Itálie - Benátský Karneval

č. zájezdu: 337636/87
od4 691,-/osoba
-6%sleva
Last minute
Itálie - Benátský Karneval - Poznávací zájezdy

Itálie - Benátský Karneval

Země: Itálie


Stravování: snídaně
Doprava: autobusem

Typ zájezdu: Poznávací zájezdy

Termíny: Únor

Délka pobytu: 5 dnů


Výhody:

Možnosti dopravy

 • autobusem

Možnosti stravování

 • snídaně

Popis

Většina cestovních kanceláří Vás vezme do Benátek na pouhý den. My vám nabízíme na karneval hned celé tři dny, během nichž budete mít dostatek času užít si karnevalového veselí i benátských sestiere úzkých uliček, malebných kanálů, výstavných paláců, nezaměnitelných náměstí (campi), stovky kostelů nebo si prohlédnout některá z mnoha benátských muzeí. Při procházkách městem, jemuž jeho obyvatelé říkali Serenissima, si pohlédneme stavby reprezentující románské umění, gotiku, renesanci a baroko, podrobněji se jim budeme moci věnovat při individuální prohlídce muzeí. Pamatujeme i na karnevalové pochutiny typické pro toto město. Benátkami vás bude provázet Václav Kabíček, který se městu na laguně věnuje již více jak 25 let.

Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček

BENÁTKY, MĚSTO NA LAGUNĚ

Orientační ceny vstupného: Benátky – Dóžecí palác 20 € (zahrnuje společné vstupné do pěti muzeí)
Benátky – muzeum Baziliky S. Marco 5 €
Benátky – Kampanila 8 €
Benátky – Scuola di San Rocco 10 €
Benátky – kostel dei Frari 3 €
Benátky – Galleria dell´ Accademia 12 €
Benátky – kostel San Giovanni e Paolo 3,50 €
Benátky – muzeum Peggy Guggenheimové 15 €
Benátky – gondola min. 80 € (v případě zájmu o gondolu je nutné hlásit už v den přejezdu na ubytování)
Benátky – jízdenka na 75 minut 7,50 €
Benátky – ostrov Murano – sklářská huť zdarma
Benátky – Torcello – zvonice 5 €

Kapesné: Doporučujeme na vstupy min. 50€, na cesty lodí 50€, další kapesné dle vlastního uvážení.

Zájem o benátský karneval neustále roste. Turistů přijíždí tolik, že při přepravě místní dopravou jsou běžnou realitou velké fronty, nezřídka se skupina rozpadne. Proto se v době karnevalu budeme pohybovat vlastní lodí, kde máme k dispozici vlastní mikrofon pro výklad během plavby, čekání je o poznání kratší a doprava na benátské ostrovy výrazně rychlejší.

Program

1. den: Odjezd ve večerních hodinách z republiky.

2. den: Procházka BENÁTKAMI I.  – Chiesa della Pieta (kostel, kde působil Vivaldi), Riva degli Schiavoni, Piazza San Marco a památky na něm, za příznivého počasí výjezd výtahem na benátskou Kampanilu (vyhlídka ilustrující, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů), Teatro la Fenice (jedno z hlavních center italské opery), unikátní schodiště Scalla Contarini del Bovolo, Ponte di Rialto (nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál), benátská tržnice. Pro zájemce pokračuje po obědě druhá část prohlídky. Campo San Polo (největší benátské suchozemské náměstí, v době karnevalu jedno z jeho center), Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella), Scuola Grande di San Rocco (unikátní soubor pláten a fresek od Tintoretta), dva mosty přes Velký kanál – Ponte degli Scalzi a Ponte della Costituzzione, benátské ghetto (po jeho vzoru vznikla ghetta v celé Evropě, Shakespeare sem umístil Kupce benátského), fakultativně vyhlídková plavba vaporettem Velkým kanálem k náměstí San Marco.

3. den: Poznávání ostrovů v laguně – BURANO  – ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů, TORCELLO  – původní centrum celých Benátek, Atillův trůn, starobylá bazilika Santa Maria Assunta, MURANO  – ostrov benátských sklářů, v jedné ze skláren uvidíte, jak se vyrábí v Benátkách sklo dodnes, ve druhé části dne volný program na karnevalový rej nebo prohlídku muzeí.

4. den: Procházka BENÁTKAMI II.  – Chiesa di San Zaccaria (renesanční kostel s mistrovským Belliniho plátnem), Chiessa di Santa Maria Formosa, benátský pantheon San Zanipolo (dominikánský klášter, před ním stojí jezdecký Colleoniho pomník), Chiesa San Moise, Santa Maria del Giglio, Campo Santo Stefano, Galleria dell´Academia (vyhlášená obrazárna), „prokletý dům“, muzeum Peggy Gugenheim, největší benátský barokní chrám Bazilica di Santa Maria della Sallute , Punta della Dogana s expozicí nejmodernějšího umění. Večer odjezd do ČR.

5. den: Návrat v časných ranních hodinách.

Většina cestovních kanceláří Vás vezme do Benátek na pouhý den. My vám nabízíme na karneval hned celé tři dny, během nichž budete mít dostatek času užít si karnevalového veselí i benátských sestiere úzkých uliček, malebných kanálů, výstavných paláců, nezaměnitelných náměstí (campi), stovky kostelů nebo si prohlédnout některá z mnoha benátských muzeí. Při procházkách městem, jemuž jeho obyvatelé říkali Serenissima, si pohlédneme stavby reprezentující románské umění, gotiku, renesanci a baroko, podrobněji se jim budeme moci věnovat při individuální prohlídce muzeí. Pamatujeme i na karnevalové pochutiny typické pro toto město. Benátkami vás bude provázet Václav Kabíček, který se městu na laguně věnuje již více jak 25 let.

Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček

BENÁTKY, MĚSTO NA LAGUNĚ

Orientační ceny vstupného: Benátky – Dóžecí palác 20 € (zahrnuje společné vstupné do pěti muzeí)
Benátky – muzeum Baziliky S. Marco 5 €
Benátky – Kampanila 8 €
Benátky – Scuola di San Rocco 10 €
Benátky – kostel dei Frari 3 €
Benátky – Galleria dell´ Accademia 12 €
Benátky – kostel San Giovanni e Paolo 3,50 €
Benátky – muzeum Peggy Guggenheimové 15 €
Benátky – gondola min. 80 € (v případě zájmu o gondolu je nutné hlásit už v den přejezdu na ubytování)
Benátky – jízdenka na 75 minut 7,50 €
Benátky – ostrov Murano – sklářská huť zdarma
Benátky – Torcello – zvonice 5 €

Kapesné: Doporučujeme na vstupy min. 50€, na cesty lodí 50€, další kapesné dle vlastního uvážení.

Zájem o benátský karneval neustále roste. Turistů přijíždí tolik, že při přepravě místní dopravou jsou běžnou realitou velké fronty, nezřídka se skupina rozpadne. Proto se v době karnevalu budeme pohybovat vlastní lodí, kde máme k dispozici vlastní mikrofon pro výklad během plavby, čekání je o poznání kratší a doprava na benátské ostrovy výrazně rychlejší.

Ubytování

hotel

Doprava

Nástupní místa: 20.02. – 24.02. odjezd B, D

Cena zahrnuje:

 • 2× snídani,
 • 2× ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje:

 • 1lůžk. pokoj 1000 Kč,
 • 2× večeři 860 Kč
 • fakult. služby,
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč,
 • plavby lodí po kanálech (cca 40 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrov),
 • pobyt. taxu,
 • vstupné,
 • vstupní (vjezdové) poplatky do Benátek (očekává se zavedení v průběhu r. 2020, v době tisku katalogu nebylo známo),
 • vše ostatní co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Itálie - Benátský Karneval - Poznávací zájezdyItálie - Benátský Karneval - Poznávací zájezdyItálie - Benátský Karneval - Poznávací zájezdyItálie - Benátský Karneval - Poznávací zájezdyItálie - Benátský Karneval - Poznávací zájezdyItálie - Benátský Karneval - Poznávací zájezdyItálie - Benátský Karneval - Poznávací zájezdy

Aktuálně

28.11.2019

Sleva na exotické poznávací zájezdy až 15%

Slevy na exotické poznávací zájezdy pokračují nyní se slevou až 15% pouze do konce listopadu.

4.11.2019

Adventní zájezdy 2019

Doporučíme kam vyrazit nasát Vánoční atmosféru. Nabízíme Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko a další země.

RSS, více aktualit

Novinky E-mailem

Zaregistrujte se k odběru novinek e-mailem


zpracováním os. údajů