Poznávací zájezd Perly západní Kanady

Velký okruh Britskou Kolumbií a Albertou

č. zájezdu: 318331/33
vyprodáno
Poznávací zájezd Perly západní Kanady na 15 dní

Poznávací zájezd Perly západní Kanady

Země: Kanada

Ubytování: hotel


Stravování: snídaně
Doprava: letecky

Typ zájezdu: Pobytové zájezdy, Poznávací zájezdy

Termíny: žádný termín

Délka pobytu: volitelná


Výhody:

Možnosti dopravy

  • letecky

Možnosti stravování

  • snídaně

Cestovní pojištění od České pojišťovny včetně storna (do 100 000 Kč na osobu) ZDARMA pouze u nás

Nejoblíbenější zájezd do Kanady na českém trhu. Poznáte Vancouver, Kelownu i třeba od světa odříznutý Prince Rupert. To je jen malá ochutnávka toho co Vás čeká.

Nabízíme i ve variantě s výlety v ceně

Minimální počet pouze 6 osob – garance malé skupiny
Během zájezdu urazíte cca 2.355 mil ( 3.770 km )
Zájezd může být směrován opačně
K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.

Program

1. den: VANCOUVER     40 mil / 65 km Odlet z Prahy do Vancouveru /v některých termínech může být přílet do města Seattle v USA/. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting.

2. den: VANCOUVER     25 mil / 40 km Celodenní prohlídka Vancouveru zahrnující největší atrakce tohoto velkoměsta, včetně návštěvy Stanley Parku a Lynn Valley s jedinečným visutým mostem. Fakultativně Vám nabízíme nezapomenutelný let hydroplánem nad městem a mořskou zátokou, návštěvu kina IMAX nové generace s filmem „Fly Over Canada“ a Vancouver Lookout – věž v centru města s 360° výhledem /vše bezvýhradně doporučujeme !!/

3. den: KELOWNA     290 mil / 460 km Časně odjezd přes North Cascades Range, polopouštní krajinou přes městečka Princeton a Penticton k Okanagan Lake,dle počasí koupání v jezeře. Odpoledne příjezd do města Kelowna, prohlídka centra a ubytování.

4. den: NP MT. REVELSTOKE, NP GLACIER     230 mil / 360 km Odjezd do města Revelstoke. Návštěva horského národního parku Mt. Revelstoke, trail kvetoucí horskou přírodou. Pokračování přes národní park Glacier do městečka Golden ztraceného mezi horami, ubytování.

5. den: NP YOHO, CALGARY     190 mil / 300 km Odjezd do národního parku Yoho. Prohlídka peřejí Kicking Horse a impozantních vodopádů Takakkaw. Cestou také uvidíte zdejší proslulé železniční spirálové tunely. Odpoledne příjezd do Calgary, orientační prohlídka města, ubytování a indiv.volno k prohlídce centra města.

6. den: NP BANFF      150 mil / 240 km Odjezd přes Canmore /zde Vám nabídneme fakultativní let helikoptérou nad ledovci a horským masívem Three Sisters/ do slavného letoviska Banff. Cestou navštívíte Kananaskis Valley, které je známé výskytem losů a velkého množství medvědů baribalů. Po ubytování v Banffu následuje prohlídka městečka a jeho okolí. Všem doporučujeme podvečerní návštěvu termálních lázní s výhledem na majestátní vrcholy hor !!

7. den: NP BANFF, NP JASPER      130 mil / 200 km Dopoledne návštěva ikonických jezer Lake Louise a Moraine Lake v národním parku Banff. Nabídneme Vám trail Johnston Canyonem podél horského potoka s několika vodopády, a odpoledne navštívíte jedinečné jezero Peyto Lake známé nepřirozeně zelenou barvou vody. Ubytování ve večerních hodinách.

8. den: NP JASPER     180 mil / 290 km Ráno Vám nabídneme fakultativní let helikoptérou nad pohořím Rocky Mountains, poté následuje odjezd po Icefields Hwy do Jasperu. Po vyhlídce na ledovec Columbia /krátký trek k čelu ledovce/ Vás čeká prohlídka národního parku Jasper včetně stejnojmenného městečka. Nabídneme Vám plavbu na raftu po řece Athabasca jedinečným krajem neporušené horské přírody /fakultativně/. Vaše dnešní cesta pokračuje k úchvatnému jezeru Maligne, kde budete mít možnost absolvovat plavbu lodí /fakultativně/ po jezeře k ostrůvku Spirit Island, známému ze všech pohlednic z parku Jasper. Cestou zpět navštívíte hluboký kaňon řeky Maligne s krásným trailem a několika mosty přes divokou bystřinu… Ubytování v podvečer.

9. den: PP MT. ROBSON      270 mil / 430 km Ráno v případě solidního počasí výjezd proslulou lanovkou na vrchol hory Whistlers nad městem Jasper a shlédnutí jedinečného panoráma hor /jízdné lanovkou není v ceně/. Pokračování cesty do provinčního parku Mt. Robson, trail a pozorování zvěře. V podvečer příjezd do Prince George, ubytování.

10. den: WILLIAMS LAKE, WHISTLER     410 mil / 650 km Dnes Vás čeká celodenní přejezd pozoruhodnou přírodou Britské Columbie do světoznámého lyžařského letoviska Whistler. Cestou přes od civilizace odtržená městečka Quesnel a Williams Lake dávejte dobrý pozor na četné medvědy, losy a jeleny!! Po příjezdu ve večerních hodinách ubytování.

11. den: SHANNON FALLS, NANAIMO     105 mil / 170 km Dopoledne volno k samostatné prohlídce Whistleru, poté odjezd do Horseshoe Bay se zastávkou v městečku Squamish a u majestátního vodopádu Shannon. V Horseshoe Bay se nalodíte na trajekt, kterým doplujete do města Nanaimo na ostrově Vancouver. Ubytování ve večerních hodinách.

12. den: VANCOUVER ISLAND     140 mil / 230 km Volné dopoledne v centru Nanaima k samostatné prohlídce místních zajímavostí, poté relaxační přejezd ostrovem Vancouver, kolem jezera Cowichan do hlavního města Britské Columbie Victoria. Ubytování v odpoledních hodinách.

13. den: VICTORIA Den zahájíme pěší prohlídkou centra Victorie, kterou zakončíme ve středu Inner Harbor, přístavu v centru města.Následuje volné odpoledne k samostatné prohlídce centra Victorie. Fakultativně Vám doporučujeme jedinečný výlet na člunu Zodiac za kosatkami – typickými obyvateli zdejších vod, a let hydroplánem nad Victorií a pobřežím ostrova Vancouver. Poslední večer zájezdu strávíte v romantickém centru Victorie.

14. den: Odlet domů      90 mil / 140 km Dopoledne odjezd trajektem na pevninu. Dle Vašeho letového plánu indiv. volno, shopping, transfer na letiště do Vancouveru a odlet do Prahy /v případě odletu domů v dopoledních hodinách bude přesun na pevninu realizován v předešlý večer/.

15. den: **Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. **

Cena zahrnuje

  • dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět  – letištní poplatky  – 13× ubytování ve 3 hvězdičkových hotelech a motelech  – dopravu klimatizovaným minibusem nebo SUV  – program dle itineráře  – minimálně 8× snídani  – služby průvodce  – komplexní pojištění – zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

pojištění storna zájezdu  – vstupní formality cílové země a tranzitních zemí  – stravu /mimo uvedených snídaní/  – vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu  – spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu  – event. palivové příplatky k fakult. akcím  – poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/

Příplatky

příplatek za jednolůžkový pokoj 28.900

Slevy

  • sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.900  – sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.400

Vancouver

přístavní město v jihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie. Mírné klima a blízkost hor, řek, jezer a oceánu dělá z města populární cíl turistů a sportovců. Ve městě se nachází velký počet muzeíí a galerií. Mezi významné stavby města patří katedrála Christ Church Cathedral.


Slevy

Při objednání zájezdu do 15.6.2019 nabízíme ZDARMA komplexní cestovní pojištění od České pojišťovny se stornem do 100 000,– Kč a léčebnými výlohami 10 mil. Kč. Zahrnuje i právní ochranu, odpovědnost, zavazadla a úraz.

Do USA platí bezvízový styk s USA. Cestující se musí prokázat buď platným pasem s vízem USA (platnost pasu minimálně 6 měsíců od data plánovaného návratu ze zájezdu) nebo biometrickým pasem a elektronickou autorizací ESTA. Poplatek v době uzávěrky katalogu činil 14 USD, který se zaplatí platební kartou při registraci. Autorizace je platná 2 roky od schválení.

K cestám do Kanady není potřeba vízum, ale elektronická autorizace eTA.

Obecné informace o USA najdete na usa.infonacesty.cz

CK poskytne zákazníkovi při objednávce zájezdu na základě jeho požadavku s doložením účasti na zájezdech AT (od roku 1995) slevu ze základní ceny zájezdu, tj. z ceny bez tax, příplatků a ceny fakultativních služeb bez možnosti kumulovat slevy:

  • při účasti na druhém skupinovém zájezdu AT ve výši 3 %
  • při účasti na třetím skupinovém zájezdu AT ve výši 4%
  • při účasti na čtvrtém a dalších skupinových zájezdech AT sleva ve výši 5%

Doprava

Všechny lety nabízené zákazníkům AT jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi, a to zásadně linkovými spoji. Letecká doprava přes Atlantik do místa začátku zájezdu a zpět je většinou s jedním až třemi přestupy. Běžné přestupní časy se pohybují dle lokality od 40 minut do 5 hodin.

Zákazník vždy obdrží od AT zpáteční letenku podle itineráře zájezdu nebo individuální cesty. Odlety na poznávací zájezdy jsou zásadně z Prahy, na přání zákazníka AT zajistí odlet z jiných letišť za příplatek, časy odletů jsou uvedeny v letence. Při přeletech přes Atlantik je den odletu a příletu, event. první a poslední den zájezdu určen k přepravě.

AT nemůže vyhovět individuálním žádostem o konkrétní místa v letadle (např. okno, ulička apod.). Za všechny změny v letecké dopravě, které se vyskytnou z jakéhokoli důvodu, odpovídá letecký dopravce. AT nenese žádnou odpovědnost za zpoždění, přesměrování nebo zrušení letu, stejně jako za časové odchylky způsobené mimořádnými opatřeními k zajištění bezpečnosti leteckého provozu, za opoždění letu, ztrátu zavazadel a jiné problémy související s leteckou přepravou. O změnách v letecké přepravě je AT dopravcem průběžně informována a v případě časového posunu přizpůsobí začátek programu zájezdu.

Základní cena zájezdu zahrnuje letištní, bezpečnostní a palivové taxy při přepravě Praha – cílové místo a zpět. Tyto položky tvoří konečnou cenu zájezdu hrazenou zákazníkem. Změny se řídí bodem 4.6. Všeobecných podmínek. O letištních, bezpečnostních a palivových taxách při vnitrostátních přeletech hrazených v hotovosti zákazníky na místě podá AT informace při sdělení k odletu. Taxy činí nejvýše 60 USD na celý zájezd. (Týká se pouze Jižní Ameriky). Při vnitrostátních přeletech v severní Americe klienti hradí každé své odbavené zavazadlo na letišti před odletem.


Pojištění

Při objednání zájezdu do 15.6.2019 nabízíme ZDARMA komplexní cestovní pojištění od České pojišťovny se stornem do 100 000,– Kč a léčebnými výlohami 10 mil. Kč. Zahrnuje i právní ochranu, odpovědnost, zavazadla a úraz.

Aktuálně

28.11.2019

Sleva na exotické poznávací zájezdy až 15%

Slevy na exotické poznávací zájezdy pokračují nyní se slevou až 15% pouze do konce listopadu.

4.11.2019

Adventní zájezdy 2019

Doporučíme kam vyrazit nasát Vánoční atmosféru. Nabízíme Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko a další země.

RSS, více aktualit

Novinky E-mailem

Zaregistrujte se k odběru novinek e-mailem


zpracováním os. údajů