze také vycházet z předpokladu, že odlet se uskuteční dopoledne a zpáteční let večer. Jak odlet, tak přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak v nočních hodinách. Let může také z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. Změny letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě před odletem. Je to způsobeno nejenom počasím, ale také přeplněním vzdušných koridorů. Z výše uvedených důvodů rozesílá cestovní kancelář pokyny k odletu zpravidla 5–2 dny před odletem, výjimečně i v době kratší. Způsob předání pokynů k odletu je se zákazníkem sjednán při knihování zájezdu. V případě poškození či ztráty zavazadla během přepravy, je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit po ukončení přepravy na příslušném místě a sepsat protokol o ztrátě či poškození zavazadla, který je nezbytný pro další jednání zákazníka a přepravce.

Černá Hora

I pro letošní sezónu máme pro Vás připravenou nabídku leteckých zájezdů do Černé Hory s odlety z Brna, Ostravy, Pardubic a Prahy. Letecká přeprava do cílových míst Podgorica a Tivat je zajišťována prostřednictvím renomovaných leteckých společností ČSA a.s., Travel Service a.s. a Montenegro airlines a.s. Změna vyhrazena.

Itálie Rimini – odlety z Prahy. Torre Rinalda, Torre Suda, Gallipoli – odlety z Prahy se společností Alitalia do Říma nebo Milána, pak vnitrostántní linkou do Brindisi (transfer k rezidencím asi 40–60 min.) Ostrov Ischia – odlety z Prahy s leteckou společností Travel Service do Neapole + transfer z letiště (na vyžádání). Změna vyhrazena.

C) doprava vlastním vozem

Cestovat vlastním vozidlem je možné do všech pobytových míst. Ubytovací kapacita je zpravidla společná jak pro klienty cestující autobusem, tak pro klienty cestující vlastní dopravou. Dny uvedené v tabulkách jsou výměnné dny, tzn. sobota-sobota, není-li u konkrétní nabídky uvedeno jinak. Můžete spojovat i více termínů za sebou. Před Vaším odjezdem od nás obdržíte ubytovací poukaz (voucher), zároveň dostanete informace na cestu a číslo nonstop linky , na které se budete moci obrátit v případě problému na cestě. Přejeme Vám příjemnou a bezpečnou cestu.

Výměnný den u autobusových zájezdů a zájezdů vlastní dopravou

Příjezd do pobytových míst je plánován v ranních, resp. dopoledních hodinách (podle vzdálenosti střediska a dopravní situace – viz konkrétní nabídky). U většiny lokalit jsou klienti dovezeni na centrální místo a odtud je rozváží místní partnerská agentura nebo autobus CK. Ubytování probíhá dle pokynů zástupce cestovní kanceláře, zpravidla mezi 13.-14. hodinou. Upozorňujeme, že do té doby není možné zařízení užívat. Uvedenou dobu je nejlépe strávit u moře. Klienti končící pobyt předávají ubytovací kapacitu v době určené majitelem/pro­vozovatelem ubytovací jednotky (zpravidla v době od 8.00–10.00 hodin, pokud v pokynech na cestu nebo zástupcem cestovní kanceláře v místě není uvedeno jinak), dle pokynů zástupce cestovní kanceláře zavazadla uloží na určeném místě. CK nepřebírá odpovědnost za uložená zavazadla. Ubytovací kapacity je nutné předat vždy čisté a uklizené. Klienti s kyvadlovou dopravou mohou po vyklizení čekat až do večerních hodin na odjezdy kyvadlových autobusů. To vyžaduje od klientů dávku trpělivosti a nápady, jak využít poslední půl den dovolené – upozorňujeme rovněž na skutečnost, že první a poslední den v cílovém místě zájezdu je určen k přepravě, nikoliv k samotné rekreaci. Klienti vlastní dopravou jsou ubytováni po 14. hod. na základě předložení ubytovacího poukazu (voucheru) a případného složení vratné kauce. Ubytovací kapacitu jsou klienti povinni předat dle pokynů zástupce cestovní kanceláře a ve stanovený čas. V případě neuklizení ubytovací kapacity, tam kde úklid provádějí sami klienti, nebude vrácena kauce. V případě způsobení škody na ubytovacím zařízení je klient povinen ji nahradit.

Poznámka: výše uvedené informace jsou obecné. Přesný popis naleznete u konkrétních nabídek.