Česko - SaskÉ ŠvÝcarsko

č. zájezdu: 309525/26
od6 384,-/osoba
-4%sleva
First minute
Česko - SaskÉ ŠvÝcarsko - Aktivní dovolená

Česko - SaskÉ ŠvÝcarsko

Země: Česká republika


Stravování: polopenze
Doprava: autobusem

Typ zájezdu: Aktivní dovolená, Pobytové zájezdy, Poznávací zájezdy

Termíny: Červen, Červenec, Srpen

Délka pobytu: 7 dnů


Výhody:

Možnosti dopravy

 • autobusem

Možnosti stravování

 • polopenze

Anotace

Atraktivní zájezd za poznáním romantické krajiny Česko-saského Švýcarska. Čekají nás nádherné pěší i autobusové výlety k zajímavým skalním vyhlídkám a památkám, k Pravčické bráně, k divokým soutěskám Kamenice, plavba po Labi do saského Bad Schandau, návštěva Drážďan i romantického zámku Moritzburg.
Benešov nad Ploučnicí – Hřensko – Pravčická brána – Divoká a Tichá soutěska – pevnost Königstein – Bastei – Bad Schandau – Jetřichovické stěny – Děčín – Drážďany – zámek Moritzburg – Nový Bor – Panská skála

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odjedeme do oblasti Labských pískovců. Před příjezdem na hotel v Děčíně, navštívíme komplex dvou zámeckých celků v BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ – fenomén „saské renesance“.

2. den zájezdu
Atraktivní okruh nejznámějšími partiemi Českého Švýcarska. HŘENSKO – Tři prameny – PRAVČICKÁ BRÁNA – nejkrásnější přírodní útvar a symbol celé oblasti, zámeček Sokolí hnízdo – skalní útvary nad Gabrielinou stezkou – Mezní louka – DIVOKÁ SOUTĚSKA – TICHÁ SOUTĚSKA (Edmundova), romantická plavba lodičkou po říčce Kamenici.

3. den zájezdu
Saské Švýcarsko. Navštívíme pevnost KÖNIGSTEIN, z jejichž hradeb jsou nádherné výhledy na Labské pískovce a symbol této oblasti BASTEI, skalní most z pískovce, dlouhý 76 m, jenž spojuje Bastei a skalní hrad Neurathen.

4. den zájezdu
Plavba po Labi výletní lodí po trase Děčín – Hřensko – Bad Schandau. Cestou se nám budou nabízet krásy NP České Švýcarsko. Poplujeme kaňonem řeky Labe, budeme se kochat okolními pískovcovými skalami. Uvidíme vyhlídku Růžový hřeben, Belvedér a další. Kolem 11:00 hod. připlujeme do lázeňského městečka BAD SCHANDAU, v samém centru Saského Švýcarska. Procházka po Labské promenádě, centrum městečka s Dómem, Sendigova kašna, čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy, výjezd elektrickým výtahem nad město, krásné vyhlídky. Odpoledne odpočinek a koupání v místních lázních Toskana Terme nebo variantně pro ty kdo nechtějí do lázní např: návštěva Botanické zahrady. V podvečerních hodinách návrat na hotel. (V termínu 30.6. – 6.7. bude z důvodu podmínek plavební společnosti program ze 3.7. absolvován 4.7. a program z 4.7. bude absolvován 3.7.)

5. den zájezdu
Krásy NP České Švýcarsko. JETŘICHOVICKÉ STĚNY, lehká turistika a procházky v jednom z nejkrásnějších území střední Evropy – labyrint pískovcových skalních měst, kaňonovitá údolí, Mariina skála, Vilemínina stěna, Na Tokáni a další. K večeru prohlídka historické části města DĚČÍN.

6. den zájezdu
Celodenní výlet do Drážďan. Navštívíme zámek MORITZBURG, nám tak známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku, vystavěný Augustem Silným, králem polským a kurfiřtem saským. Následují DRÁŽĎANY„Labská Florencie“, prohlídka významných památek města, Brühlská terasa na nábřeží Labe s výhledy, kostel Frauenkirche, renesanční zámek, budova Semperovy opery, galerie Zwinger aj.

7. den zájezdu

Po snídani se vydáme přes NOVÝ BORdomů, prohlídka sklářské hutě, ruční výroba skla. Cestou zastávka u PANSKÉ SKÁLY, čedičové varhany, známé z pohádky o Pyšné princezně.

Poznámka:V pří­padě nedostatku vody v Labi bude plavba v Bad Schandau řešena autobusem.

Cena zahrnuje

Dopravu klim. busem6× ubytování v hotelu** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím6× polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu)pojištění léčebných výloh při výletech do Německaprůvodce

Cena nezahrnuje

Vstupnéfakult. službylodní výletyvše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 1500 Kčpojištění storna zájezdu 105 Kč

Nástupní místa

30.06. – 06.07. odjezd A, B, L
18.08. – 24.08. odjezd A, B, L

Podnadpis

DRÁŽĎANY A MORITZBURG

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)

Hotel***

Ikony pro web

Oblíbené

Orientační ceny vstupného

Zámek Benešov na Ploučnicí 140,–/100,– senioři
Pravčická brána 75,–/25,– senioři
Zámek Moritzburg 6,50 €
Zwinger 10 €/7,50€ senioři
Lázně Toskana Terme – 4 hodiny 20 €/3 hodiny skupinová 12€/os, děti 6€
Pevnost Königstein 9€/os – skupinová
Sklářská huť Nový Bor 50,–/40,– senioři
Edmundova soutěska 80,–/40,– senioři
Divoká soutěska 60,–/30,– senioři

Loď Děčín – Bad Schandau 200,–
Bad Schandau
tramvaj 3 €/cesta
Botanická zahrada 2,50 €
Výtah 1,80 €/1,40€ skupina

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 600 Kč a cca 70 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Česko - SaskÉ ŠvÝcarsko - Aktivní dovolenáČesko - SaskÉ ŠvÝcarsko - Aktivní dovolenáČesko - SaskÉ ŠvÝcarsko - Aktivní dovolenáČesko - SaskÉ ŠvÝcarsko - Aktivní dovolená

Slevy

Za včasné přihlášení

 • 8% rezervace do 05.01.2018 (max. 700 Kč)
 • 6% rezervace do 15.01.2018 (max. 400 Kč)
 • 3% rezervace do 18.03.2018 (max. 300 Kč)

Slevy – EXOTIKA – VZDÁLENÉ ZEMĚ

 • sleva 1 500 Kč/os. do 15.01.2018
 • sleva 1 000 Kč/os. do 28.02.2018

Slevy pro skupiny i partu přátel

 • 6 platících osob – sleva 20% pro 6 osobu
 • 8 platících osob – sleva 30% pro 8 osobu
 • 10 platících osob – sleva 50% pro 10 osobu
 • 20 platících osob – 1 osoba zdarma
 • 30 platících osob – 1 osoba zdarma + 50% z ceny jednoho poukazu
 • 40 platících osob – 2 osoby zdarma

Všechny uvedené slevy se vztahují k základní ceně zájezdu bez příplatků. Slevy se nedají vzájemně kombinovat a nevztahují se na jednodenní zájezdy. Žádnou z těchto slev nelze uplatnit na speciálně zlevněné nabídky a zájezdy typu last minute.

Zájezdy pro školy, firmy a instituce

Jsme připraveni vám zajistit programy zájezdů, a to jak poznávacích, pobytových, rekondičních nebo pracovních, spojených s exkurzemi dle vašeho zaměření. Vyhovíme individuálním požadavkům, zajistíme cenově zvýhodněný zájezd ve vámi zvoleném termínu.


Doprava

Svozová a nástupní místa u autokarových zájezdů

Trasa A Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250) – základní trasa CK nebo v obráceném pořadí dle výjezdu z republiky. Trasa bude plánována efektivně tak, aby vaše cestování po republice bylo co nejkratší.

Trasa B Karviná (+450), Ostrava (+450), Nový Jičín (+450), Hranice (+350), Olomouc (+250)

Trasa C Brno, Velké Meziříčí, Jihlava – Pávov, Humpolec, Praha (dle výjezdu z ČR i v obráceném pořadí)

Trasa D Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Brno (+200)

Trasa E Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Frýdek Místek, Český Těšín, Brno (+150)

Trasa F Plzeň (-200)

Trasa G Trutnov (+300), Dvůr Králové n. Labem (+300), Náchod (+200), Jaroměř (+100)

Trasa H Brno (+400), Olomouc (+300), Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa I Chrudim (+330), Pardubice (+330), Hradec Králové (+330), Svitavy (+430), Praha

Trasa J Brno (+400), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Trasa K Brno (+330), Velké Meziříčí (+330), Jihlava – Pávov (+330), Humpolec (+330), Praha

Trasa L Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+200), Česká Třebová (+100)

Trasa M Pardubice (+300), Hradec Králové (+300), Vysoké Mýto (+250), Litomyšl (+250), Svitavy (+200), Letovice (+200), Brno

Trasa N Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha

Nástup České Budějovice – trasa u zájezdů směřujících do Rakouska a Itálie, vede téměř vždy přes České Budějovice, u těchto zájezdů je zde možný nástup. Ostatní zájezdy – svozy za příplatek a nástupní místa na vyžádání v CK.

773 647 900
774 418 009

(po-pá: 8:00 - 17:00)

všechny kontakty

Aktuálně

5.2.2019

Slevy 9% na exotické poznávací zájezdy

Poznávací zájezdy 2019 plné zážitků do 125 zemí světa v doprovodu českých a slovenských průvodců se slevou 9%. First minute trvá jenom do 28.2.2019 za podmínky složení zálohy.

24.8.2018

Aktuální zlevněné poznávací zájezdy

Kam vyrazit v září? .-)

7.6.2018

Tip dne - akční nabídka

Mallorca 2 osoby za cenu 1 - let z Prahy

RSS, více aktualit

Novinky E-mailem

Zaregistrujte se k odběru novinek e-mailem


zpracováním os. údajů