Krásy Šumavy

č. zájezdu: 309828/26
od7 650,-/osoba
Krásy Šumavy - Pobytové zájezdy

Krásy Šumavy

Země: Česká republika


Stravování: polopenze
Doprava: autobusem

Typ zájezdu: Pobytové zájezdy, Poznávací zájezdy

Termíny: Srpen

Délka pobytu: 7 dnů


Výhody:

Možnosti dopravy

 • autobusem

Možnosti stravování

 • polopenze

Anotace

Malebná krása Šumavy s táhlými svahy a hlubokými lesy přitahuje milovníky neporušené přírody a je lákavým cílem pro ty, kteří hledají fyzické i psychické zotavení. Vydejte se s námi procházet mělkými údolími, slatěmi a horskými úbočími tiché a poklidné Šumavy, stejně tak Bavorského lesa s okouzlující panenskou přírodou. Prožijte dovolenou v údolích ztracených na konci světa, v romantickém prostředí Národního parku Šumava a Bavorského lesa.

Zájezd provázíMichaela Bencová

Velhartice – Slunečná – Prášilské jezero – Poledník – NP Šumava: Kvilda – Modrava – Antýgl – Srní – Pancíř – Černé a Čertovo jezero –NP Bavorský les: Velké a Malé jezero – Velký Javor – Bodenmais – Kašperské Hory – Královský Kámen – Javorník – Sušice – Rabí

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v dopoledních hodinách, před příjezdem na ubytování v samém srdci Šumavy navštívíme hrad VELHARTICE, impozantní interiéry bývalého Rajského paláce a unikátní gotický kamenný most.

2. den zájezdu
Turistický výlet ze SLUNEČNÉ, údolím Jezerního potoka k tajemnému PRÁŠILSKÉMU JEZERU, rozlévajícího se na svazích Poledníku – rozhledna POLEDNÍK, nejhezčí kruhový rozhled na Šumavu ukončí dnešní den.

Turistická trasa:Prášily – Prášilské jezero – Poledník – 18 km; kratší varianta Prášily – Prášilské jezero a zpět – 5 km

3. den zájezdu
NP ŠUMAVA, největší český národní park s 680 km2. KVILDA, jedna z nejvýše položených a také nejchladnějších obcí v ČR leží na úpatí Antýglu (1253 m), stylová šumavská stavení, roztroušená po stranách Hamerského potoka. V bývalém Polaufově hostinci (dnes penzion Hones) začíná Klostermannův román V ráji Šumavském – prohlídka slatě, poté sjedeme do horské MODRAVY a pokračujeme do ANTÝGLU, bývalý Královácký dvorec na řece Vydře, Čeňkova pila, zastávka v SRNÍ, horská obec založena dřevaři r. 1720.

Turistická trasa: Modrava – Antýgl – Čeňkova pila – 15 km; kratší varianta Antýgl – Čeňkova pila – 7,5 km

4. den zájezdu
Ze Špičáku vyjedeme lanovkou na PANCÍŘ, rozhledna na vrcholu Pancíře nad Železnou Rudou nám nabídne krásné výhledy na západní část Šumavy s nejvyšší horou Velký Javor (1456 m) na německé straně. Za jasného počasí lze spatřit i vrcholky Alp v okolí Dachsteinu. Sestoupíme do Špičáckého sedla a pokračujeme k slavným jezerům – ČERNÉMU a ČERTOVU JEZERU, šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového původu na našem území – Národní přírodní rezervace od r. 1933.

Turistická trasa: Pancíř – Špičácké sedlo – Černé jezero – Čertovo jezero – Železná Ruda – 15 km; kratší varianta Pancíř – Špičácké sedlo – Černé jezero – Špičácké sedlo – 12 km

5. den zájezdu
NP BAVORSKÝ LES na německé straně (920 km2), VELKÉ JEZERO s nejvyšší horou celé Šumavy Velký Javor. Turistické procházky v této oblasti. Výjezd lanovkou na vrchol VELKÉHO JAVORU. Při zpáteční cestě zastávka a prohlídka sklárny v BODENMAIS, nejznámější a nejnavštěvovanější lázeňské místo Bavorského lesa.

Turistická trasa: Velké jezero – okruh 2 km – 10 km dle vlastního výběru

6. den zájezdu
MěstečkoKAŠPERSKÉ HORY s muzeem motocyklů, hraček a pivovarnictví, hrad KAŠPERK, založený císařem Karlem IV. k ochraně šumavského pohraničí, zřícenina Pustý Hrádek, bývalý Ždánov, kaple sv. Jana, KRÁLOVSKÝ KÁMEN, krásné a tajemné místo Šumavy vystupující do výšky 1058 m n. m., opředené řadou pověstí. JAVORNÍK, Klostermannova rozhledna a park.

Turistická trasa: Kašperk – Javorník – 14 km, kratší varianta obec Javorník – rozhledna Javorník a zpět – 5 km

7. den zájezdu
Po snídani navštívíme „bránu Šumavy“ SUŠICE, bývalé královské město se rozprostírá po obou březích kdysi zlatonosné řeky Otavy, prohlídka města, betléma. Zastávka na hradě RABÍ, nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách.


Poznámka: u turistických tras je možné volit mezi lehčí a těžší variantou

Cena zahrnuje

Dopravu klim. busem6× ubytování v penzionu**

 • v Železné Rudě – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím6× polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře)pobytovou taxupojištění léčebných výloh do Německaprůvodce

Cena nezahrnuje

Vstupnéfakult. službylanovkyvše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 2 250 Kčpojištění storna zájezdu 105 Kč

Nástupní místa

11.08. – 17.08. odjezd A, B

Podnadpis

A BAVORSKÉHO LESA

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)

Hotel***

Ikony pro web

Oblíbené

Orientační ceny vstupného

Hrad Velhartice 100 Kč
Lanovka Špičák – Pancíř 80 Kč
Lanovka na Velký Javor 12 EUR
Kašperské hory Muzeum hraček 20 Kč
Muzeum motocyklů 50 Kč
Expozice pivovarnictví 40 Kč
Hrad Kašperk 100 Kč
Sušice muzeum 60 Kč
Hrad Rabí 100 Kč
Hrad Rabí podzemí 30 Kč
Poledník vyhlídková věž 30 Kč
Javorník Klostermannova rozhledna 30 Kč

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 800 Kč a cca 20 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Krásy Šumavy - Pobytové zájezdyKrásy Šumavy - Pobytové zájezdyKrásy Šumavy - Pobytové zájezdyKrásy Šumavy - Pobytové zájezdyKrásy Šumavy - Pobytové zájezdyKrásy Šumavy - Pobytové zájezdyKrásy Šumavy - Pobytové zájezdyKrásy Šumavy - Pobytové zájezdyKrásy Šumavy - Pobytové zájezdyKrásy Šumavy - Pobytové zájezdy

Slevy

Za včasné přihlášení

 • 8% rezervace do 05.01.2018 (max. 700 Kč)
 • 6% rezervace do 15.01.2018 (max. 400 Kč)
 • 3% rezervace do 18.03.2018 (max. 300 Kč)

Slevy – EXOTIKA – VZDÁLENÉ ZEMĚ

 • sleva 1 500 Kč/os. do 15.01.2018
 • sleva 1 000 Kč/os. do 28.02.2018

Slevy pro skupiny i partu přátel

 • 6 platících osob – sleva 20% pro 6 osobu
 • 8 platících osob – sleva 30% pro 8 osobu
 • 10 platících osob – sleva 50% pro 10 osobu
 • 20 platících osob – 1 osoba zdarma
 • 30 platících osob – 1 osoba zdarma + 50% z ceny jednoho poukazu
 • 40 platících osob – 2 osoby zdarma

Všechny uvedené slevy se vztahují k základní ceně zájezdu bez příplatků. Slevy se nedají vzájemně kombinovat a nevztahují se na jednodenní zájezdy. Žádnou z těchto slev nelze uplatnit na speciálně zlevněné nabídky a zájezdy typu last minute.

Zájezdy pro školy, firmy a instituce

Jsme připraveni vám zajistit programy zájezdů, a to jak poznávacích, pobytových, rekondičních nebo pracovních, spojených s exkurzemi dle vašeho zaměření. Vyhovíme individuálním požadavkům, zajistíme cenově zvýhodněný zájezd ve vámi zvoleném termínu.


Doprava

Svozová a nástupní místa u autokarových zájezdů

Trasa A Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250) – základní trasa CK nebo v obráceném pořadí dle výjezdu z republiky. Trasa bude plánována efektivně tak, aby vaše cestování po republice bylo co nejkratší.

Trasa B Karviná (+450), Ostrava (+450), Nový Jičín (+450), Hranice (+350), Olomouc (+250)

Trasa C Brno, Velké Meziříčí, Jihlava – Pávov, Humpolec, Praha (dle výjezdu z ČR i v obráceném pořadí)

Trasa D Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Brno (+200)

Trasa E Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Frýdek Místek, Český Těšín, Brno (+150)

Trasa F Plzeň (-200)

Trasa G Trutnov (+300), Dvůr Králové n. Labem (+300), Náchod (+200), Jaroměř (+100)

Trasa H Brno (+400), Olomouc (+300), Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa I Chrudim (+330), Pardubice (+330), Hradec Králové (+330), Svitavy (+430), Praha

Trasa J Brno (+400), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa K Brno (+330), Velké Meziříčí (+330), Jihlava – Pávov (+330), Humpolec (+330), Praha

Trasa L Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+200), Česká Třebová (+100)

Trasa M Pardubice (+300), Hradec Králové (+300), Vysoké Mýto (+250), Litomyšl (+250), Svitavy (+200), Letovice (+200), Brno

Trasa N Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha

Nástup České Budějovice – trasa u zájezdů směřujících do Rakouska a Itálie, vede téměř vždy přes České Budějovice, u těchto zájezdů je zde možný nástup. Ostatní zájezdy – svozy za příplatek a nástupní místa na vyžádání v CK.

773 647 900
774 418 009

(po-pá: 8:00 - 17:00)

všechny kontakty

Aktuálně

17.9.2018

Slevy 13% na exotické poznávací zájezdy

Poznávací zájezdy 2019 plné zážitků do 125 zemí světa v doprovodu českých průvodců se slevou 13%. First minute trvá jenom do 5.10.2018.

24.8.2018

Aktuální zlevněné poznávací zájezdy

Kam vyrazit v září? .-)

7.6.2018

Tip dne - akční nabídka

Mallorca 2 osoby za cenu 1 - let z Prahy

RSS, více aktualit

Novinky E-mailem

Zaregistrujte se k odběru novinek e-mailem


zpracováním os. údajů