Poznávací zájezd Perly západní Kanady

Velký okruh Britskou Kolumbií a Albertou

č. zájezdu: 318331/33
vyprodáno
Poznávací zájezd Perly západní Kanady na 15 dní

Poznávací zájezd Perly západní Kanady

Země: Kanada

Ubytování: hotel


Stravování: snídaně
Doprava: letecky

Typ zájezdu: Pobytové zájezdy, Poznávací zájezdy

Termíny: žádný termín

Délka pobytu: volitelná


Možnosti dopravy

  • letecky

Možnosti stravování

  • snídaně

Cestovní pojištění od České pojišťovny včetně storna (do 100 000 Kč na osobu) ZDARMA pouze u nás

Nejoblíbenější zájezd do Kanady na českém trhu. Poznáte Vancouver, Kelownu i třeba od světa odříznutý Prince Rupert. To je jen malá ochutnávka toho co Vás čeká.

Nabízíme i ve variantě s výlety v ceně

Minimální počet pouze 6 osob – garance malé skupiny
Během zájezdu urazíte cca 2.355 mil ( 3.770 km )
Zájezd může být směrován opačně
K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.

Program

1. den: VANCOUVER     40 mil / 65 km Odlet z Prahy do Vancouveru /v některých termínech může být přílet do města Seattle v USA/. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting.

2. den: VANCOUVER     25 mil / 40 km Celodenní prohlídka Vancouveru zahrnující největší atrakce tohoto velkoměsta, včetně návštěvy Stanley Parku a Lynn Valley s jedinečným visutým mostem. Fakultativně Vám nabízíme nezapomenutelný let hydroplánem nad městem a mořskou zátokou, návštěvu kina IMAX nové generace s filmem „Fly Over Canada“ a Vancouver Lookout – věž v centru města s 360° výhledem /vše bezvýhradně doporučujeme !!/

3. den: KELOWNA     290 mil / 460 km Časně odjezd přes North Cascades Range, polopouštní krajinou přes městečka Princeton a Penticton k Okanagan Lake,dle počasí koupání v jezeře. Odpoledne příjezd do města Kelowna, prohlídka centra a ubytování.

4. den: NP MT. REVELSTOKE, NP GLACIER     230 mil / 360 km Odjezd do města Revelstoke. Návštěva horského národního parku Mt. Revelstoke, trail kvetoucí horskou přírodou. Pokračování přes národní park Glacier do městečka Golden ztraceného mezi horami, ubytování.

5. den: NP YOHO, CALGARY     190 mil / 300 km Odjezd do národního parku Yoho. Prohlídka peřejí Kicking Horse a impozantních vodopádů Takakkaw. Cestou také uvidíte zdejší proslulé železniční spirálové tunely. Odpoledne příjezd do Calgary, orientační prohlídka města, ubytování a indiv.volno k prohlídce centra města.

6. den: NP BANFF      150 mil / 240 km Odjezd přes Canmore /zde Vám nabídneme fakultativní let helikoptérou nad ledovci a horským masívem Three Sisters/ do slavného letoviska Banff. Cestou navštívíte Kananaskis Valley, které je známé výskytem losů a velkého množství medvědů baribalů. Po ubytování v Banffu následuje prohlídka městečka a jeho okolí. Všem doporučujeme podvečerní návštěvu termálních lázní s výhledem na majestátní vrcholy hor !!

7. den: NP BANFF, NP JASPER      130 mil / 200 km Dopoledne návštěva ikonických jezer Lake Louise a Moraine Lake v národním parku Banff. Nabídneme Vám trail Johnston Canyonem podél horského potoka s několika vodopády, a odpoledne navštívíte jedinečné jezero Peyto Lake známé nepřirozeně zelenou barvou vody. Ubytování ve večerních hodinách.

8. den: NP JASPER     180 mil / 290 km Ráno Vám nabídneme fakultativní let helikoptérou nad pohořím Rocky Mountains, poté následuje odjezd po Icefields Hwy do Jasperu. Po vyhlídce na ledovec Columbia /krátký trek k čelu ledovce/ Vás čeká prohlídka národního parku Jasper včetně stejnojmenného městečka. Nabídneme Vám plavbu na raftu po řece Athabasca jedinečným krajem neporušené horské přírody /fakultativně/. Vaše dnešní cesta pokračuje k úchvatnému jezeru Maligne, kde budete mít možnost absolvovat plavbu lodí /fakultativně/ po jezeře k ostrůvku Spirit Island, známému ze všech pohlednic z parku Jasper. Cestou zpět navštívíte hluboký kaňon řeky Maligne s krásným trailem a několika mosty přes divokou bystřinu… Ubytování v podvečer.

9. den: PP MT. ROBSON      270 mil / 430 km Ráno v případě solidního počasí výjezd proslulou lanovkou na vrchol hory Whistlers nad městem Jasper a shlédnutí jedinečného panoráma hor /jízdné lanovkou není v ceně/. Pokračování cesty do provinčního parku Mt. Robson, trail a pozorování zvěře. V podvečer příjezd do Prince George, ubytování.

10. den: WILLIAMS LAKE, WHISTLER     410 mil / 650 km Dnes Vás čeká celodenní přejezd pozoruhodnou přírodou Britské Columbie do světoznámého lyžařského letoviska Whistler. Cestou přes od civilizace odtržená městečka Quesnel a Williams Lake dávejte dobrý pozor na četné medvědy, losy a jeleny!! Po příjezdu ve večerních hodinách ubytování.

11. den: SHANNON FALLS, NANAIMO     105 mil / 170 km Dopoledne volno k samostatné prohlídce Whistleru, poté odjezd do Horseshoe Bay se zastávkou v městečku Squamish a u majestátního vodopádu Shannon. V Horseshoe Bay se nalodíte na trajekt, kterým doplujete do města Nanaimo na ostrově Vancouver. Ubytování ve večerních hodinách.

12. den: VANCOUVER ISLAND     140 mil / 230 km Volné dopoledne v centru Nanaima k samostatné prohlídce místních zajímavostí, poté relaxační přejezd ostrovem Vancouver, kolem jezera Cowichan do hlavního města Britské Columbie Victoria. Ubytování v odpoledních hodinách.

13. den: VICTORIA Den zahájíme pěší prohlídkou centra Victorie, kterou zakončíme ve středu Inner Harbor, přístavu v centru města.Následuje volné odpoledne k samostatné prohlídce centra Victorie. Fakultativně Vám doporučujeme jedinečný výlet na člunu Zodiac za kosatkami – typickými obyvateli zdejších vod, a let hydroplánem nad Victorií a pobřežím ostrova Vancouver. Poslední večer zájezdu strávíte v romantickém centru Victorie.

14. den: Odlet domů      90 mil / 140 km Dopoledne odjezd trajektem na pevninu. Dle Vašeho letového plánu indiv. volno, shopping, transfer na letiště do Vancouveru a odlet do Prahy /v případě odletu domů v dopoledních hodinách bude přesun na pevninu realizován v předešlý večer/.

15. den: **Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. **

Cena zahrnuje

  • dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět  – letištní poplatky  – 13× ubytování ve 3 hvězdičkových hotelech a motelech  – dopravu klimatizovaným minibusem nebo SUV  – program dle itineráře  – minimálně 8× snídani  – služby průvodce  – komplexní pojištění – zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

pojištění storna zájezdu  – vstupní formality cílové země a tranzitních zemí  – stravu /mimo uvedených snídaní/  – vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu  – spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu  – event. palivové příplatky k fakult. akcím  – poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/

Příplatky

příplatek za jednolůžkový pokoj 28.900

Slevy

  • sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.900  – sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.400

Vancouver

přístavní město v jihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie. Mírné klima a blízkost hor, řek, jezer a oceánu dělá z města populární cíl turistů a sportovců. Ve městě se nachází velký počet muzeíí a galerií. Mezi významné stavby města patří katedrála Christ Church Cathedral.


Doprava

Všechny lety nabízené zákazníkům jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi, a to zásadně linkovými spoji. Letecká doprava přes lantik do místa začátku zájezdu a zpět je většinou s jedním až třemi přestupy. Běžné přestupní časy se pohybují dle lokality od 40 minut do 5 hodin. Zákazník vždy obdrží od zpáteční letenku podle itineráře zájezdu nebo individuální cesty. Odlety na poznávací zájezdy jsou zásadně z Prahy, na přání zákazníka zajistí odlet z jiných letišť za příplek, časy odletů jsou uvedeny v letence. Při přeletech přes lantik je den odletu a příletu, event. první a poslední den zájezdu určen k přepravě.

nemůže vyhovět individuálním žádostem o konkrétní místa v letadle (např. okno, ulička apod.). Za všechny změny v letecké dopravě, které se vyskytnou z jakéhokoli důvodu, odpovídá letecký dopravce. nenese žádnou odpovědnost za zpoždění, přesměrování nebo zrušení letu, stejně jako za časové odchylky způsobené mimořádnými opřeními k zajištění bezpečnosti leteckého provozu, za opoždění letu, ztrátu zavazadel a jiné problémy související s leteckou přepravou. O změnách v letecké přepravě je dopravcem průběžně informována a v případě časového posunu přizpůsobí začátek programu zájezdu.

Základní cena zájezdu zahrnuje letištní, bezpečnostní a palivové taxy při přepravě Praha – cílové místo a zpět. Tyto položky tvoří konečnou cenu zájezdu hrazenou zákazníkem. Změny se řídí bodem 4.6. Všeobecných podmínek. O letištních, bezpečnostních a palivových taxách při vnitrostátních přeletech hrazených v hotovosti zákazníky na místě podá informace při sdělení k odletu. Taxy činí nejvýše 60 USD na celý zájezd. (Týká se pouze Jižní Ameriky). Při vnitrostátních přeletech v severní Americe klienti hradí každé své odbavené zavazadlo na letišti před odletem.

POZEMNÍ DOPRAVA V U.S.A.

CK používá pro jednotlivé zájezdy vozidla americké výroby, a to:

  • autokary smluvních dopravců pro 34–56 osob vybavené klimatizací, WC, televizí a videem (ilustrační fota v katalogu) řízené místním řidičem. Jeho služba je odměňována podle místních zvyklostí tzv. spropitným (tip), které je v USA kalkulováno jako součást mzdy řidiče. Obvyklá výše spropitného činí řidiči 2,5 – 4 USD za osobu a den. Spropitné není kalkulováno v ceně zájezdů a je součástí amerického způsobu života. Toto odměňování se netýká českého průvodce. Se spropitným je potřeba počítat u přenosu zavazadel i u vyšších kategorií hotelů v Severní Americe a zcela běžně u hotelů v Americe Jižní, Střední a v Mexiku (běžná taxa 1 – 2 USD/1 zavazadlo)
  • pro většinu katalogových zájezdů používá CK pronajaté minibusy s klimatizací, okny s protislunečními filtry a přehrávačem s rádiem pro 15 cestujících včetně českého řidiče – průvodce. Zavazadla jsou přepravována v zavazadlovém prostoru v zadní části minibusu, zvláštním cargo vanem (pokud jede více vanů pohromadě)
  • u zájezdů s náročným programem mohou být použity i tzv. minivany pro 6–8 osob řízené českým řidičem – průvodcem s klimatizaci, okny s protislunečními filtry a přehrávačem s rádiem, přeprava zavazadel je shodná s minibusy
  • CK používá také malokapacitní autokary pro 16–34 osob s výbavou srovnatelnou s autokary s výjimkou WC

    U vanů a minivanů platí pravidlo denního postupného střídání míst k sezení (kolování), aby všichni cestující měli stejné podmínky přepravy.

Aktuálně

27.3.2023

Sleva na poznávací zájezdy až 33%

Nabízíme mimořádné slevy na vaše oblíbené poznávací zájezdy plné zážitků do bezpečných zemí celého světa! 530 nových termínů, i na rok 2024 se slevami až 33% Upozornění: Aktuální slevy platí na prvních 4-6 míst na jednotlivé termíny zájezdů. Následně se slevy podstatně snižují.

13.3.2023

Kam vyrazit na Velikonoce?

Neseďte na Velikonoce doma a podívejte se do světa! Každý týden přinesem nový tip na zajímavý zájezd.

9.3.2023

Nový let Praha - Burgas na 7 dnů

rádi bychom Vás informovali, že vzhledem k velkému zájmu o zájezdy do BULHARSKA, přidáváme jeden zkrácený pobyt na 7 DNÍ s odletem z Prahy do Burgasu, a to ve velice žádaném a atraktivním termínu 28.06. - 04.07.2023!!

RSS, více aktualit