Polsko – Wroclaw a Polské Zahrady

č. zájezdu: 491939/26
od5 225,-/osoba
Polsko – Wroclaw a Polské Zahrady

Polsko – Wroclaw a Polské Zahrady

Země: Polsko


Stravování: snídaně
Doprava: autobusem

Typ zájezdu: Pobytové zájezdy, Poznávací zájezdy

Termíny: Květen, Červen

Délka pobytu: 3 dny


Možnosti dopravy

 • autobusem

Možnosti stravování

 • snídaně

Anotace

Nechte se unést vůní a barvami a vstupte do světa květinové krásy v botanických zahradách Polska, které jsou jedinečnými oázami klidu, barev a vůní. Zveme vás na pohodový poznávací zájezd do jarního Polska, kde si vychutnáme kvetoucí krásu přírody a objevíme nové druhy rostlin a stromů. Navštívíme Wojslawice – jednu z nejvýznamnějších zahrad, prohlédneme si starobylou Wroclaw vč. proslulé Japonské zahrady. Gliwice nám nabídnou tropický svět a Jaworzno „Polské Maledivy“ jsou známé svou jedinečnou kombinací parku a tyrkysových jezer. Tak neváhejte a připojte se k nám na této cestě do polských zahrad, kde se můžete zrelaxovat a zároveň se dozvědět spoustu zajímavostí o rostlinách.

Wojslawice – Wroclaw – Malujowice – Plawniowice – Gliwice – Jaworzno – Goczalkowice

Program zájezdu

1. den zájezdu
V ranních hodinách odjezd z ČR směr Trutnov – Polsko. První zastávkou budou WOJSLAWICE - prohlídka jedné z nejvýznamnějších dendrologických zahrad nejen ve Slezsku, ale i celém Polsku. Byla založena již roku 1821 v období romantismu, kdy zakládání výstavných zahrad bylo velkou módou. Zahrada má více než 10 tisíc rostlin, které jsou rozděleny do různých sekcí, včetně alpinia, skalniček a kvetoucích keřů. V zahradě najdeme také několik exotických skleníků, které obsahují rostliny ze subtropických a tropických oblastí. Součástí návštěvy bude i komentovaná prohlídka. Pokračujeme do nedalekého starobylého města WROCLAW. V první části prohlídky navštívíme navštívíme proslulou Japonskou zahradu a prohlédneme si zvenčí Halu století (Unesco), poté budeme pokračovat podvečerní prohlídkou STARÉHO MĚSTA - Rynek, perla goticko-renesanční měšťanské architektury – Radnice, řada architektonicky zajímavým městských domů – v jednom z nich, Pod Zlatým sluncem, bydleli během svých návštěv Wroclawi císařové Rudolf II. a Ferdinand II., kostel sv. Máří Magdaleny s mostem Pokutnic, jenž je opředen nejednou legendou, slavné pohádkové domy Jeníček a Mařenka a po cestě ke katedrále sv. Jana Křtitele množství pracovitých či dovádivých Krasnoludków (trpaslíků), kteří již patří ke koloritu města…

2. den zájezdu
WROCLAW – návštěva botanické zahrady Wroclawské univerzity, která je perlou na Ostrově Tumském. Zahrada založena již roku 1811 má rozlohou více jak 7 ha a více než 10 tis. druhů rostlin, včetně tropických a subtropických druhů, jako jsou palmy, banány a orchideje. Přes MALUJOWI­CE v krajině kolem řeky Odry – zastávka k prohlídce gotického kostela sv. Jakuba, postaveného kolem r. 1250 a PLAWNI­OWICE, kde si prohlédneme novorenesanční zá­mek a zámecký park, který byl chloubou magnátského rodu Ballestrémů, dojedeme do města Gliwice na ubytování..

3. den zájezdu

GLIWICE - procházka k selankové gradovně, využívané pro léčebné účely, prohlídka nově zpřístupněného a rozšířeného Pal­mového skleníku, kde na 2000 m2 spatříme tropický svět či pavilon sukulentů a další zajímavosti. Pokračujeme na „Polské Maledivy“ do moderně pojatého přírodního vycházkového okruhu u JAWORZNA, procházka parkem Gródek kolem 2 tyrkysových jezer, celou krásnou trasu arboreta upravuje Slezská botanická zahrada. V samém závěru před odjezdem domů navštívíme GOC­ZALKOWICE – KAPIAS, prohlídka ukázkových zahrad s možností zakoupení rostlin a botanických potřeb. Ve večerních hodinách příjezd do ČR.

Cena zahrnuje

Dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),2× ubytování v hotelu**

 • 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,2× snídaně, průvodce CK

Cena nezahrnuje

Vstupy, fakult. služby a vše ostatní co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 1400 Kč (povinné při nedoobsazení), 2× večeře 900 Kčkomplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

Nástupní místa

30.05. – 01.06. Odjezd A

Podnadpis

PŘES KVETOUCÍ ZAHRADY A PARKY NA POLSKÉ MALEDIVY

Podnadpis2

POZNÁVACÍ ZÁJEZD POLSKO 2025

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
---

Hotel***

Ikony pro web

Tip@oblíbené

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
2× ubytování v hotelu *** – 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
2× snídaně. Za příplatek 900 Kč 2× večeře. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Orientační ceny

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (připra­vujeme) – ceny v PLN
Arboretum Wojslawice – 52 PLN, zlevněné 42 PLN
Japonská zahrada Wroclaw – 21 PLN, zlevněné 14 PLN
Botanická zahrada WU – 30 PLN, zlevněné 20 PLN
Věž katedrály ve Wroclawi – 25 PLN, zlevněné 20 PLN
Kostel sv. Jakuba Malujowice – 10 PLN
Zámek + park Plawniowice – 33 PLN
Palmový skleník Gliwice – 10 PLN

******DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 200 PLN, není podmínkou všechny objekty navštívit. Vstupné se hradí v hotovosti. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

MĚNA A KURZ**
Polský zlotý (značení PLN), 1 PLN = cca 5,7 Kč

Cestovní dokumenty, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

******CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s p­ojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách . Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na **

Doplňující info k zájezdu

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí v Polsku je, jako v České republice 230 V. Zástrčky je s dvojicí kulatých kolíků s průměrem 4,8 mm a roztečí 19 mm. Zásuvka má pak dva otvory pro kolíky, kovové uzemňovací písky na horní a spodní straně a vodí zářezy po stranách. Zástrčka i zásuvka jsou symetrické. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

******VELVYSLA­NECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Varšava – Ambasada Republiki Czeskiej
ul. Koszykowa 18, 00–555 Warsaw
Telefon: +48/225251–850,890, OEÚ +48/225251–857,856, hospodář +48/225251–864, přidělenec obrany +48/225251–872,873
Fax: +48/225251898, KO +48/226217234, OEÚ +48/225251877, přidělenec obrany +48/226255370
Nouzová linka: +48/608298988 – v mimopracovní době pouze pro případy nouze českých občanů na území Polska
E-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.00 – 16.30
úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí – čtvrtek 09.00 – 12.00

Konzulární oddělení velvyslanectví Varšava
Al. Róz 12, 00 556 Varšava, Polsko, 00–556 Warsaw
Telefon: +48/225251850, +48/225251890, služba po pracovní době : +48/608298988
Fax KO: +48/226217234
Nouzová linka: +48/608298988
E-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
Konzulární působnost: pro celou Polskou republiku
Provozní hodiny úřadu pro veřejnost: pondělí – čtvrtek 09 – 12.00

******DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tel. předvolba: +48
112 bezplatná tísňová linka (jak z mobilního telefonu, tak z pevné linky)
997 policie (doporučení – volat raději 997, linka 112 bývá často nedostupná)
998 hasiči
999 zdravotnická záchranná služba
986 obecní (městská) policie

******DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí

Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

********CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Osoby přijíždějící do Polska z jiného členského státu mají právo jednorázově dovézt bez cla věci zakoupené během cesty pod podmínkou, že jsou určeny k osobnímu užitku a jsou v omezeném množství (v souladu se zněním čl. 34 polského zákona o spotřební dani). Jedná se například o maximálně:

800 kusů cigaret
400 kusů malých doutníků (do 3 g jeden)
200 kusů doutníků
1kg tabáku
10 litrů destilátu
20 litrů vermutu
90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů perlivého)
110 litrů piva

Osoby, které nedovršily 17 let věku nemohou převážet alkohol a tabákové výrobky. Zaniká možnost žádat o vrácení VAT (DPH) na zboží zakoupené v Polsku. Více informací najdete na webové stránce: 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
** – Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK- Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.- CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.- Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.- Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.- Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.- Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.- Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.- CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.
V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

Polsko – Wroclaw a Polské ZahradyPolsko – Wroclaw a Polské ZahradyPolsko – Wroclaw a Polské ZahradyPolsko – Wroclaw a Polské ZahradyPolsko – Wroclaw a Polské ZahradyPolsko – Wroclaw a Polské Zahrady

Doprava

Svozová a nástupní místa u autokarových zájezdů

Trasa A Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250) – základní trasa CK nebo v obráceném pořadí dle výjezdu z republiky. Trasa bude plánována efektivně tak, aby vaše cestování po republice bylo co nejkratší.

Trasa B Karviná (+450), Ostrava (+450), Nový Jičín (+450), Hranice (+350), Olomouc (+250)

Trasa C Brno, Velké Meziříčí, Jihlava – Pávov, Humpolec, Praha (dle výjezdu z ČR i v obráceném pořadí)

Trasa D Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Brno (+200)

Trasa E Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Frýdek Místek, Český Těšín, Brno (+150)

Trasa F Plzeň (-200)

Trasa G Trutnov (+300), Dvůr Králové n. Labem (+300), Náchod (+200), Jaroměř (+100)

Trasa H Brno (+400), Olomouc (+300), Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa I Chrudim (+330), Pardubice (+330), Hradec Králové (+330), Svitavy (+430), Praha

Trasa J Brno (+400), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa K Brno (+330), Velké Meziříčí (+330), Jihlava – Pávov (+330), Humpolec (+330), Praha

Trasa L Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+200), Česká Třebová (+100)

Trasa M Pardubice (+300), Hradec Králové (+300), Vysoké Mýto (+250), Litomyšl (+250), Svitavy (+200), Letovice (+200), Brno

Trasa N Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha

Nástup České Budějovice – trasa u zájezdů směřujících do Rakouska a Itálie, vede téměř vždy přes České Budějovice, u těchto zájezdů je zde možný nástup. Ostatní zájezdy – svozy za příplatek a nástupní místa na vyžádání v CK.


Podobné zájezdy

Polské Trojměstí a písečná kosa Hel

Polské Trojměstí a písečná kosa Hel

Země: Polsko

Středisko: Gdyně

Typ: Pobytové zájezdy

Termíny: Říjen

Délka pobytu: 4 dny

č. zájezdu: 491093/109
snídaně
autobusem
od4 199,-/osoba
  Last minute
  -33%sleva
  KORONA - Wroclaw

  KORONA - Wroclaw

  Země: Polsko

  Středisko: Dolní Slezsko - Wrocław

  Typ: Pobytové zájezdy

  Termíny: Červenec - Prosinec

  Délka pobytu: 3 až 8 dnů

  Osob: 1-2, 1 osoba

  č. zájezdu: 484774/62
  snídaně
  vlastní doprava
  od2 898,-/osoba
   First minute
   -23%sleva
   Polsko - Adventní Krakov a Vratislav

   Polsko - Adventní Krakov a Vratislav

   Země: Polsko

   Typ: Pobytové zájezdy, Poznávací…

   Termíny: Prosinec

   Délka pobytu: 2 dny

   Osob: 1-2, 1-3, 1 osoba

   č. zájezdu: 480795/26
   snídaně
   autobusem
   od3 119,-/osoba
    First minute
    -8%sleva

    Mohlo by vás zajímat:

    Poznávací a pobytové zájezdy Kuba

    Nabídka pobytových, poznávacích a pobytově poznávacích zájezdů na karibský ostrov Kuba. Jsme specialisté na tuto destinaci. Poznejte tu pravou Havanu!

    Pobytově poznávací zájezdy

    Pobyty s výlety

    Pobyt s výlety, ubytování na jednom místě a v ceně výlety. Levné zájezdy letecky a autobusem. Pobytově poznávací zájezdy do Itálie, Řecka, Španělska, Francie.

    Pobytové zájezdy pro seniory

    Pobytové zájezdy k moři pro seniory 55+ se slevou. Výhoda komfortního ubytování, delegát s individuálním přístupem. Zájezdy do Španělska, Řecka, Albánie, Portugalska, Itálie, Maďarska, Chorvatska.

    Aktuálně

    16.7.2024

    First minute poznávací zájezdy

    Nabízíme mimořádné slevy na oblíbené poznávací zájezdy do všech bezpečných zemí na sezónu 2024-2025

    5.6.2024

    Fjordy a další klenoty Norska

    Poslední volná místa na červencový termín 2024! Sleva 2000 Kč pro osoby starší 55 let

    11.4.2024

    Island nejen pro seniory 55+

    Během zájezdu navštívíte ikonická místa, jako je národní park Þingvellir (UNESCO), gejzír Strokkur, vodopád Gullfoss, termální bazén pod otevřenou oblohou a další.

    RSS, více aktualit