Srí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova

č. zájezdu: 442136/26
od49 990,-/osoba
Srí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdy

Srí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova

Země: Srí Lanka


Stravování: polopenze
Doprava: letecky

Typ zájezdu: Pobytové zájezdy, Poznávací zájezdy

Termíny: Listopad

Délka pobytu: 12 dnů


Možnosti dopravy

 • letecky

Možnosti stravování

 • polopenze

Anotace

Jedinečný poznávací zájezd Srí Lanka 2023. Starobylé památky se zajímavou historií, dechberoucí příroda, zlaté pláže na jihu ostrova a zajímavosti, které stojí stranou turistického ruchu vás nadchnou. Poznejte tedy s námi přítmí jeskynních chrámů s bezpočtem Buddhových vyobrazení, skalní pevnost Sigiriya a její polonahé krásky na vzácných freskách, stromové velikány, pamatující více než koloniální historii v Královské botanické zahradě, tajemné léčebné umění ayurvédy. V chrámu Buddhova zubu v královském Kandy nás ovane dech dob, kdysi slavných mocných rodů sinhálské šlechty. Čajovníkové stráně nám nabídnou stejně úchvatné pohledy na zelené zlato země, jako kdysi siru Liptonovi. V NP Yala budeme pozorovat slony, krokodýly, leopardy, vodní buvoly a na závěr nás čeká jižní pobřeží, mořské želvy, vesnice Rekawa a rybáři na prutech, ptačí rezervace Kalametiya, koloniální přístav Galle a odpočinek na zlatých plážích letoviska Hikkaduwa.

Colombo – Pinnawala – Sigiriya – Lion Rock – Polonnaruwa – ajurvédská zahrada – Kandy – Peradeniya – Nuwara Eliya – NP Horton Plains – Nanu Oya – Ella – 9 Arches Bridge – vodopády Ravana – Buduruwagala  – NP Yala – Kataragama – Kalametiya – Rekawa – Kalametiya – Mulkirigala – gejzír Hoo-maniya – Galle – Hikkaduwa

Zájezd provází Petr Horák,****garance malé skupiny.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy s průvodcem na Srí Lanku. 2. den zájezdu****
V dopoledních hodinách přílet doCOLOMBAa přejezd k návštěvě nejstaršího sirotčince slonů PINNAWALA, kde se starají o zraněné slony a opuštěná mláďata. Tato organizace spolupracuje i se ZOO Praha. Seznámíme se s výrobou ručního papíru z trusu slonů a zájemci se mohou na slonovi svést. Ubytování uprostřed svěží tropické zeleně s bazénem. 3. denzájezdu
Po snídani nás čeká výstup na LION ROCK (Lví skálu) s legendární pevností SIGIRIYA(UNESCO) tzv. osmým divem světa – chráněný skvost s pozůstatky paláce krále Kassiapy a panoramatickými výhledy na smaragdové srdce ostrova, systémem jezírek a freskami svůdných nebeských krasavic na stěně skály. Po sestupu se zastavíme v tradiční řezbářské dílněa projdeme se po historickém městě POLONNARUWA(U­NESCO),****kte­ré se dělí na královskou, chrámovou a klášterní část. Shlédneme velmi propracovaný systém zavlažování rýžových políček, který je spojený s moudrostí bývalých panovníků. Návrat na hotel. 4. denzájezdu
Dnes začneme stoupat do hor přes oblast Matale, zde navštívíme ayuverdskou kořeninovou zahradua hinduisticky chrám plodnosti. Od­poledne královské město KANDY (UNESCO), ležící na stejnojmenném jezeře, navštívíme chrám relikvie Buddhova zubu a hinduistické bohyně Pattini, která chrání rodinu. Navečer se budeme bavit představením tradičních tanců v krojích. Ubytování v Kandy. 5. denzájezdu
Nejproslulejší botanická královská zahrada ostrova PERADENIYA, nás vrátí do dob starých rodů, zvelebující své říše, časů koloniálních mocností i fotografického putování pánů Zikmunda a Hanzelky. Dále se seznámíme s opracováním drahých kamenů a výrobou hedvábí v místních rukodělných dílnách. Pokračujeme do hor přes nádhernou krajinu Ramboda s mnoha čajovými plantážemi a vodopády. Zastavíme se v čajové továrně jejíž vybavení pochází z Belfastu, kde byl postaven Titanic. Ochutnávka čaje nám pomůže rozeznávat jeho druhy a pak si koupit ten nejlepší. Program ukončíme na tržišti NUWARA ELIYA – nejvýše položené město, město světla, které bylo kdysi ovládáno anglickými a skotskými pěstiteli a je stále poseté koloniálními bungalovy. Ubytování v Nuwara Eliya. 6. denzájezdu
****NP HORTON PLAINS** (UNESCO), pro zájemce je připraven fakult. výlet do krásné tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 70 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 – 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům – BAKER´S FALLS až k vyhlídce Konec světa, zde náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud sám název vyhlídky. Návrat a odpoledne pokračujeme horami do BADULLA – NANU OYA, odtud jízda historickým vlakem do horského městečka ELLA. Výhledy, které se nabízí za okny vlaku, patří mezi ikonické záběry ze Srí Lanky a vy je spatříte na vlastní oči – čajové plantáže, strmé pláně, divoká příroda, vodopády, starý most s oblouky – nezapomenutelný zážitek pro každého. Ubytování v oblasti Wellawaya. 7. den zájezdu
Po snídani se vydáme autobusem a poté pěšky k slavnému mostu9 ARCHES BRIDGE, nazývaný také „Most v oblacích“, jeden z nejlepších příkladů železničního stavitelství koloniální éry v zemi. Návrat do městečka ELLA tuk tukem. Pokračujeme prohlídkou vodopádů RAVANA a kolosální sochy Buddhy vytesané ze skály v BUDURUWAGALA dle mahayanské školy. Odpoledne safari v NP YALA, kde budeme i ubytováni v Oak Ray Wild Yalla. Projížďka jeepy a pozorování zvěře, kde kromě stád slonů a exotického ptactva můžeme vidět také levharty, leopardy, medvědy pyskaté, sambary, jeleny indické, krokodýly, vodní buvoly, opice aj. 8. denzájezdu
****Jižní pobřeží Srí Lanky a Indický oceán. ** Dopoledne se podíváme do chrámu boha SkandyKATARAGAMA. Zdejší slavnosti opět popsali a natočili cestovatelé Hanzelka a Zikmund. Odpoledne nás čeká projížďka na člunech v ptačím rájiKALAMETIYA. ** Ubytování na pláži v autentických cabanas u krásné pláže v palmovém háji. V nočních hodinách možnost zajímavého fakult. výletu – návštěva REKAWY– pozorování mořských želv s místním odborníkem z tamního výzkumného centra. 9. denzájezdu
Ráno opustíme Tangalle, čeká nás zastávka u skalního chrámu KobraMULKIRIGALA, jde o buddhistický areál s jeskyněmi ze 3. stol. Zastávka u gejzíru HOO-MANIYA. Pokračujeme jižním pobřežím Srí Lanky – rybáři na kůlech, želví farma, líheň Koggala a jiné zajímavé cíle. Příjezd do historického města GALLE(U­NESCO), které má tvar pevnosti z doby holandských kolonistů, patří k nejzachovalejším koloniálním městům celé Asie a je považováno za nejkrásnější městečko Srí Lanky. Město je známé jako biblický Šalamounův Tardiš. Krátký přejezd na jihozápad ostrova, kde jsou ty nejkrásnější pláže se zlatavým pískem. Zde se na 2 noci ubytujeme na korálovém pobřežíHIKKA­DUWA. 10. denzájezdu
Volný denu Indického oceánu – Hikkaduwa. Pro zájemce jsou připraveny následující fakult. výlety: Mirissa – pozorování velryb nebo safari na řece Madu cca 80 USD nebo návštěva Galle cca 20 USD. 11. denzájezdu
Relaxace, odpočinek – Hikkaduwa, dle letového řádu transfer na letiště do Colomba, odlet do ČR. 12. denzájezdu
Přílet do Prahy.

Cena zahrnuje

Let. přepravu Praha – Colombo a zpět, CENA LETENKY NA VYŽÁDÁNÍlet. taxy, transfer z/na letiště,dopravu klim. minibusem na Srí Lance,přejezd vlakem 6.den do Ella,9× ubytování v hotelu****/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,9× polopenzi,místního průvodce,z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V tomto případě bude zabezpečen svoz z/na letiště.průvodce CK 

Cena nezahrnuje

Vízum,Srí Lanské pojištění,vstupné (doporučujeme částku cca 180 USD vč. safari v NP Yala ),fakultativní služby,v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,– Kč/os.bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 9900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 1420 Kč 

Nástupní místa

08.03. – 19.03. odjezd L2
14.11. – 25.11. odjezd L2

Podnadpis

PAMÁTKY UNESCO, NÁRODNÍ PARKY + JIŽNÍ POBŘEŽÍ A MOŘE

Podnadpis2

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SRÍ LANKA 2023 + POBYT U INDICKÉHO OCEÁNU

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)

Hotel ***/****

Ikony pro web

Tip

Vstupní vízum

Vstupní vízum na Srí Lanku – za poplatek 900 Kč/os – vyřídí CKSrí Lanské zdravotní pojištění – za poplatek 300 Kč/os – vyřídí CK
O potřebných formalitách ohledně víza i sjednání povinného pojištění budeme včas informovat.

Příznaky termínů

CL325–23–2%Doobsazení pro muže

Doprava

Letecky Praha – Colombo s přestupem a zpět, po destinaci se budeme pohybovat místním klim. autobusem.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
9× ubytování v hotelu ****/*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
9× polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2021) – ceny v LKR

Vstupy:
Pinnawala 3 000 LKR
Sigiriya – Lví skála 30 USD
Hortonske pláně 70 USD
Chrámy Polonnaruwa 25 USD
Matale – chrám 500 LKR uvnitř, 250 LKR exteriér
Kandy chrám Buddhova zubu 2 000 LKR
Kandy tance – představení 2 000 LKR
Kořeninová zahrada a čajová plantáž zdarma
Královská botanická zahrada 2 000 LKR
Buduruwagala chrám 750 LKR
Kataragana – chrám boha Skandy zdarma
Rekawa noční pozorování želv 20 USD
Želví farma 1 500 LKR
Rybáři na kůlech 300 LKR
Kalametiya – ptačí ráj na člunech 3 000 LKR
Tuk-Tuk Ella 2 000 LKR
Mulkirigala – chrám Cobra 1 000 LKR
Hoo-Maniya – gejzír 250 LKR
Galle – Námořní muzem 1 000 LKR
NP Yala – safari 60 USD
Celková částka na všechny vstupy vč. safari v NP Yalla je v přepočtu cca 180 USD.
Není podmínkou všechny vstupy absolvovat.


******DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Peníze na vstupy dle programu je nutno vyměnit hned při příletu do Colomba na letišti. Na fakultativní výlety a vstupy doporučujeme částku cca 180 $ (není nutné absolvovat vše). Jinak na stravu doporučujeme cca 15 $ /den. Na spropitné řidičům, místnímu průvodci, pro místní personál – průvodce z místa, hlídání bot u chrámů, řidiče, nakládku zavazadel do autobusu doporučujeme cca 80 $.

UPOZORNĚNÍ KE VSTUPŮMPři vstupu do chrámů musejí mít muži dlouhé nohavice, ženy dlouhé sukně!!!Kolem chrámů je povoleno chodit pouze naboso, ale kvůli rozpálené půdě (v jarním termínu) od sluníčka nebo blátě v podzimním termínu) doporučujeme chodit v ponožkách. Vzít si starší ponožky sebou cca 3 páry většinou jsou tak špinavé, že se nedají ani vyprat. Do chrámů musí mít každý zahalená ramena a oděv minimálně pod kolena, spíše jsou již vyžadovány dlouhé kalhoty/sukně­.Vyzouvat se musí také při vstupu do jednotlivých památek. Nesmí se zde fotit zády, pouze předem, max. bokem.Vždy a všude je nutné platit tzv. spropitné (tips), nezapomeňte tedy drobné, opravdu je to nutnost, kterou vždy na Srí Lance vyžadují.

MĚNA A KURZ
Národní měnou je **Srílanská rupie (LKR).
1 USD ($) = cca 172 LKR.
Srílanské banky Vám bez problémů vymění eura, americké dolary i britské libry. V blízkosti turistických center se nacházejí bankomaty. Cestovní šeky se nepřijímají, ale dá se zde platit i kreditní kartou ve větších obchodech a restaurací, ale ne všude. Doporučujeme platit spíše hotovostí a bankomaty využívat jen na hotelech.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
** – Pro vstup na Srí lanku je vyžadován cestovní pas ČR platný alespoň šest měsíců ode dne vstupu na území Srí Lanky**.

 • Od cestujících přijíždějících na Srí Lanku z endemických oblastí žluté zimnice (zpravidla z Afriky) se vyžaduje mezinárodní očkovací průkaz s potvrzeným očkováním proti této chorobě.
 • Každý návštěvník se musí prokázat kromě pasu i zpáteční letenkou a doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu.
 • Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.
 • Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

  Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.
  Podle nařízení evropského parlamentu a rady (es) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 sb., skončilo dnem 1. Července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. Června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.

  VSTUPNÍ VÍZUM
  Pro vstup na Srí Lanku potřebuje občan České republiky v každém případě vízum
  , ať je účel cesty jakýkoliv. Turistické vízum se našim občanům uděluje za poplatek 1.000 Kč (zajišťuje CK Redok Travel), zpravidla opravňuje k jednomu vstupu, maximální délka pobytu je 30 dní a lze jej prodloužit. Před odletem je třeba vyplnit imigrační formulář – také zajistí CK.

  OČKOVÁNÍ
  Očkování není povinné, avšak turistům směřujícím na Srí Lanku se doporučuje vakcinace proti břišnímu tyfu, žloutence typu A i B a tetanu. V námi navštívených oblastech není ani nutné mít obavu z malárie, avšak pro psychický pocit doporučujeme vzít si antimalarika sebou, ale určitě nepoužívat předem! Opravdu to není nutné! Potvrzení o očkování proti žluté zimnici je vyžadováno od všech osob starších jednoho roku, jež na Srí Lanku přijíždějí ze země s běžným výskytem této nemoci.
  Na Srí Lance se v hojném počtu vyskytují komáři, doporučujeme koupit repelent proti tropickému hmyzu, který se dá koupit v každé lékárně. Většina hotelů má na pokoji aparáty do zásuvek proti komárům, doporučujeme mít i vlastní.
  Moskytiéry nejsou na hotelích dostupné.

  ******CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
  Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

  Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s p­ojišťovnou UNIQA a.s.

  Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
  Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
  Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
  Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
  Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
  Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
  Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
  Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
  Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
  Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

  Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách . Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

  Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na**

Časový posun, počasí

ČASOVÝ POSUN
Srí Lanka je v časovém pásmu GTM +4,5 hod.
Dubaj je v časovém pásmu GTM + 3 hod.

POČASÍSrí Lanka se nachází v tropickém podnebném pásmu s vysokými teplotami okolo 30°C a náhlými krátkými a intenzivními dešti. Doporučujeme lehké letní oblečení, při výletech dlouhý rukáv / lehké kalhoty na ochranu proti komárům, repelent, pohodlnou turistickou obuv, pokrývku hlavy a opalovací krém s vysokým faktorem. V průběhu dne vás kdykoliv může zastihnout déšť, mějte s sebou pláštěnky (pozor – do některých NP je zakázáno vnášet jakýkoliv plast), př. větrovku. Vezměte si také jedno teplejší oblečení, při noclehu na vysočině bývají rána chladnější i deštivé v podzimním termínu. V jarním termínu bývá sucho a teplo.

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY
Elektrické napětí je zde standardních 230–240 voltů. Standardní ale nejsou zásuvky – je třeba pořídit si adaptér(na Srí Lance lze zakoupit na místě, často se hodí adaptér pro GB ). Zástrčky jsou nejčastěji britského typu, k nimž je pak potřeba redukce, některé resorty mají zásuvky přizpůsobeny přímo evropských normám.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Dillí – Embassy of the Czech Republic
50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, 110 021 New Delhi
Telefon: +91/11 2415 5200
Fax: +91–11–2415 5270
Nouzová linka: +91 9910999460
E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz
Časový posun: +3,5 hod v době letního času, +4,5 hod v době zimního času
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.00 – 16.30
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek 09.00 – 11.00

Honorární konzulát Kolombo
60/1, Park Street, Colombo
Telefon: +94 115 559 083
Fax: +94 115 559 084
E-mail: colombo@honorary.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 9.00 – 17.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +94
Záchranná služba: 110
Národní bezpečnostní linka: 118
Policie: 119
Vládní pomoc: 1919

******DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí

Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY**
Příjezd na Srí Lanku:

 • Existuje povinnost ohlásit celníkům dovoz hotovosti v hodnotě přesahující 15.000,– USD, doporučuje se však deklarovat již hotovost přesahující 5.000,– USD.
 • Bez cla může každá osoba dovézt na Srí Lanku věci osobní potřeby a dárky v hodnotě až 250,– USD, včetně 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 375 gramů tabáku, dále 2 láhve vína, 1,5 litru lihovin, osobní parfémy a 250 ml toaletní vody.
 • Všichni cestující jsou povinni deklarovat při vstupu drahé kovy, zbraně, drogy, narkotika a veškeré zboží obchodní povahy. Cizinec může být požádán o vyplnění zavazadlového prohlášení Baggage Declaration Form.
 • Na Srí Lanku se nesmí dovážet narkotika a drogy, indická a pákistánská měna a pornografická a erotická literatura.

  Odjezd ze Srí Lanky:
 • Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt maximálně 250 srílanských ru­pií.
 • Před odjezdem ze Srí Lanky se od 1. ledna 2017 platí letištní poplatek (tzv. Embarkation Tax) ve výši 7.000,– srílanských rupií nebo 50,. USD, pokud není zahrnut již v letence.
 • Celníkům je nutné ohlásit vývoz hotovosti v hodnotě přesahující 5.000,– USD a zároveň doložit její původ. Pokud tyto prostředky na Srí Lanku cestující dovezl, musí předložit formulář „Exchange Control, Form D“, který cestující vyplnil při příjezdu na Srí Lanku a nechal potvrdit při vstupní kontrole.
 • Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt bez cla vše, co bylo dovezeno a deklarováno, dále až 10 kg čaje a zboží zakoupené pro běžnou osobní potřebu a suvenýry. Pokud jde o alkoholické nápoje, lze ze Srí Lanky vyvézt bez cla až 1,5 litru tvrdého alkoholu a max. 2 láhve vína.
 • Povoluje se dovézt dárek či suvenýr v maximální hodnotě 1000 srílanských ru­pií.
 • Ze Srí Lanky se nesmí vyvážet zlato, platina, stříbro, starožitnosti, drahokamy, ani polodrahokamy (ani v zakoupených špercích), slonovina, narkotika, zbraně a munice, zvířata a rostliny. Na případně zakoupené šperky, je třeba mít certifikát z obchodu nebo dílny.

  DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
  - Voda z vodovodu není pitná. Pijte výhradně vodu kupovanou balenou a zkontrolujte neporušenost uzávěru. Vodou je třeba šetřit, je jí nedostatek. Použitý toaletní papír se odkládá do zvláštních košů, nikoli do záchodu. Ve zvýšené míře dodržujte základní hygienické návyky.**
 • Doporučujeme zbytečně si s sebou z ČR nebrat moc šperků a veškeré věci si chránit proti odcizení. Na mnoha hotelích jsou trezory nebo si nechávejte cennosti na recepci hotelu. Za případné odcizení peněz, dokladů nebo šperků nenese nikdo odpovědnost.
  - Na Srí Lance se vaří převážně ostrá jídla.
  - **Špatné zacházení s buddhistickými obrazy a artefakty je vážným přestupkem a turisté za to bývají odsouzeni. Nefoťte se před sochou Buddhy.
 • Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK- Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.- CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.- Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.- Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.- Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.- Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.- Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.- CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.
  V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

  Program zájezdu
  dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!


  DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY****Co si můžete vzít do příručního zavazadla:
  Je nepřípustné brát na palubu letadla nože, nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty, krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo (doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.
  Doplňující postupy bezpečnostních kontrol
  Evropská komise zavádí povinné vyjímání elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení (bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh kontrol.Více informací o bezpečnostních pravidlech letiště Praha:
  Doprava na/z letiště v Praze

  Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín" nebo ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.
  Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze
  Ve spolupráci se společností GO Parking můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu, popřípadě navštívit přímo oficiální stránky Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na
Srí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdySrí Lanka – Za Krásami Exotického ostrova - Pobytové zájezdy

Doprava

Svozová a nástupní místa u autokarových zájezdů

Trasa A Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250) – základní trasa CK nebo v obráceném pořadí dle výjezdu z republiky. Trasa bude plánována efektivně tak, aby vaše cestování po republice bylo co nejkratší.

Trasa B Karviná (+450), Ostrava (+450), Nový Jičín (+450), Hranice (+350), Olomouc (+250)

Trasa C Brno, Velké Meziříčí, Jihlava – Pávov, Humpolec, Praha (dle výjezdu z ČR i v obráceném pořadí)

Trasa D Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Brno (+200)

Trasa E Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Frýdek Místek, Český Těšín, Brno (+150)

Trasa F Plzeň (-200)

Trasa G Trutnov (+300), Dvůr Králové n. Labem (+300), Náchod (+200), Jaroměř (+100)

Trasa H Brno (+400), Olomouc (+300), Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa I Chrudim (+330), Pardubice (+330), Hradec Králové (+330), Svitavy (+430), Praha

Trasa J Brno (+400), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa K Brno (+330), Velké Meziříčí (+330), Jihlava – Pávov (+330), Humpolec (+330), Praha

Trasa L Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+200), Česká Třebová (+100)

Trasa M Pardubice (+300), Hradec Králové (+300), Vysoké Mýto (+250), Litomyšl (+250), Svitavy (+200), Letovice (+200), Brno

Trasa N Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha

Nástup České Budějovice – trasa u zájezdů směřujících do Rakouska a Itálie, vede téměř vždy přes České Budějovice, u těchto zájezdů je zde možný nástup. Ostatní zájezdy – svozy za příplatek a nástupní místa na vyžádání v CK.


Podobné zájezdy

Srí Lanka a Seychelské ostrovy

Země: Srí Lanka

Typ: Poznávací zájezdy

Termíny: Říjen - Září

Délka pobytu: 14 dnů

č. zájezdu: 270143/72
snídaně
letecky
od94 827,-/osoba
  -27%sleva
  Šrí Lanka – turistika v ráji

  Šrí Lanka – turistika v ráji

  Země: Srí Lanka

  Typ: Poznávací zájezdy

  Termíny: Duben

  Délka pobytu: 16 dnů

  č. zájezdu: 453359/133
  snídaně
  letecky
  od62 800,-/osoba
   Šrí Lanka – velká cesta

   Šrí Lanka – velká cesta

   Země: Srí Lanka

   Typ: Poznávací zájezdy

   Termíny: Březen

   Délka pobytu: 16 dnů

   č. zájezdu: 453391/133
   polopenze
   letecky
   od69 800,-/osoba

    Mohlo by vás zajímat:

    Pobytově poznávací zájezdy

    Pobyty s výlety

    Pobyt s výlety, ubytování na jednom místě a v ceně výlety. Levné zájezdy letecky a autobusem. Pobytově poznávací zájezdy do Itálie, Řecka, Španělska, Francie.

    Poznávací zájezdy

    Poznávací zájezdy letecky i autobusem z Brna, Prahy a Ostravy a dalších měst.

    Poradíme při výběru správného poznávacího zájezdu, aby jste se nehonili a užili si zážitky plnými doušky.

    Poznávací a pobytové zájezdy Kuba

    Nabídka pobytových, poznávacích a pobytově poznávacích zájezdů na karibský ostrov Kuba. Jsme specialisté na tuto destinaci. Poznejte tu pravou Havanu!

    Aktuálně

    21.7.2023

    Velký okruh Slovinskem

    Poslední volná místa na autobusový zájezd po krásách Slovinska od 22.8. do 27.8.2023

    20.7.2023

    Poslední volná místa do Londýna!

    Poslední volná místa na jedinečný letecký poznávací zájezd z Londýna do srdce Anglie.

    20.7.2023

    Last Minute Kalábrie

    doprodej leteckých zájezdů do 4* rezortu Villaggio Borgo degli Ulivi v Kalábrii, letecky z Prahy, v termínu 24.7.-31.7.2023.

    RSS, více aktualit